Αρχαία Ελληνικά Α' Γυμνασίου

Ασκήσεις Γραμματικής και Συντακτικού
17.00
Σε Απόθεμα
+

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές της Α’ Γυμνασίου. Με δεδομένο ότι οι μαθητές της τάξης αυτής καλούνται για πρώτη φορά να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, σκοπός του βιβλίου είναι να τους βοηθήσει στην όσο το δυνατόν ομαλότερη και πληρέστερη προετοιμασία τους. Έχει δοθεί μεγάλη σημασία στη διάρθρωση των ενοτήτων και των επιμέρους ασκήσεων, ώστε οι διδασκόμενοι να εφαρμόζουν το θεωρητικό πλαίσιο του μαθήματος. Έτσι, μέσω της συστηματικής εξάσκησης οι μαθητές είναι σε θέση να αφομοιώσουν το καινούργιο για αυτούς γνωστικό αντικείμενο.

Σε κάθε κεφάλαιο οι μαθητές μπορούν να βρουν:

● Ιδιαίτερο τονισμό των κύριων σημείων του θεωρητικού πλαισίου, το οποίο παρουσιάζεται με απλότητα και σαφήνεια.

● Άφθονες ασκήσεις, καθεμία από τις οποίες εστιάζει σε ένα συγκεκριμένο φαινόμενο της Γραμματικής ή του Συντακτικού της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας.
Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1 [Μέρος Α] : Γραμματική

1.1 Τόνοι και Πνεύματα

1.1.1 Βασικοί κανόνες τονισμού

1.1.2 Πνεύματα

1.2 Ουσιαστικά Α΄ Κλίσης

1.3 Ουσιαστικά Β΄ Κλίσης

1.4 Ουσιαστικά Γ΄ Κλίσης

1.5 Επίθετα Β΄ Κλίσης

1.6 Αντωνυμίες

1.6.1 Δεικτική αντωνυμία: οὗτος-αὓτη-τοῦτο

1.6.2 Κτητικές αντωνυμίες

1.6.3. Προσωπική αντωνυμία: ἐγώ, σύ

1.7 Εἰμί

1.8 Οριστική Ενεστώτα & Μέλλοντα Βαρύτονων Ρημάτων Ε.Φ., Φωνηεντόληκτα-Αφωνόληκτα

1.9 Οριστική Παρατατικού & Αορίστου Βαρύτονων Ρημάτων Ε.Φ., Φωνηεντόληκτα-Αφωνόληκτα

1.10 Οριστική Παρακειμένου & Υπερσυντέλικου Βαρύτονων Ρημάτων Ε.Φ., Φωνηεντόληκτα- Αφωνόληκτα

1.11 Οριστική Ενεστώτα & Μέλλοντα Βαρύτονων Ρημάτων Μ.Φ., Φωνηεντόληκτα-Αφωνόληκτα

1.12 Οριστική Παρατατικού & Αορίστου Βαρύτονων Ρημάτων Μ.Φ., Φωνηεντόληκτα-Αφωνόληκτα

1.13 Οριστική Παρακειμένου & Υπερσυντέλικου Βαρύτονων Ρημάτων Μ.Φ., Φωνηεντόληκτα-Αφωνόληκτα

1.14 Απαρέμφατο

1.14.1 Απαρέμφατο βαρύτονων ρημάτων Ε.Φ. & εἰμί

1.14.2 Απαρέμφατο βαρύτονων ρημάτων Μ.Φ. & εἰμί

1.15 Μετοχή

1.15.1 Μετοχή βαρύτονων ρημάτων Ε.Φ. & εἰμί

1.15.2 Μετοχή βαρύτονων ρημάτων Μ.Φ. & εἰμί


Κεφάλαιο 2 [Μέρος Β] : Συντακτικό

2.1 Η Πρόταση (Ονοματικό και Ρηματικό Μέρος)

2.2 Υποκείμενο

2.2.1 Υποκείμενο ρήματος

2.2.2 Υποκείμενο απαρεμφάτου

2.2.3 Υποκείμενο μετοχής

2.3 Αντικείμενο

2.4 Κατηγορούμενο

2.5 Απαρέμφατο

2.6 Μετοχή

Χαρακτηριστικά

A' έκδοση:
  • Εκδόσεις Ώθηση
Συντακτική ομάδα:
  • Γιακουμοπούλου Κωνσταντίνα
  • Γιανναντωνάκη Άννα - Μαρία
  • Μήτσια Μαρία
  • Τροβιάς Θανάσης
Συντακτική επιμέλεια:
Τομέας Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας
Επιστημονικός υπεύθυνος:
  • Δοδοπούλου Μαρία