Νεοελληνική Γλώσσα Α' & Β' Γυμνασίου

Θεωριτικές Επισημάνσεις για την Παράγραφο
13.00
Σε Απόθεμα
+

Αγαπητοί γονείς,

Φίλοι μαθητές ή αναγνώστες,

με την εισαγωγή του ΚΡΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ στη μέση εκπαίδευση το συγκεκριμένο βιβλίο, που φέρει τον διακριτικό τίτλο «Α΄ και Β΄ Γυμνασίου- Θεωρητικές Επισημάνσεις για την παράγραφο», είναι απόρροια της συστηματικής μας προσπάθειας να εξοικειώσουμε τους μαθητές με το δομικό «πυρήνα» της παραγωγής λόγου.

Ειδικότερα, στόχοι του συγκεκριμένου βιβλίου για το μαθητή είναι:
α) να αφομοιώσει τη δομή της παραγράφου του αποδεικτικού κειμένου πειθούς και να αντιληφθεί ότι μόνο μια δομικά άρτια παράγραφος με ευδιάκριτα μέρη μπορεί να αποτελέσει το κατάλληλο πλαίσιο μέσα στο οποίο ο μαθητής θα ξεκινήσει να «ξεδιπλώνει» τη σκέψη του, και
β) Σε πιο προχωρημένο επίπεδο να έρθει σε επαφή με τις βασικές αρετές της παραγράφου (ενότητα, επάρκεια, αλληλουχία, συνοχή) έτσι ώστε σε επόμενη φάση να μάθει να συνθέτει το συλλογισμό του μέσα από διάφορες συλλογιστικές διαδρομές, να συνδέει τις κρίσεις του με την κατάλληλη συνοχή, εξασφαλίζοντας έτσι και την απαραίτητη νοηματική αλληλουχία στην επιχειρηματολογία του.

Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε ότι το συγκεκριμένο βιβλίο λειτουργεί πιο αποτελεσματικά σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα βιβλία των εκδόσεών μας για την Α΄
και αντίστοιχα τη Β’ Γυμνασίου ( «Ο ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ στην Α’ Γυμνασίου» και «ο ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ στη Β΄ Γυμνασίου»). Και αυτό γιατί, αφού με τα παραπάνω βιβλία οι μαθητές αποκτήσουν την απαραίτητη πληροφορητικότητα για διάφορα σύγχρονα θέματα, κατόπιν με τις Θεωρητικές Επισημάνσεις ο διδάσκων θα έχει τη δυνατότητα να τους καθοδηγήσει ως προς την συντεταγμένη αξιοποίησή του υλικού αυτού μέσα στην παράγραφο, αποφεύγοντας λογικά άλματα, αναφομοίωτες γνώσεις, φυγόκεντρες σκέψεις αλλά και αυθαίρετα συμπεράσματα.

Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι αυτό το βιβλίο είναι ένα κατάλληλο γλωσσικό εγχειρίδιο έτσι ώστε ο μαθητής να «μυηθεί» σταδιακά στη δημιουργική γραφή και να αυτενεργεί γλωσσικά, παράγοντας το δικό του μοναδικό και ξεχωριστό κείμενο.Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1: Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ
ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ
ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ
Ο ΠΛΑΓΙΟΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ
1. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ

Κεφάλαιο 2: ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ
2.1. ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ
2.1.1. Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ
2.1.2. ΟΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ
2.1.3. Η ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ
2.2. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ
2.3. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ

Κεφάλαιο 3: ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ
3.1. ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ
3.2. ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
3.3.ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ
3.3.1. ΕΝΟΤΗΤΑ
3.3.2. ΕΠΑΡΚΕΙΑ
3.3.3. ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ
3.3.4. ΣΥΝΟΧΗ
3.4. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ
3.5. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ

Κεφάλαιο 4: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
4.1. ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
4.2. ΥΠΟΔΕΙΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
4.3. Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Χαρακτηριστικά

ISBN:
960-8142-77-6
Συντακτική ομάδα:
  • Κλαδά Έλενα
  • Συμιδαλάς Ηλίας
Συντακτική επιμέλεια:
Τομέας Φιλολογίας
Επιστημονικός υπεύθυνος:
  • Συμιδαλάς Ηλίας