Αρχαία Ελληνικά Β' Γυμνασίου

Ασκήσεις Γραμματικής και Συντακτικού
17.00
Σε Απόθεμα
+

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές της Β’ Γυμνασίου. Σκοπός του βιβλίου είναι, σε πρώτο επίπεδο, μέσω επαναληπτικών ασκήσεων να βοηθήσει στη μετάβαση από την Α’ προς τη Β’ Γυμνασίου. Σε δεύτερο επίπεδο, ως στόχος τίθεται η προετοιμασία των μαθητών, ώστε να αντεπεξέλθουν όσο το δυνατόν πληρέστερα στις απαιτήσεις του μαθήματος. Έχει δοθεί μεγάλη σημασία στη διάρθρωση των ενοτήτων και των επιμέρους ασκήσεων, ώστε οι διδασκόμενοι να εφαρμόζουν το θεωρητικό πλαίσιο του μαθήματος. Έτσι, μέσω της συστηματικής εξάσκησης οι μαθητές είναι σε θέση να αφομοιώσουν το καινούργιο για αυτούς γνωστικό αντικείμενο.

Σε κάθε κεφάλαιο οι μαθητές μπορούν να βρουν:

● Ιδιαίτερο τονισμό των κύριων σημείων του θεωρητικού πλαισίου, το οποίο παρουσιάζεται με απλότητα και σαφήνεια.

● Άφθονες ασκήσεις, καθεμία από τις οποίες εστιάζει σε ένα συγκεκριμένο φαινόμενο της Γραμματικής ή του Συντακτικού της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας.
Περιεχόμενα

1. Κείμενο: «Η πονηριά της αλεπούς» / Επαναληπτικές ασκήσεις στην ύλη της Α΄ Γυμνασίου

1.1. Γραμματική

1.1.1.Οριστική βαρύτονων ρημάτων φωνηεντόληκτων & αφωνόληκτων Ε.Φ.-Μ.Φ.,

1.1.2.Οριστική Ενεστώτα – Παρατατικού – Μέλλοντα του «εἰμί»

1.1.3. Μετοχή βαρύτονων ρημάτων Φωνηεντόληκτων & Αφωνόληκτων Ε.Φ.-Μ.Φ., Μετοχή του «εἰμί»: Ενεστώτας & Μέλλοντας

1.1.4. Απαρέμφατο βαρύτονων ρημάτων Φωνηεντόληκτων & Αφωνόληκτων Ε.Φ.-Μ.Φ., Απαρέμφατο του «εἰμί»: Ενεστώτας & Μέλλοντας

1.1.5. Ουσιαστικά Α’, Β’, Γ’Κλίσης & Επίθετα Β’ Κλίσης

1.1.6. Συνδυαστικές ασκήσεις

1.2. Συντακτικό

1.2.1. Υποκείμενο

1.2.2 Αντικείμενο

1.2.3 Απαρέμφατο

1.2.4. Μετοχή

1.2.5. Συνδυαστικές ασκήσεις

2. Κείμενο: «Νόμος για την προστασία της δημοκρατίας» / Γραμματική: Υποτακτική Ενεργητικής και Μέσης φωνής Φωνηεντολήκτων & Αφωνολήκτων – Εἰμί

3. Κείμενο: «Ἐν τούτῳ νίκα» / Γραμματική: Αφωνόληκτα ουσιαστικά Γ΄ Κλίσης

4. Κείμενο: «Ανόητα, αλαζονικά προστάγματα» / Γραμματική: Ημιφωνόληκτα ουσιαστικά Γ΄ Κλίσης

5. Κείμενο: «Η φιλανθρωπία του Αγησιλάου» / Γραμματική: Ευκτική Ενεργητικής και Μέσης Φωνής Φωνηεντολήκτων & Αφωνολήκτων – Εἰμί

6. Κείμενο: «Το χαρμόσυνο μήνυμα της γεννήσεως» / Συντακτικό: Μονόπτωτα – Δίπτωτα ρήματα

7. Κείμενο: «Λαμπρό πανηγύρι» / Γραμματική: Προστακτική Ενεργητικής και Μέσης Φωνής Φωνηεντολήκτων & Αφωνολήκτων – Εἰμί

8. Κείμενο: «Κροίσος και Σόλων» / Γραμματική: Επίθετα Γ΄ κλίσης α) Φωνηεντόληκτα σε -ύς, -εῖα, -ύ β) Ενρινόληκτα σε –ων, -ων, -ον γ) Σιγμόληκτα σε -ης, -ης, -ες

9. Κείμενο: «Το χρέος του Ιστορικού» / Συντακτικό: Απρόσωπα ρήματα και απρόσωπες εκφράσεις - απαρεμφατική σύνταξη

10. Κείμενο: «Η σεισάχθεια του Σόλωνα» / Επαναληπτικές ασκήσεις (Ενότητες 1-9)

11. Κείμενο: «Δρακόντεια μέτρα» / Συντακτικό: Παρατακτική και υποτακτική σύνδεση προτάσεων

12. Κείμενο: «Ο Ερμής και ο αγαλματοποιός» / Συντακτικό: Δευτερεύουσες προτάσεις

13. Κείμενο: «Ανωτερότητα προς τους ηττημένους» / Συντακτικό: Προσδιορισμοί

14. Κείμενο: «Ἔστι μέν οὖν Ἑλλάς καί ἡ Μακεδονία» / Συντακτικό: Ονοματικοί προσδιορισμοί

15. Κείμενο: «Φινέας και Αργοναύτες» / Συντακτικό: Επιρρηματική μετοχή – συνημμένη & απόλυτη & κατηγορηματική μετοχή

16. Κείμενο: «Ο Δημόκριτος για το άτομο» / Γραμματική: Αντωνυμίες αναφορικές ( ὃς , ὃστις, ὃσπερ) - ερωτηματικές (τίς) – αόριστες (τίς)

17. Κείμενο: «Εἰς τήν ἐνυαλίαν Κῦπρον» / Γραμματική: Αντωνυμίες οριστική, επαναληπτική, αυτοπαθείς, αλληλοπαθείς

18. Κείμενο: «Το κρασί και η μπίρα» / Επαναληπτικές ασκήσεις (Ενότητες 11-17)

Χαρακτηριστικά

A' έκδοση:
  • Εκδόσεις Ώθηση
Συντακτική ομάδα:
  • Γιακουμοπούλου Κωνσταντίνα
  • Γιανναντωνάκη Άννα - Μαρία
  • Μήτσια Μαρία
  • Τροβιάς Θανάσης
Συντακτική επιμέλεια:
Τομέας Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας
Επιστημονικός υπεύθυνος:
  • Δοδοπούλου Μαρία