Χημεία Β' Γυμνασίου

Τετράδιο Εργασιών
17.00
Σε Απόθεμα
+

Το Τετράδιο Εργασιών Χημείας της Β΄ Γυμνασίου, αποτελεί ένα εκπαιδευτικό εγχειρίδιο που απευθύνεται σε μαθητές που διδάσκονται για πρώτη φορά το μάθημα της Χημείας.

Στόχος του είναι η κατανόηση των εννοιών ώστε οι μαθητές να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της τάξης τους, αλλά και η ουσιαστική εμπέδωσή τους προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στην επόμενη τάξη.

Η ύλη του βιβλίου είναι ταξινομημένη σε μαθήματα , καθένα από τα οποία περιέχει :

● διαγραμματική παρουσίαση της θεωρίας

● δραστηριότητες, με σκοπό τον έλεγχο κατανόησης της θεωρίας

● εργασίες, για εμβάθυνση, επέκταση των γνώσεων και προβληματισμό πάνω σε σχετικά

● θέματα.

Επιπλέον , το βιβλίο περιέχει προτάσεις εργαστηριακών ασκήσεων χημείας που βοηθούν τους μαθητές να εξοικειωθούν με το εργαστήριο και την πειραματική διαδικασία, καθώς και πρόσθετο υλικό πιο απαιτητικών και συνδυαστικών θεμάτων με στόχο την ομαλή μετάβασή τους από τη Β΄ στη Γ΄ Γυμνασίου.Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη Χημεία

Μάθημα 1

Τι είναι η Χημεία- Γιατί μελετάμε τη Χημεία

Μάθημα 2

Η ύλη και οι καταστάσεις της

Μάθημα 3

Ιδιότητες των υλικών

Μάθημα 4

1η Εργαστηριακή άσκηση : Μελέτη ορισμένων ιδιοτήτων των υλικών

Κεφάλαιο 2 Από το νερό στο άτομο

Μάθημα 5

Το νερό στη ζωή μας

Μάθημα 6

2η Εργαστηριακή άσκηση : Εξέταση της δυνατότητας διάλυσης ορισμένων υλικών στο νερό


Μάθημα 7

Τα μίγματα

Μάθημα 8

Τα διαλύματα

Μάθημα 9

3η Εργαστηριακή άσκηση : Παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας

Μάθημα 10

Αραίωση – Συμπύκνωση διαλυμάτων

Μάθημα 11

Ανάμιξη διαλυμάτων

Μάθημα 12

Ρύπανση του νερού

Μάθημα 13

Διαχωρισμός μιγμάτων

Μάθημα 14

4η Εργαστηριακή άσκηση : Διαχωρισμός μιγμάτων

Μάθημα 15

Διάσπαση του νερού με ηλεκτρόλυση – Χημικά στοιχεία και χημικές ενώσεις

Μάθημα 16

Φυσικές σταθερές των χημικών ουσιών

Μάθημα 17

5η Εργαστηριακή άσκηση : Προσδιορισμός του Σημείου Βρασμού του καθαρού νερού και διαλυμάτων αλατιού διαφορετικής περιεκτικότητας

Μάθημα 18

Χημική αντίδραση

Μάθημα 19

6η Εργαστηριακή άσκηση : Παρασκευή θειούχου σιδήρου με θέρμανση θείου και σιδήρου


Μάθημα 20

Τα άτομα

Μάθημα 21

Τα μόρια

Μάθημα 22

7η Εργαστηριακή άσκηση : Διαπίστωση της ηλεκτρικής αγωγιμότητας διαλύματος χλωριούχου νατρίου

Μάθημα 23

Χημική εξίσωση

Κεφάλαιο 3 Ατμοσφαιρικός αέρας

Μάθημα 24

Ο ατμοσφαιρικός αέρας – Το οξυγόνο (Ο2)

Μάθημα 25

8η Εργαστηριακή άσκηση : Παρασκευή οξυγόνου με διάσπαση υπεροξειδίου του υδρογόνου – ανίχνευση οξυγόνου

Μάθημα 26

Διοξείδιο του άνθρακα

Μάθημα 27

9η Εργαστηριακή άσκηση : Παρασκευή διοξειδίου του άνθρακα και ανίχνευσή του

Μάθημα 28

Ρύπανση του αέρα

Κεφάλαιο 4 Έδαφος

Μάθημα 29

Το έδαφος

Μάθημα 30

Ρύπανση του εδάφους

Κεφάλαιο 5 Βασικές γνώσεις χημείας

Μάθημα 31

Ονοματολογία ανόργανων χημικών ενώσεων και γραφή χημικών τύπων ανόργανων χημικών ενώσεων

Μάθημα 32

Μέτρηση της μάζας του ατόμου στοιχείου και του μορίου στοιχείου ή χημικής ένωσης

Μάθημα 33

Κατηγορίες χημικών αντιδράσεων

Χαρακτηριστικά

A' έκδοση:
  • Εκδόσεις Ώθηση
Συντακτική επιμέλεια:
Τομεας Χημείας