Μαθηματικά Β' Γυμνασίου

26.70
Σε Απόθεμα
+

Το παρόν βιβλίο απευθύνεται στους μαθητές της Β’ Γυμνάσιου.

Σκοπός του είναι να τους βοηθήσει στην όσο το δυνατόν καλύτερη κατανόηση και εμπέδωση της ύλης, όπως αυτή καθορίζεται κάθε χρονιά.

Το βιβλίο αυτό είναι γραμμένο με απλότητα και κυρίως με συστηματικό τρόπο.

Σε κάθε κεφάλαιο ο μαθητής μπορεί να βρει:

● Την αντίστοιχη θεωρία του σχολικού βιβλίου συμπληρωμένη, όπου χρειάζεται με κατάλληλες επεξηγήσεις.

● Υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις χωρισμένες σε κατηγορίες, που σκοπό έχουν να βοηθήσουν τον μαθητή να οργανώσει καλύτερα τη σκέψη του.

● Ερωτήσεις κατανόησης οι οποίες προσφέρουν μια πρώτη επαφή με το αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο.

● Ασκήσεις για λύση, για την καλύτερη εξάσκηση και προετοιμασία του μαθητή.

Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν κριτήρια αξιολόγησης που στόχος τους είναι να παράσχουν μια πιο σφαιρική και ολοκληρωμένη επαφή του μαθητή με τα αντίστοιχα κεφάλαια.

Ελπίζουμε το βιβλίο αυτό να αποτελέσει έναν πολύτιμο αρωγό των μαθητών της Β’ Γυμνασίου στην προσπάθεια κατάκτησης της λογικής σκέψης και κριτικής επεξεργασίας των μαθηματικών εννοιών.Περιεχόμενα

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΛΓΕΒΡΑ

Κεφάλαιο 1: Εξισώσεις – Ανισώσεις

1.1. Η έννοια της μεταβλητής – Αλγ. Παραστάσεις

1.2. Εξισώσεις α’ βαθμού

1.3. Επίλυση προβλημάτων με εξισώσεις

1.4. Ανισώσεις


Κεφάλαιο 2: Πραγματικοί αριθμοί

2.1. Τετραγωνική ρίζα θετικού αριθμού

2.2. Άρρητοι αριθμοί – Πραγματικοί αριθμοί

2.3. Παραδείγματα Προβλήματα


Κεφάλαιο 3: Συναρτήσεις

3.1. Η έννοια της συνάρτησης

3.2. Καρτεσιανές συντεταγμένες – Γραφική παράσταση συνάρτησης

3.3. Η συνάρτηση y=αx

3.4. Η συνάρτηση y=αx+β

3.5. Η συνάρτηση y=α/x - Η υπερβολή


Κεφάλαιο 4: Περιγραφική Στατιστική

4.1. Βασικές έννοιες Στατιστικής –

4.2. Πληθυσμός - Δείγμα

4.3. Γραφικές παραστάσεις

4.4. Μέση τιμή - Διάμεσος


ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Κεφάλαιο 1: Εμβαδά επίπεδων σχημάτων – Πυθαγόρειο θεώρημα

1.1. Εμβαδόν επίπεδης επιφάνειας

1.2. Μονάδες μέτρησης επιφανειών

1.3. Εμβαδά επίπεδων σχημάτων

1.4. Πυθαγόρειο θεώρημα


Κεφάλαιο 2: Τριγωνομετρία

2.1. Εφαπτομένη οξείας γωνίας

2.2. Ημίτονο και συνημίτονο οξείας γωνίας


Κεφάλαιο 3: Μέτρηση Κύκλου

3.1. Εγγεγραμμένες γωνίες

3.2. Κανονικά πολύγωνα

3.3. Μήκος κύκλου

3.4. Εμβαδόν κυκλικού δίσκου


Κεφάλαιο 4: Γεωμετρικά στερεά – Μέτρηση στερεών

4.1. Εμβαδόν πρίσματος και κυλίνδρου

4.2. Όγκος πρίσματος και κυλίνδρου

4.3. Η πυραμίδα και τα στοιχεία της

4.4. Η σφαίρα και τα στοιχεία της


ΜΕΡΟΣ Γ: Επαναληπτικά

Παράρτημα I: Κριτήρια Αξιολόγησης

Παράρτημα II: Θέματα Διαγωνισμών

Χαρακτηριστικά

A' έκδοση:
  • Εκδόσεις Ώθηση
ISBN:
978-960-415-471-5
Συντακτική ομάδα:
  • Γιασημάκης Κοσμάς
  • Καλλιμάνη Χριστίνα
  • Πρώιας Δημήτρης
  • Τουρίκη Χαρά
  • Χάλαρη Παναγιώτα
Συντακτική επιμέλεια:
Τομέας Μαθηματικών
Επιστημονικός υπεύθυνος:
  • Γιασημάκης Κοσμάς
  • Πρώιας Δημήτρης