ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

26.70
Μη Διαθέσιμο

Το παρόν βιβλίο απευθύνεται στους μαθητές της  Β’ Γυμνάσιου. 
Σκοπός του είναι να τους βοηθήσει στην όσο το δυνατόν καλύτερη κατανόηση και εμπέδωση της ύλης, όπως αυτή καθορίζεται κάθε χρονιά.
Το βιβλίο αυτό είναι γραμμένο με απλότητα  και κυρίως με συστηματικό τρόπο.
Σε κάθε κεφάλαιο ο μαθητής μπορεί να βρει:
• Την αντίστοιχη θεωρία του σχολικού βιβλίου συμπληρωμένη, όπου χρειάζεται με κατάλληλες επεξηγήσεις.
• Υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις χωρισμένες σε κατηγορίες, που σκοπό έχουν να βοηθήσουν τον μαθητή να οργανώσει καλύτερα τη σκέψη του.
• Ερωτήσεις κατανόησης οι οποίες προσφέρουν μια πρώτη επαφή με το αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο.
• Ασκήσεις για λύση, για την καλύτερη εξάσκηση και προετοιμασία του μαθητή.
Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν κριτήρια αξιολόγησης που στόχος τους είναι να παράσχουν μια πιο σφαιρική και ολοκληρωμένη επαφή του μαθητή με τα αντίστοιχα κεφάλαια.
Ελπίζουμε το βιβλίο αυτό να αποτελέσει έναν πολύτιμο αρωγό των μαθητών της Β’ Γυμνασίου στην προσπάθεια κατάκτησης της λογικής σκέψης και κριτικής επεξεργασίας των μαθηματικών εννοιών.Περιεχόμενα

Εισαγωγικό Κείμενο
Μέρος Α: Άλγεβρα

Εισαγωγικό Κεφάλαιο: Ρητοί Αριθμοί
Ε.1. Πράξεις Ρητών Αριθμών
Ε.2. Δεκαδική μορφή ρητών αριθμών
Ε.3. Δυνάμεις ρητών αριθμών με εκθέτη φυσικό αριθμό
Ε.4. Δυνάμεις ρητών αριθμών με εκθέτη ακέραιο αριθμό
Εξισώσεις - Ανισώσεις
Η έννοια της μεταβλητής – Αλγ. παραστάσεις
Εξισώσεις α’ βαθμού
Επίλυση προβλημάτων με εξισώσεις
Ανισώσεις
Πραγματικοί αριθμοί
Τετραγωνική ρίζα θετικού αριθμού
Άρρητοι αριθμοί – Πραγματικοί αριθμοί
Προβλήματα
Συναρτήσεις
Η έννοια της συνάρτησης
Καρτεσιανές συντεταγμένες – Γραφική παράσταση συνάρτησης
Η συνάρτηση yαx
Η συνάρτηση yαxβ
Η συνάρτηση y α/x-Η υπερβολή  
Περιγραφική Στατιστική
Βασικές έννοιες Στατιστικής – Πληθυσμός  Δείγμα
Γραφικές παραστάσεις
Μέση τιμή - Διάμεσος

Μέρος Β: Γεωμετρία
Εμβαδά επίπεδων σχημάτων – Πυθαγόρειο θεώρημα
Εμβαδόν επίπεδης επιφάνειας
Μονάδες μέτρησης επιφανειών
Εμβαδά επίπεδων σχημάτων
Πυθαγόρειο θεώρημα
Τριγωνομετρία
Εφαπτομένη οξείας γωνίας
Ημίτονο και συνημίτονο οξείας γωνίας
Μέτρηση Κύκλου
Εγγεγραμμένες γωνίες
Κανονικά πολύγωνα
Μήκος κύκλου
Εμβαδόν κυκλικού δίσκου
Γεωμετρικά στερεά – Μέτρηση στερεών
Εμβαδόν πρίσματος και κυλίνδρου
Όγκος πρίσματος και κυλίνδρου
Η πυραμίδα και τα στοιχεία της
Η σφαίρα και τα στοιχεία της

Μέρος Γ: Επαναληπτικά
Κριτήρια αξιολόγησης
Θέματα Διαγωνισμών

Χαρακτηριστικά

A' έκδοση:
  • ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΩΘΗΣΗ
ISBN:
9786185652302
Συντακτική ομάδα:
  • ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
  • ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
  • ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ ΣΤΕΛΛΑ - ΙΛΙΑΝΑ
  • ΤΟΥΡΙΚΗ ΧΑΡΑ
  • ΧΑΛΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Συντακτική επιμέλεια:
ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Επιστημονικός υπεύθυνος:
  • ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΟΣΜΑΣ

Νέα προϊόντα