Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή Γ' Γυμνασίου

18.00
Σε Απόθεμα
+

Το βιβλίο αυτό στοχεύει στην υποστήριξη των μαθητριών και μαθητών της Γ’ Γυμνασίου για το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής. Απευθύνεται τόσο στον/στη μαθητή/τρια, όσο και στον/στην εκπαιδευτικό για την καθοδήγηση στη μελέτη και στην κατανόηση της θεωρίας, καθώς και στη βιωματική σύνδεση της γνώσης με την καθημερινή πραγματικότητα των μαθητών.

Το βιβλίο παρουσιάζει τη θεωρία με προσιτό και κατανοητό τρόπο και παράλληλα ενισχύει την εμπέδωση αυτής με ασκήσεις αντικειμενικού τύπου και ερωτήσεις κατανόησης, μετατροπής, σύντομης και ευρείας ανάπτυξης. Επιπλέον, περιλαμβάνει γλωσσάρι κοινωνικών και πολιτικών όρων, το οποίο θα αποτελέσει εργαλείο για μαθητές και εκπαιδευτικούς κατά την εξέταση της σύγχρονης κοινωνικής και πολιτικής πραγματικότητας. Τέλος, τα φύλλα εργασίας που εμπεριέχονται στο βιβλίο συμβάλλουν στην προετοιμασία των μαθητών για ενεργή κοινωνική και πολιτική συμμετοχή, καθώς βασίζονται σε αναφορές επίσημων πολιτικών και νομικών κειμένων.Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1
1.1 Ο άνθρωπος και η κοινωνία
1.2 Κοινωνική οργάνωση και κοινωνικοί θεσμοί
1.3 Η κοινωνική διαστρωμάτωση
1.4 Κοινωνικοποίηση και Κοινωνικός Έλεγχος
1.5 Κοινωνικά Προβλήματα
1.6 Παράδειγμα κοινωνικού προβλήματος: η φτώχεια
1.7 Παράδειγμα κοινωνικού προβλήματος: τα τροχαία ατυχήματα
1.8 Γλωσσάρι Κοινωνικών όρων
Κεφάλαιο 2
2.1 Κράτος και Πολίτευμα
2.2 Κράτος και Νόμοι
2.3 Γλωσσάρι Πολιτικών όρων
Κεφάλαιο 3
3.1 Το Ελληνικό Πολίτευμα
3.2 Δημοκρατία και Σύνταγμα
3.3 Τα βασικά χαρακτηριστικά του Ελληνικού Συντάγματος
3.4 Όργανα και Λειτουργίες του Ελληνικού Κράτους
Κεφάλαιο 4
4.1 Η Ευρωπαϊκή Ένωση
4.2 Τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση
Κεφάλαιο 5
5.1 Διεθνείς Σχέσεις
5.2 Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ)
5.3 Πόλεμος και Ειρήνη
5.4 Πόλεμος και δίκαιο
5.5 Τι είναι η Παγκοσμιοποίηση
5.6 Παγκοσμιοποίηση και πολιτισμός
Κεφάλαιο 6
6.1 Τα ανθρώπινα δικαιώματα
6.2 Η ιδέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Χαρακτηριστικά

A' έκδοση:
  • Εκδόσεις Ώθηση
ISBN:
978-960-415-469-2
Συντακτική ομάδα:
  • Μπελέζος Δημήτρης
  • Συμιδαλάς Ηλίας
Συντακτική επιμέλεια:
Τομέας Φιλολογίας
Επιστημονικός υπεύθυνος:
  • Συμιδαλάς Ηλίας