ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

26.70
Σε Απόθεμα
+

Το παρόν βιβλίο απευθύνεται στους μαθητές της Γ’ Γυμνάσιου. Σκοπός του είναι να τους βοηθήσει στην όσο το δυνατόν καλύτερη κατανόηση και εμπέδωση της ύλης, όπως αυτή καθορίζεται κάθε χρονιά.
Το βιβλίο αυτό είναι γραμμένο με απλότητα και κυρίως με συστηματικό τρόπο.
Σε κάθε κεφάλαιο ο μαθητής μπορεί να βρει:
• Την αντίστοιχη θεωρία του σχολικού βιβλίου συμπληρωμένη, όπου χρειάζεται με κατάλληλες επεξηγήσεις.
• Υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις χωρισμένες σε κατηγορίες, που σκοπό έχουν να βοηθήσουν τον μαθητή να οργανώσει καλύτερα τη σκέψη του.
• Ερωτήσεις κατανόησης οι οποίες προσφέρουν μια πρώτη επαφή με το αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο.
• Ασκήσεις για λύση, για την καλύτερη εξάσκηση και προετοιμασία του μαθητή.
Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν κριτήρια αξιολόγησης ανά κεφάλαιο ύλης που στόχος τους είναι να παράσχουν μια πιο σφαιρική και ολοκληρωμένη επαφή του μαθητή με τα αντίστοιχα κεφάλαια.
Ελπίζουμε το βιβλίο αυτό να αποτελέσει έναν πολύτιμο αρωγό των μαθητών της Γ’ Γυμνασίου στην προσπάθεια κατάκτησης της λογικής σκέψης και κριτικής επεξεργασίας των μαθηματικών εννοιών.Περιεχόμενα

Εισαγωγικό Κείμενο
Μέρος Α: Άλγεβρα
Κεφάλαιο 1: Αλγεβρικές παραστάσεις

1.1. Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς    
1.1.Α. Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς    
1.1.Β. Δυνάμεις πραγματικών αριθμών
1.1.Γ. Τετραγωνική ρίζα πραγματικού αριθμού
1.2. Μονώνυμα  πράξεις με μονώνυμα
1.3. ΠολυώνυμαΠρόσθεση και Αφαίρεση πολυωνύμων
1.4. Πολλαπλασιασμός πολυωνύμων
1.5. Αξιοσημείωτες ταυτότητες
1.6. Παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων
1.7. Ε.Κ.Π. και Μ.Κ.Δ. ακεραίων αλγεβρικών παραστάσεων
1.8. Ρητές αλγεβρικές παραστάσεις
1.9. Πράξεις ρητών παραστάσεων
1.9.Α. Πολλαπλασιασμός και Διαίρεση ρητών παραστάσεων
1.9.Β. Προσθεση και Αφαίρεση ρητών παραστάσεων
Κεφάλαιο 2: Εξισώσεις-Ανισώσεις 
2.1.   Η εξίσωση αx+β=0
2.2.   Εξισώσεις 2ου βαθμού
2.2.Α. Εξισώσεις 2ου βαθμού χωρίς τύπο
2.2.Β. Εξισώσεις 2ου βαθμού με τύπο
2.3.   Προβλήματα εξισώσεων 2ου βαθμού
2.4. ΑνισότητεςΑνισώσεις με έναν άγνωστο
Κεφάλαιο 3: Συστήματα γραμμικών εξισώσεων
3.1. Η έννοια της γραμμικής εξίσωσης
3.2. Η έννοια του γραμμικού συστήματος και η γραφική επίλυσή του
3.3. Αλγεβρική επίλυση γραμμικού συστήματος

Μέρος Β: Γεωμετρία
Κεφάλαιο 1: Γεωμετρία

1.1. Ισότητα τριγώνων
1.2. Λόγος ευθυγράμμων τμημάτων
1.3. Θεώρημα του Θαλή
1.4. Ομοιότητα
1.4.Α. Όμοια πολύγωνα
1.4.Β. Όμοια τρίγωνα
Κεφάλαιο 2: Τριγωνομετρία
2.1. Τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας ω με 0°<ω<180°
2.2. Τριγωνομετρικοί αριθμοί παραπληρωματικών γωνιών
2.3. Σχέσεις μεταξύ τριγωνομετρικών αριθμών μιας γωνίας
2.4. Νόμος ημιτόνων - Νόμος συνημιτόνων

Μέρος Γ: Επαναληπτικά
Παράρτημα Α: Θέματα Διαγωνισμών
Παράρτημα Β: Κριτήρια αξιολόγησης

Χαρακτηριστικά

A' έκδοση:
  • ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΩΘΗΣΗ
ISBN:
978 – 960 – 415 – 472 - 2
Συντακτική ομάδα:
  • ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
  • ΚΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ
  • ΛΙΟΛΙΟΥΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
  • ΠΡΩΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Συντακτική επιμέλεια:
ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Επιστημονικός υπεύθυνος:
  • ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
  • ΠΡΩΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ