Μαθηματικά Γ' Γυμνασίου

25.60
Σε Απόθεμα
+

Το παρόν βιβλίο απευθύνεται στους μαθητές της Γ’ Γυμνάσιου. Σκοπός του είναι να τους βοηθήσει στην όσο το δυνατόν καλύτερη κατανόηση και εμπέδωση της ύλης, όπως αυτή καθορίζεται κάθε χρονιά.

Το βιβλίο αυτό είναι γραμμένο με απλότητα και κυρίως με συστηματικό τρόπο.

Σε κάθε κεφάλαιο ο μαθητής μπορεί να βρει:

● Την αντίστοιχη θεωρία του σχολικού βιβλίου συμπληρωμένη, όπου χρειάζεται με κατάλληλες επεξηγήσεις.

● Υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις χωρισμένες σε κατηγορίες, που σκοπό έχουν να βοηθήσουν τον μαθητή να οργανώσει καλύτερα τη σκέψη του.

● Ερωτήσεις κατανόησης οι οποίες προσφέρουν μια πρώτη επαφή με το αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο.

● Ασκήσεις για λύση, για την καλύτερη εξάσκηση και προετοιμασία του μαθητή.

Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν κριτήρια αξιολόγησης ανά κεφάλαιο ύλης που στόχος τους είναι να παράσχουν μια πιο σφαιρική και ολοκληρωμένη επαφή του μαθητή με τα αντίστοιχα κεφάλαια.

Ελπίζουμε το βιβλίο αυτό να αποτελέσει έναν πολύτιμο αρωγό των μαθητών της Γ’ Γυμνασίου στην προσπάθεια κατάκτησης της λογικής σκέψης και κριτικής επεξεργασίας των μαθηματικών εννοιών.Περιεχόμενα

Μέρος Α: ΑΛΓΕΒΡΑ

Κεφάλαιο 1: Αλγεβρικές παραστάσεις

1.1. Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς

1.2. Μονώνυμα - πράξεις με μονώνυμα

1.3. Πολυώνυμα-Πρόσθεση και Αφαίρεση πολυωνύμων

1.4. Πολλαπλασιασμός πολυωνύμων

1.5. Αξιοσημείωτες ταυτότητες

1.6. Παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων

1.8. Ε.Κ.Π. και Μ.Κ.Δ. ακεραίων αλγεβρικών παραστάσεων

1.9. Ρητές αλγεβρικές παραστάσεις

1.10 Πράξεις ρητών παραστάσεων


Κεφάλαιο 2: Εξισώσεις-Ανισώσεις

2.1. Η εξίσωση αx+β=0

2.2. Εξισώσεις 2ου βαθμού

2.3. Προβλήματα εξισώσεων 2ου βαθμού

2.5. Ανισότητες-Ανισώσεις με έναν άγνωστο


Κεφάλαιο 3: Συστήματα γραμμικών εξισώσεων

3.1. Η έννοια της γραμμικής εξίσωσης

3.2. Η έννοια του γραμμικού συστήματος και η γραφική επίλυσή του

3.3. Αλγεβρική επίλυση γραμμικού συστήματος


Μέρος Β: Γεωμετρία

Κεφάλαιο 1: Γεωμετρία

1.1. Ισότητα τριγώνων

1.2. Λόγος ευθυγράμμων τμημάτων

1.3. Θεώρημα του Θαλή

1.5. Ομοιότητα


Κεφάλαιο 2: Τριγωνομετρία

2.1. Τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας ω με 0°£ω£180°

2.2. Τριγωνομετρικοί αριθμοί παραπληρωματικών γωνιών

2.3. Σχέσεις μεταξύ τριγωνομετρικών αριθμών μιας γωνίας

2.4. Νόμος ημιτόνων - Νόμος συνημιτόνων


Μέρος Γ: Επαναληπτικά

Παράρτημα Α: Θέματα Διαγωνισμών

Παράρτημα Β: Κριτήρια αξιολόγησης

Χαρακτηριστικά

A' έκδοση:
  • Εκδόσεις Ώθηση
ISBN:
978 – 960 – 415 – 472 - 2
Συντακτική ομάδα:
  • Γιασημάκης Κοσμάς
  • Κουτσουδάκης Μάνος
  • Λιολιούση Αγγελική
  • Πρώιας Δημήτρης
Συντακτική επιμέλεια:
Τομέας Μαθηματικών
Επιστημονικός υπεύθυνος:
  • Γιασημάκης Κοσμάς
  • Πρώιας Δημήτρης