Θεματογραφία Αρχαία Ελληνικά Β' Λυκείου

17.00
Σε Απόθεμα
+

Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει 22 μαθήματα συντακτικού, γραμματικής και αδίδακτου κειμένου. Το κάθε μάθημα παρουσιάζει μέσω ολοκληρωμένων πινάκων, κατατοπιστικών σχεδιαγραμμάτων, διευκρινίσεων και παραπομπών στα αντίστοιχα βιβλία των εκδόσεων της ΩΘΗΣΗΣ ένα κεφάλαιο συντακτικού και ένα γραμματικής αρχίζοντας από τα απλούστερα και προχωρώντας προς τα συνθετότερα φαινόμενα ενώ παραθέτει, στη συνέχεια, επιλεγμένες ασκήσεις στα αντίστοιχα συντακτικά και γραμματικά αντικείμενα. Τέλος, κάθε ένα από τα 22 μαθήματα συμπληρώνεται από 3 αδίδακτα κείμενα διαβαθμισμένης δυσκολίας, επιλεγμένα από τα σωζόμενα έργα σε αττική διάλεκτο των κλασικών Ελλήνων συγγραφέων με στόχο ο μαθητής να επιμείνει στο εκάστοτε συντακτικό ή γραμματικό φαινόμενο που διδάσκεται στην κάθε ενότητα. Το πρώτο από τα αδίδακτα κείμενα της κάθε ενότητας ακολουθείται από παρατηρήσεις που αφορούν στο νόημα και στα γραμματικοσυντακτικά του φαινόμενα.

Η θεματογραφία αυτή απευθύνεται σε μαθητές της Β΄λυκείου και έχει ως στόχο να τους βοηθήσει αρχικά να έρθουν σε επαφή με την αρχαία ελληνική γλώσσα και τις ιδιαίτερες δυσκολίες της αλλά και να προχωρήσουν σε πιο δύσκολα ‘’ μονοπάτια ‘’ συντακτικού και γραμματικής με απώτερο στόχο να κάνει πιο ομαλή τη μετάβαση στο ύφος και στις δυσκολίες των κειμένων της Γ΄ λυκείου με τον τρόπο που αυτά εξετάζονται στις Πανελλαδικές εξετάσεις.Περιεχόμενα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η : ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ - ΤΟΝΙΣΜΟΣ, ΑΥΞΗΣΗ & ΑΝΑΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ
1.1.1
Α΄ Μέρος: Συντακτικό - Θεωρία
1.1.2
Α΄ Μέρος: Συντακτικό - Ασκήσεις
1.2.1
Β΄ Μέρος: Γραμματική - Θεωρία
1.2.2
Β΄ Μέρος: Γραμματική - Ασκήσεις
1.3.1
Γ΄ Μέρος: Ξενοφώντας, Κύρου Άνάβασις, Α', 1, 9-10
1.3.1.1
Παρατηρήσεις
1.3.2
Γ΄ Μέρος: Ξενοφώντας, Κύρου Άνάβασις, ΣΤ', 3, 12
1.3.3
Γ΄ Μέρος: Δημοσθένης, Κατά Όλυμπιοδώρου, 4-6

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η : ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ - ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ ΡΗΜΑΤΑ
2.1.1
Α΄ Μέρος: Συντακτικό - Θεωρία
2.1.2
Α΄ Μέρος: Συντακτικό - Ασκήσεις
2.2.1
Β΄ Μέρος: Γραμματική - Θεωρία
2.2.2
Β΄ Μέρος: Γραμματική - Ασκήσεις
2.3.1
Γ΄ Μέρος: Ισοκράτης, Εὐαγόρας, 66-67
2.3.1.1
Παρατηρήσεις
2.3.2
Γ΄ Μέρος: Ξενοφώντας, Άπομνημονεύματα, Γ', 9, 1-3
2.3.3
Γ΄ Μέρος: Πλάτων, Ἱππίας ἐλάσσων, 369

ΕΝΟΤΗΤΑ 3η : ΟΜΟΙΟΠΤΩΤΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΧΕΙΛΙΚΟΛΗΚΤΑ ΡΗΜΑΤΑ
3.1.1
Α΄Μέρος: Συντακτικό - Θεωρία
3.1.2
Α΄Μέρος: Συντακτικό - Ασκήσεις
3.2.1
Β΄Μέρος: Γραμματική - Θεωρία
3.2.2
Β΄ Μέρος: Γραμματική - Ασκήσεις
3.3.1
Γ΄ Μέρος: Ξενοφών, Κύρου Άνάβασις, Γ', 4, 6-11
3.3.1.1
Παρατηρήσεις
3.3.2
Γ΄Μέρος: Πλάτων, Κρίτων, 53 b-c
3.3.3
Γ΄ Μέρος: Ξενοφών, Κύρου Άνάβασις, A', 9, 1-4

ΕΝΟΤΗΤΑ 4η : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΟΥΡΑΝΙΚΟΛΗΚΤΑ ΡΗΜΑΤΑ
4.1.1
Α΄Μέρος: Συντακτικό - Θεωρία
4.2.1
Β΄Μέρος: Γραμματική - Θεωρία
4.2.2
Β΄ Μέρος: Γραμματική - Ασκήσεις
4.3.1
Γ΄ Μέρος: Ξενοφών, Ἑλληνικά, A', 4, 1-6
4.3.1.1
Παρατηρήσεις
4.3.2
Γ΄Μέρος: Λυσίας, Δήμου Καταλύσεως ΄Άπολογία, 25

4.3.3 Γ΄Μέρος: Ξενοφών, Κύρου Άνάβασις, Γ', 2, 18

ΕΝΟΤΗΤΑ 5η : ΠΛΑΓΙΕΣ ΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΆ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΑ - ΟΔΟΝΤΙΚΟΛΗΚΤΑ ΡΗΜΑΤΑ
5.1.1
Α΄Μέρος: Συντακτικό – Θεωρία
5.1.2
Β΄Μέρος: Συντακτικό – Ασκήσεις
5.2.1
Β΄Μέρος: Γραμματική – Θεωρία
5.2.2
Β΄ Μέρος: Γραμματική – Ασκήσεις
5.3.1
Γ΄ Μέρος: Λυσίας, Δήμου Καταλύσεως Ἀπολογία, 3
5.3.1.1
Παρατηρήσεις
5.3.2
Γ΄Μέρος: Πλάτων, Κρίτων, 45 c-d
5.3.3
Γ΄Μέρος: Iσοκράτης, Άρεοπαγιτικός, 72

ΕΝΟΤΗΤΑ 6η : ΠΛΑΓΙΕΣ ΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ ΡΗΜΑΤΑ ΣΕ -έω, ῶ
6.1.1
Α΄Μέρος: Συντακτικό - Θεωρία
6.1.2
Β΄Μέρος: Συντακτικό - Ασκήσεις
6.2.1
Β΄ Μέρος: Γραμματική - Θεωρία
6.2.2
Β΄ Μέρος: Γραμματική - Ασκήσεις
6.3.1
Γ΄ Μέρος: Ξενοφών, Ἀπομνημονεύματα, Α', 2, 62
6.3.1.1
Παρατηρήσεις

6.3.2 Γ΄ Μέρος: Υπερείδης, Ἐπιτάφιος, 15-16
6.3.3
Γ΄ Μέρος: Θουκυδίδης, Ἱστορίαι, Ζ', 72

ΕΝΟΤΗΤΑ 7η : ΠΛΑΓΙΕΣ ΠΤΩΣΕΙΣ ΩΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ ΡΗΜΑΤΑ ΣΕ -άω, ῶ
7.1.2
Α΄Μέρος: Συντακτικό - Θεωρία
7.1.3
Α΄Μέρος: Συντακτικό - Ασκήσεις
7.2.1
Β΄Μέρος: Γραμματική - Θεωρία
7.2.2
Β΄ Μέρος: Γραμματική - Ασκήσεις
7.3.1
Γ΄Μέρος: Ισοκράτης, Περί Είρήνης, ια
7.3.2
Γ΄ Μέρος: Αριστοτέλης, Ἀθηναίων Πολιτεία, ΧV, 1-3
7.3.3
Γ΄ Μέρος: Ξενοφών, Κύρου Παιδεία, ΣΤ', 1, 12-13

ΕΝΟΤΗΤΑ 8η : ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ - ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ ΡΗΜΑΤΑ ΣΕ -όω, ῶ
8.1.1
Α΄Μέρος: Συντακτικό - Θεωρία
8.1.2
Β΄Μέρος: Συντακτικό - Ασκήσεις
8.2.1
Β΄Μέρος: Γραμματική - Θεωρία
8.2.2
Β΄Μέρος: Γραμματική - Ασκήσεις
8.3.1
Γ΄Μέρος: Ισοκράτης, Ἀρχίδαμος, 93
8.3.1.1
Παρατηρήσεις
8.3.2
Γ΄Μέρος: Πλάτων, Φαίδων, 84-85

8.3.3 Γ΄ Μέρος: Iσοκράτης, Περί Είρήνης, 183 / ζη-ζθ

ΕΝΟΤΗΤΑ 9η : ΑΠΡΟΣΩΠΑ ΡΗΜΑΤΑ & ΔΟΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ - ΗΜΙΦΩΝΟΛΗΚΤΑ ΡΗΜΑΤΑ
9.1.1
Α΄Μέρος: Συντακτικό - Θεωρία
9.1.2
Β΄Μέρος: Συντακτικό - Ασκήσεις
9.2.1
Β΄Μέρος: Γραμματική - Θεωρία
9.2.2
Β΄ Μέρος: Γραμματική - Ασκήσεις
9.3.1
Γ΄ Μέρος: Ισοκράτης, Ἀρχίδαμος, 34
9.3.1.1
Παρατηρήσεις
9.3.2
Γ΄ Μέρος: Θουκυδίδης, Ἱστορίαι, Δ', 15-16
9.3.3
Γ΄ Μέρος: Δημοσθένης, Περί τῶν ἐν Χερρονήσῳ, 1-2

ΕΝΟΤΗΤΑ 10η : ΙΔΙΟΡΡΥΘΜΑ ΑΠΡΟΣΩΠΑ & ΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΣΕ -τεος/-τος – ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β΄
10.1.1
Α΄Μέρος: Συντακτικό - Θεωρία
10.1.2
Β΄Μέρος: Συντακτικό- Ασκήσεις
10.2.1
Β΄ Μέρος: Γραμματική - Θεωρία
10.2.2
Β΄ Μέρος: Γραμματική - Ασκήσεις
10.3.1
Γ΄ Μέρος: Ισοκράτης, Πρός Νικοκλέα, 15

10.3.1.1 Παρατηρήσεις
10.3.2
Γ΄ Μέρος: Λυσίας, Κατ’ Ἀλκιβιάδου, Β', 9
10.3.3
Γ΄ Μέρος: Ξενοφών, Ἑλληνικά, ΣΤ', 3, 7

ΕΝΟΤΗΤΑ 11η : ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ & ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΟΧΗ - ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ Α - Κ
11.1.1
Α΄Μέρος: Συντακτικό - Θεωρία
11.1.2
Β΄ Μέρος: Συντακτικό - Ασκήσεις
11.2.1
Β΄ Μέρος: Γραμματική - Θεωρία
11.2.2
Β΄ Μέρος: Γραμματική - Ασκήσεις
11.3.1
Γ΄ Μέρος: Ξενοφών, Ἀπομνημονεύματα, Γ', 9, 10-15
11.3.1.1
Παρατηρήσεις
11.3.2
Γ΄ Μέρος: Δημοσθένης, Κατ’ Ἀριστοκράτους, 6-7
11.3.3
Γ΄ Μέρος: Ισοκράτης, Πρός Νικοκλέα, 48-50

ΕΝΟΤΗΤΑ 12η : ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΟΧΗ - ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ Λ - Ω
12.1.1
Α΄Μέρος: Συντακτικό - Θεωρία
12.1.2
Β΄Μέρος: Συντακτικό - Ασκήσεις
12.2.1
Β΄ Μέρος: Γραμματική - Θεωρία
12.2.2
Β΄ Μέρος: Γραμματική - Ασκήσεις

12.3.1 Γ΄ Μέρος: Πλάτων, Εὐθύφρων, 4 c-d
12.3.1.1
Παρατηρήσεις
12.3.2
Γ΄ Μέρος: Αντιφών, Τετραλογία, Α', γ, 9-11
12.3.3
Γ΄ Μέρος: Πλάτων, Ἀπολογία Σωκράτους, 39

ΕΝΟΤΗΤΑ 13η : ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ & ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΠΑΘΗΤΙΚΗ - ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΕΙΣ -μι & ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΕΙΣ -μι ( ΤΙΘΗΜΙ & ΙΗΜΙ )
13.1.1
Α΄ Μέρος: Συντακτικό - Θεωρία
13.1.2
Β΄ Μέρος: Συντακτικό - Ασκήσεις
13.2.1
Β΄ Μέρος: Γραμματική - Θεωρία
13.2.2
Β΄ Μέρος: Γραμματική - Ασκήσεις
13.3.1
Γ΄ Μέρος: Λυσίας, Κατά Νικομάχου, 31-33
13.3.1.1
Παρατηρήσεις
13.3.2
Γ΄ Μέρος: Δημοσθένης, Κατά Ὀλυμπιοδώρου Βλάβης, 1-2
13 .3.3
Γ΄ Μέρος: Ισοκράτης, Ἀρεοπαγιτικός, 60-61

ΕΝΟΤΗΤΑ 14η : Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΛΙΣΕΩΝ - ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΕΙΣ -μι ( ΔΙΔΩΜΙ & ΙΣΤΗΜΙ )
14.1.1
Α΄ Μέρος: Συντακτικό - Θεωρία
14.1.2
Β΄ Μέρος: Συντακτικό - Ασκήσεις

14.2.1 Β΄ Μέρος: Γραμματική - Θεωρία
14.2.2
Β΄ Μέρος: Γραμματική - Ασκήσεις
14.3.1
Γ΄ Μέρος: Ισοκράτης, Πανηγυρικός, 129-132
14.3.1.1
Παρατηρήσεις
14.3.2
Γ΄ Μέρος: Πλάτων, Κρίτων, 44 Ε'
14.3.3
Γ΄ Μέρος: Ξενοφών, Κύρου Παιδεία, Η', 1, 1-2

ΕΝΟΤΗΤΑ 15η: ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΙΣ -μι
15.1.1
Α΄ Μέρος: Συντακτικό - Θεωρία
15.1.2
Β΄ Μέρος: Συντακτικό - Ασκήσεις
15.2.1
Β΄ Μέρος: Γραμματική - Θεωρία
15.2.2
Β΄ Μέρος: Γραμματική - Ασκήσεις
15.3.1
Γ΄ Μέρος: Ξενοφών, Ἑλληνικά, ΣΤ', 5, 38-49
15.3.1.1
Παρατηρήσεις
15.3.2
Γ΄ Μέρος: Ξενοφών, Κύρου Ἀνάβασις, Ε', 1, 5-9
15.3.3
Γ΄ Μέρος: Ισοκράτης, Πανηγυρικός, 173

ΕΝΟΤΗΤΑ 16η : ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΑΟΡΙΣΤΟΙ Β΄ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΙΣ -μι
16.1.1
Α΄ Μέρος: Συντακτικό - Θεωρία
16.1.2
Β΄ Μέρος: Συντακτικό - Ασκήσεις
16.2.1
Β΄ Μέρος: Γραμματική - Θεωρία
16.2.2
Β΄ Μέρος: Γραμματική - Ασκήσεις
16.3.1
Γ΄ Μέρος: Δημοσθένης, Κατά Φιλίππου, Γ', 6-7
16.3.1.1
Παρατηρήσεις
16.3.2
Γ΄ Μέρος: Δημοσθένης, Περί Συμμοριῶν, 3-5
16.3.3
Γ΄ Μέρος: Ισοκράτης, Τοῖς Ἰάσονος Παισίν, 1-2

ΕΝΟΤΗΤΑ 17η : ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΤΕΛΙΚΕΣ & ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - Α΄ & Β΄ ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ & ΕΠΙΘΕΤΩΝ
17.1.1
Α΄ Μέρος: Συντακτικό - Θεωρία
17.1.2
Β΄ Μέρος: Συντακτικό - Ασκήσεις
17.2.1
Β΄ Μέρος: Γραμματική - Θεωρία
17.2.2
Β΄ Μέρος: Γραμματική - Ασκήσεις
17.3.1
Γ΄ Μέρος: Λυσίας, Κατά Ἀλκιβιάδου, Α', 23-24
17.3.1.1
Παρατηρήσεις

17.3.2 Γ΄ Μέρος: Πλάτων, Ἐρυξίας, 399 Β'
17.3.3
Γ΄ Μέρος: Θουκυδίδης, Ἱστορίαι, Ζ', 17

ΕΝΟΤΗΤΑ 18η : ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΕΣ, ΕΝΑΝΤΙΩΜΑΤΙΚΕΣ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - Γ΄ ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ
18.1.1
Α΄ Μέρος: Συντακτικό - Θεωρία
18.1.2
Β΄ Μέρος: Συντακτικό - Ασκήσεις
18.2.1
Β΄ Μέρος: Γραμματική - Θεωρία
18.2.2
Β΄ Μέρος: Γραμματική - Ασκήσεις
18.3.1
Γ΄ Μέρος: Ξενοφών, Ἀπομνημονεύματα, Γ', 1, 4-6
18.3.1.1
Παρατηρήσεις
18.3.2
Γ΄ Μέρος: Δημοσθένης, Περί τῶν ἐν Χερρονήσῳ, 48-50
18.3.3
Γ΄ Μέρος: Ισοκράτης, Περί Ἀντιδόσεως, 33-35

ΕΝΟΤΗΤΑ 19η : ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – Γ΄ ΚΛΙΣΗ ΕΠΙΘΕΤΩΝ
19.1.1
Α΄ Μέρος: Συντακτικό - Θεωρία
19.1.2
Β΄ Μέρος: Συντακτικό - Ασκήσεις
19.2.1
Β΄ Μέρος: Γραμματική - Θεωρία
19.2.2
Β΄ Μέρος: Γραμματική - Ασκήσεις
19.3.1
Γ΄ Μέρος: Λυσίας, Δήμου Καταλύσεως Ἀπολογία, 21

19.3.1.1 Παρατηρήσεις
19.3.2
Γ΄ Μέρος: Ξενοφών, Κύρου Παιδεία, Ζ', 5, 72
19.3.3
Γ΄ Μέρος: Θουκυδίδης, Ἱστορίαι, Ε', 9

ΕΝΟΤΗΤΑ 20η : ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ & ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΟΥ - ΑΝΩΜΑΛΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ & ΕΠΙΘΕΤΑ
20.1.1
Α΄ Μέρος: Συντακτικό - Θεωρία
20.1.2
Β΄ Μέρος: Συντακτικό - Ασκήσεις
20.2.1
Β΄ Μέρος: Γραμματική - Θεωρία
20.2.2
Β΄ Μέρος: Γραμματική - Ασκήσεις
20.3.1
Γ΄ Μέρος: Ξενοφών, Κύρου Παιδεία, Α', 5, 7
20.3.1.1
Παρατηρήσεις
20.3.2
Γ΄ Μέρος: Δημοσθένης, Κατά Τιμοκράτους, 204
20.3.3
Γ΄ Μέρος: Θουκυδίδης, Ἱστορίαι, Ζ', 43

ΕΝΟΤΗΤΑ 21η : ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ - ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΟΥ & ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΟΣ
21.1.1
Α΄ Μέρος: Συντακτικό - Θεωρία
21.1.2 Β΄ Μέρος: Συντακτικό - Ασκήσεις
21.2.1 Β΄ Μέρος: Γραμματική - Θεωρία

21.2.2 Β΄ Μέρος: Γραμματική - Ασκήσεις
21.3.1 Γ΄ Μέρος: Ξενοφών, Κύρου Ἀνάβασις, Ζ', 1, 2-5
21.3.1.1 Παρατηρήσεις
21.3.2 Γ΄ Μέρος: Θουκυδίδης, Ἱστορίαι, Α', 91
21.3.3 Γ΄ Μέρος: Δημοσθένης, Περί Συμμοριῶν, 9

ΕΝΟΤΗΤΑ 22η : ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
22.1.1 Α΄ Μέρος: Συντακτικό - Θεωρία
22.1.2 Β΄ Μέρος: Συντακτικό - Ασκήσεις
22.2.1 Β΄ Μέρος: Γραμματική - Θεωρία
22.2.2 Β΄ Μέρος: Γραμματική - Ασκήσεις
22.3.1 Γ΄ Μέρος: Δημοσθένης, Ἐπιτάφιος, 1-2
22.3.1.1 Παρατηρήσεις
22.3.2 Γ΄ Μέρος: Πλάτων, Κρίτων, 16
22.3.3 Γ΄ Μέρος: Ισοκράτης, Πλαταϊκός, 1-2

Χαρακτηριστικά

A' έκδοση:
  • Εκδόσεις Ώθηση
ISBN:
978-960-415-018-9
Συντακτική ομάδα:
  • Δοδοπούλου Μαρία
  • Κόρδας Νικόλαος
  • Μήτσια Μαρία
  • Παναγιάρη Κυπαρισσία
  • Τροβιάς Θανάσης
Συντακτική επιμέλεια:
Τομέας Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας
Επιστημονικός υπεύθυνος:
  • Κόρδας Νικόλαος