Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

Συντακτικό
18.70
Σε Απόθεμα
+

Σύνταξη είναι το σύστημα των κανόνων βάσει του οποίου συνδυάζονται οι λέξεις με μια ορισμένη σειρά προκειμένου να παραχθεί ένα συγκεκριμένο νόημα. Η γνώση αυτού του συστήματος είναι απαραίτητη για όποιον θέλει να δομήσει ή/και να κατανοήσει ένα κείμενο σε κάποια γλώσσα.

Το σύνολο των κανόνων της σύνταξης της αρχαίας Ελληνικής παρουσιάζονται στο βιβλίο αυτό με τρόπο συστηματικό και ευσύνοπτο, καθώς διακρίνει τις συντακτικές κατηγορίες, ερμηνεύει αναλυτικά την παραγωγή τους και συμβάλλει στην αναγνώριση και το εντοπισμό τους μέσα σε ένα κείμενο. Η θεωρία καλύπτει όλες τις πιθανές περιπτώσεις εμφάνισης ενός φαινομένου και πλαισιώνεται από πληθώρα παραδειγμάτων που βοηθούν στην κατανόησή της μέσα σε «πραγματικές» συνθήκες. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου δίνεται η δυνατότητα εξάσκησης, πρακτικής δηλαδή εφαρμογής των ζητημάτων που εξετάστηκαν θεωρητικά, με πολλές και ποικίλες ασκήσεις.Περιεχόμενα

Η Πρόταση

Κύριοι Όροι Πρότασης

· Υποκείμενο, Κατηγορούμενο, Επιρρηματικό – Προληπτικό Κατηγορούμενο, Γενική

Κατηγορηματική

Ετερόπτωτοι Προσδιορισμοί Ονομάτων

Πλάγιες Πτώσεις ως Προσδιορισμοί Επιρρημάτων –Επιφωνημάτων

Πλάγιες Πτώσεις ως Επιρρηματικοί Προσδιορισμοί

Το Ρήμα και τα Συμπληρώματά του

· Ενεργητικά Ρήματα (Αντικείμενο -Σύνταξη ρημάτων- Δοτική προσωπική)

· Μέσα Ρήματα

· Παθητικά Ρήματα (Ποιητικό αίτιο- Μετατροπή σύνταξης)

· Ουδέτερα Ρήματα

· Απρόσωπα Ρήματα - Εκφράσεις (Σχηματισμός - υποκείμενο απροσώπων)

· Ρηματικά Επίθετα -τος, -τεος

Απαρέμφατο

· Έναρθρο, Άναρθρο

· Υποκείμενο απαρεμφάτου

· Άρνηση απαρεμφάτου

Μετοχή

· Επιθετική, Κατηγορηματική, Επιρρηματική

· Απόλυτη -συνημμένη-Υποκείμενο μετοχής

· Σύνδεση μετοχών

· Δυνητική μετοχή

Αντωνυμίες

· Προσωπικές, Οριστική - επαναληπτική αὐτός, Αυτοπαθείς, Κτητικές, Δεικτικές, Ερωτηματικές, Αόριστες, Αναφορικές

· Θέση αναφορικού - σχέση με προσδιοριζόμενο

· Αναφορική έλξη- αντίστροφη έλξη

Το Άρθρο

Επιρρηματικοί Προσδιορισμοί

Χρόνοι-Εγκλίσεις

Σύνδεση Προτάσεων

· Συμπλεκτικοί, σημασίες "καί"

· Αντιθετικοί, σημασίες "ἀλλά"

· Διαζευκτικοί, σημασίες "ἤ"

· Συμπερασματικοί

· Αιτιολογικοί

Υποτακτική Σύνδεση – Δευτερεύουσες

· Ειδικές, Αιτιολογικές, Τελικές, Συμπερασματικές –αποτελεσματικές, Ενδοιαστικές. Υποθετικές (Ελλειπτικές, Λανθάνων υποθετικός λόγος), Εναντιωματικές-παραχωρητικές, Χρονικές, Αναφορικές (Αναφ. επιρρηματικές, Αναφ. παραβολικές), Πλάγιες ερωτηματικές

Πλάγιος Λόγος

Εξαρτημένοι Υποθετικοί Λόγοι

Είδη του " ἄν"

Χρήσεις του "ὡς"

Σχήματα Λόγου

Μόρια-Σύνδεσμοι- Επιρρήματα

Ανάλυση Μετοχής

Χαρακτηριστικά

A' έκδοση:
  • Εκδόσεις Ώθηση
ISBN:
978-960-415-179-0
Συντακτική ομάδα:
  • Κόρδας Νίκος
Συντακτική επιμέλεια:
Τομέας Αρχαίων Ελληνικών