Κοινωνιολογία Προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου, Τεύχος 1ο

18.00
Σε Απόθεμα
+

Το βιβλίο αυτό στοχεύει στην προετοιμασία των μαθητριών και μαθητών της ομάδας προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις στο μάθημα της Κοινωνιολογίας.

Το παρόν βιβλίο απευθύνεται τόσο στους μαθητές όσο και στους εκπαιδευτικούς για την καθοδήγηση, τη μελέτη και την κατανόηση της θεωρίας, καθώς και την πλήρη προετοιμασία σε ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου, σύντομης ανάπτυξης και θεμάτων ευρείας ανάπτυξης, όπως ορίζεται από τις επίσημες οδηγίες.

Σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες (Υ.Α. Φεκ: 2881/5-7-19) για τον τρόπο εξέτασης της Κοινωνιολογίας (Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών) το μάθημα περιλαμβάνει δύο ομάδες θεμάτων:

Η πρώτη ομάδα αποτελείται από δύο θέματα με ερωτήσεις διαφορετικών τύπων, με τις οποίες ελέγχεται τόσο η κατοχή των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων όσο και η κατανόησή τους. Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει τρεις (3) ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες. Ειδικότερα, περιλαμβάνει: μία ερώτηση με πέντε (5) υποερωτήματα Σωστού-Λάθους (5x3=15 Μονάδες) και δύο ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, που κάθε μία βαθμολογείται με πέντε (5) Μονάδες (2x5 =10 Μονάδες). Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει (2) ερωτήσεις σύντομης απάντησης και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες. Η πρώτη ερώτηση βαθμολογείται με δέκα (10) Μονάδες και η δεύτερη με δεκαπέντε (15) Μονάδες.

Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από δύο θέματα ευρείας ανάπτυξης μέσω των οποίων, ελέγχονται οι ικανότητες συνθετικής ανάλυσης αλλά και διασύνδεσης γνώσεων, γεγονότων και διαδικασιών, τις οποίες απέκτησαν οι υποψήφιοι/ες. Το καθένα από τα δύο θέματα μπορεί να περιλαμβάνει από 2-4 ερωτήσεις και βαθμολογείται με εικοσιπέντε (25) Μονάδες (2×25 =50).Η κατανομή της βαθμολογίας στις επιμέρους ερωτήσεις κάθε θέματος, μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας κάθε ερώτησης.

Η κατανομή της βαθμολογίας στις επιμέρους ερωτήσεις και των δύο ομάδων θεμάτων προσδιορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στους/στις υποψηφίους/ες γραπτώς.

Το 1ο τεύχος περιλαμβάνει (διδακτικές ενότητες 1, 2, 3, 5):

 • Σχεδιαγραμματική αναπαράσταση του κάθε κεφαλαίου
 • Ερωταπαντήσεις που ακολουθούν τη δομή του βιβλίου ως οδηγός μελέτης
 • Ασκήσεις αντικειμενικού τύπου (σωστού-λάθους, πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης, κατάταξης)
 • Ερωτήσεις κατανόησης και μετατροπής σύντομης και ευρείας ανάπτυξης
 • Συνθετικές και συνδυαστικές ερωτήσεις (Ομάδα Β’)
 • Επεξήγηση βασικών κοινωνιολογικών όρων ανά κεφάλαιο
 • Επαναληπτικές ερωτήσεις σύντομης και ευρείας ανάπτυξης


Περιεχόμενα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
1.1. Η θεωρία αλλιώς…
1.2. Εμείς ρωτάμε, το βιβλίο απαντάει
1.3. Ασκήσεις – ερωτήσεις
1.4. Παράρτημα – Κεφάλαιο 1
1.4.1. Ορισμοί
1.4.2. Επαναληπτικές ερωτήσεις

2. ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
2.1. Η θεωρία αλλιώς…
2.2. Εμείς ρωτάμε, το βιβλίο απαντάει
2.3. Ασκήσεις – ερωτήσεις
2.4. Παράρτημα – Κεφάλαιο 2
2.4.1. Ορισμοί
2.4.2. Επαναληπτικές ερωτήσεις

3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
3.1. Η θεωρία αλλιώς…
3.2. Εμείς ρωτάμε, το βιβλίο απαντάει
3.3. Ασκήσεις – ερωτήσεις
3.4. Παράρτημα – Κεφάλαιο 3
3.4.1. Ορισμοί
3.4.2. Επαναληπτικές ερωτήσεις

5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
5.1. Η θεωρία αλλιώς…
5.2. Εμείς ρωτάμε, το βιβλίο απαντάει
5.3. Ασκήσεις – ερωτήσεις
5.4. Παράρτημα – Κεφάλαιο 5
5.4.1. Ορισμοί
5.4.2. Επαναληπτικές ερωτήσεις
5.5. Βιβλιογραφία

Χαρακτηριστικά

A' έκδοση:
 • Εκδόσεις Ώθηση
ISBN:
978-960-415-465-4
Συντακτική ομάδα:
 • Κατσαμάγκα Αργυρώ
 • Κούρτης Ιωάννης
Συντακτική επιμέλεια:
Τομέας Κοινωνιολογίας
Επιστημονικός υπεύθυνος:
 • Συμιδαλάς Ηλίας