Κοινωνιολογία Προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου, Τεύχος 2ο

18.00
Σε Απόθεμα
+

Το βιβλίο αυτό στοχεύει στην προετοιμασία των μαθητριών και μαθητών της ομάδας προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις στο μάθημα της Κοινωνιολογίας.

Το παρόν βιβλίο απευθύνεται τόσο στους μαθητές όσο και στους εκπαιδευτικούς για την καθοδήγηση, τη μελέτη και την κατανόηση της θεωρίας, καθώς και την πλήρη προετοιμασία σε ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου, σύντομης ανάπτυξης και θεμάτων ευρείας ανάπτυξης, όπως ορίζεται από τις επίσημες οδηγίες.

Σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες για τον τρόπο εξέτασης της Κοινωνιολογίας (Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών) το μάθημα περιλαμβάνει δύο ομάδες θεμάτων:

α) Η πρώτη ομάδα αποτελείται από δύο θέματα . Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει τρεις (3) ερωτήσεις κλειστού τύπου. Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις σύντομης απάντησης.

β) Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από δύο θέματα ευρείας ανάπτυξης μέσω των οποίων, ελέγχονται οι ικανότητες συνθετικής ανάλυσης αλλά και διασύνδεσης
γνώσεων, γεγονότων και διαδικασιών, τις οποίες απέκτησαν οι υποψήφιοι/ες.

Το καθένα από τα δύο θέματα μπορεί να περιλαμβάνει από 2-4 ερωτήσεις και βαθμολογείται με εικοσιπέντε (25) Μονάδες (2×25 =50).Η κατανομή της βαθμολογίας στις επιμέρους ερωτήσεις κάθε θέματος, μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας κάθε ερώτησης.

Η κατανομή της βαθμολογίας στις επιμέρους ερωτήσεις και των δύο ομάδων θεμάτων προσδιορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στους/στις υποψηφίους/ες γραπτώς.

Το 2 ο τεύχος περιλαμβάνει (διδακτικές ενότητες 5, 6, 7, 8):

 • Επεξήγηση βασικών κοινωνιολογικών όρων ανά κεφάλαιο
 • Ερωταπαντήσεις που ακολουθούν τη δομή του βιβλίου ως οδηγός μελέτης
 • Σχεδιαγράμματα ανά κεφάλαιο
 • Ασκήσεις αντικειμενικού τύπου (σωστού-λάθους, πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης, κατάταξης)
 • Επαναληπτικές ερωτήσεις σύντομης και ευρείας ανάπτυξης
 • Ερωτήσεις κατανόησης και μετατροπής σύντομης και ευρείας ανάπτυξης
 • Συνθετικές και συνδυαστικές ερωτήσεις (Ομάδα Β’)
 • Κριτήρια αξιολόγησης με όλους τους συνδυασμούς κεφαλαίων


Περιεχόμενα

6. ΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ
6.1. Η θεωρία αλλιώς…
6.2. Εμείς ρωτάμε, το βιβλίο απαντάει
6.3. Ασκήσεις - ερωτήσεις
6.4. Παράρτημα - Κεφάλαιο 1
6.4.1. Ορισμοί
6.4.2. Επαναληπτικές ερωτήσεις

7. ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
7.1. Η θεωρία αλλιώς…
7.2. Εμείς ρωτάμε, το βιβλίο απαντάει
7.3. Ασκήσεις - ερωτήσεις
7.4. Παράρτημα - Κεφάλαιο 2
7.4.1. Ορισμοί
7.4.2. Επαναληπτικές ερωτήσεις

9. ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΣΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ: ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
9.1. Η θεωρία αλλιώς…
9.2. Εμείς ρωτάμε, το βιβλίο απαντάει
9.3. Ασκήσεις - ερωτήσεις
9.4. Παράρτημα - Κεφάλαιο 3
9.4.1. Ορισμοί
9.4.2. Επαναληπτικές ερωτήσεις

10. ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
10.1. Η θεωρία αλλιώς…
10.2.
Εμείς ρωτάμε, το βιβλίο απαντάει
10.3. Ασκήσεις – ερωτήσεις
10.4. Παράρτημα – Κεφάλαιο 5
10.4.1. Ορισμοί
10.4.2. Επαναληπτικές ερωτήσεις

11. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΔΙΩΡΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1ο ΔΙΩΡΟ
2ο ΔΙΩΡΟ
3ο ΔΙΩΡΟ
4ο ΔΙΩΡΟ
5ο ΔΙΩΡΟ
6ο ΔΙΩΡΟ
7ο ΔΙΩΡΟ

12. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Χαρακτηριστικά

A' έκδοση:
 • Εκδόσεις Ώθηση
ISBN:
978-960-415-489-0
Συντακτική ομάδα:
 • Κατσαμάγκα Αργυρώ
 • Κούρτης Ιωάννης
Συντακτική επιμέλεια:
Τομέας Κοινωνιολογίας
Επιστημονικός υπεύθυνος:
 • Συμιδαλάς Ηλίας