Θεματογραφία Αρχαία Ελληνικά Γ' Λυκειου

20.00
Σε Απόθεμα
+

Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει 138 κείμενα από τους σπουδαιότερους συγγραφείς τη Αρχαίας Ελληνικής γραμματείας των κλασικών χρόνων.

Τα κείμενα ταξινομούνται ανά ενότητα με βάση το κυρίαρχο συντακτικό φαινόμενο που εμφανίζουν, προκειμένου να παρουσιαστεί αυτό με μια όσο το δυνατόν πληρέστερη προσέγγιση. Κάθε κείμενο προλογίζεται από ένα σύντομο εισαγωγικό σημείωμα το οποίο κατατάσσει το κείμενο ειδολογικά και παρέχει πληροφορίες για το ευρύτερο επικοινωνιακό του πλαίσιο. Σε επιλεγμένα κείμενα παρατίθενται παρατηρήσεις που αφορούν τόσο τη νοηματική αποτύπωση του κειμένου όσο και τα γραμματικοσυντακτικά του φαινόμενα.

Η θεματογραφία αυτή αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για την προετοιμασία των υποψηφίων στην εξέταση του αγνώστου κειμένου, όχι μόνο γιατί είναι προσαρμοσμένη στα νέα δεδομένα εξέτασης του αντικειμένου, αλλά και γιατί επιχειρεί μια συνολική και εις βάθος εξέταση του αρχαίου λόγου.Περιεχόμενα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Η : ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ

1. Ισοκράτης, Παναθηναϊκός, 142-143
2.
Ισοκράτης, Παναθηναϊκός, 139-141
2.1.
Παρατηρήσεις
1.
Λυσίας, Ἐπιτάφιος, 77-80
2.
Λυσίας, Ἐπιτάφιος, 80-81
2.1. Παρατηρήσεις
1.
Θουκυδίδης, Ἱστορίαι, Α', 53
2.
Θουκυδίδης, Ἱστορίαι, Α', 25
2.1.
Παρατηρήσεις
1.
Δημοσθένης, Ὀλυνθιακός, Γ', 23-25
2.
Δημοσθένης, Ολυνθιακός, Γ’, 21-22
2.1.
Παρατηρήσεις
5.
Πλάτωνας, Ἐπιστολή, Ζ', 324 γ-ε - 325 α

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Η : ΟΜΟΙΟΠΤΩΤΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

1. Δημοσθένης, Περί τῆς ἀτελείας πρός Λεπτίνην, 11-12
2.
Δημοσθένης, Περί τῆς ἀτελείας πρός Λεπτίνην, 12-14
2.1.
Παρατηρήσεις
1.
Αἰσχίνης, Περί Παραπρεσβείας, 15-17
2.
Αἰσχίνης, Περί Παραπρεσβείας, 17-19
2.1.
Παρατηρήσεις
1.
Ἰσοκράτης, Φίλιππος, 128-130
2.
Ἰσοκράτης, Φίλιππος, 130-131
2.1.
Παρατηρήσεις
2.
Πλάτων, Φαίδων, 63 b-c
2.1.
Παρατηρήσεις

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Η : ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ

1. Δημοσθένη, Περί τοῦ Στεφάνου, 268-270
2.
Δημοσθένη, Περί τοῦ Στεφάνου, 272-274
2.1.
Παρατηρήσεις
1.
Δημοσθένη, Κατ’ Ἀριστογείτονος, Β', 4-6
2.
Δημοσθένη, Κατ’ Ἀριστογείτονος, Β', 1-3
2.1.
Παρατηρήσεις
3.
Ξενοφώντα, Ἀγησίλαος, 7, 1-2
1. Αισχίνη, Περί Παραπρεσβείας, 1-3
2. Αισχίνης, Περί Παραπρεσβείας, 4-5
2.1. Παρατηρήσεις
5. Δημοσθένη, Κατ’ Ἀριστογείτονος, Β', 22-23
1. Ξενοφώντα, Ἑλληνικά, Δ', 8, 4
2. Ξενοφώντα, Ἑλληνικά, Δ', 8, 1-3
2.1. Παρατηρήσεις
1. Ισοκράτη, Παναθηναϊκός, 10-11
1. Ξενοφώντα, Κύρου Ἀνάβασις, Β', 6, 21-27

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Η : ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

1. Λυσίας, Κατά Ἐργοκλέους, Επίλογος, 1
2.
Λυσίας, Κατά Ἐργοκλέους, 4-6
2.1.
Παρατηρήσεις
1.
Δημοσθένης, Ἐρωτικός, 36
2.
Δημοσθένης, Ἐρωτικός, 34-35
2.1.
Παρατηρήσεις
1.
Λυσίας, Κατά Ἐρατοσθένους, 1-2
2.
Λυσίας, Κατά Ἐρατοσθένους, 6-8
2.1.
Παρατηρήσεις
1.
Ισοκράτης, Περί Ἀντιδόσεως, 18-19
2.
Ισοκράτης, Περί Ἀντιδόσεως, 20-22
2.1.
Παρατηρήσεις
5.
Θουκυδίδη, Ἱστορία, Α', 28

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Η : ΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ

1. Ἰσοκράτης, Ἀρχίδαμος, 90-91
2. Ἰσοκράτης, Ἀρχίδαμος, 88-89
2.1. Παρατηρήσεις
1. Δημοσθένης, Περί τῆς Ἀτελείας πρός Λεπτίνην, 154
2. Δημοσθένης, Περί τῆς Ἀτελείας πρός Λεπτίνην, 155-156
2.1. Παρατηρήσεις
1. Ἰσοκράτης, Ἀρχίδαμος, 6-7
2. Ισοκράτη, Αρχίδαμος, 1-4
2.1. Παρατηρήσεις
5.4. Ξενοφώντα, Κύρου Παιδεία, Η', 1, 9-11

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 Η : ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ & ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΟΧΗ

1. Ἰσοκράτης, Κατά Λοχίτου, 9-10
2. Ἰσοκράτης, Κατά Λοχίτου, 11-13
2.1. Παρατηρήσεις
1. Θουκυδίδου, Ιστορίαι, Ζ', 3.1-3.3
1. Δημοσθένη, Κατά Φιλίππου, Β', 11-13
2. Δημοσθένη, Κατά Φιλίππου, Β', 6-7
2.1. Παρατηρήσεις
1. Δημοσθένη, Περί Στεφάνου, 160-161
2. Δημοσθένη, Περί Στεφάνου, 206-208
2.1. Παρατηρήσεις

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 Η : ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΟΧΗ

1. Ξενοφώντα, Eλληνικά, Ζ', 1, 39-40
2. Ξενοφώντα, Eλληνικά, Ζ', 1, 34-35
2.1. Παρατηρήσεις
1. Ισοκράτη, Περί Ἀντιδόσεως, 272-273
1. Πλάτωνα, Πολιτεία, 327, α-γ
2. Δημοσθένη, Πρός Ἄφοβον, 1
3. Αισχίνη, Κατά Τιμάρχου, 145-146
1. Ισοκράτη, Περί Ἀντιδόσεως, 122-123
2. Ισοκράτη, Περί Ἀντιδόσεως, 121-122
2.1. Παρατηρήσεις
7. Θουκυδίδη, Ἱστορία, Ε', 25, 1-3
8. Ξενοφώντα, Ἀπολογία Σωκράτους, 22-24

ΕΝΟΤΗΤΑ 8 Η : α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ β) ΠΛΑΓΙΕΣ ΠΤΩΣΕΙΣ

1. Θουκυδίδη, Ἱστορίαι, Β', 2, 3
2. Θουκυδίδη, Ἱστορίαι Α', 80-81
3. Ανδοκίδη, Κατά Ἀλκιβιάδου, 3-5
4. Ξενοφώντα, Ἑλληνικά, Ζ', 2, 19-20
5. Ξενοφώντα, Κύρου Ἀνάβασις, Γ', 1, 4-5
6. Δημοσθένη, Κατά Τιμοκράτους, 152
7. Δημοσθένη, Κατ’ Ἀφόβου, Α', 68-69
8. Ισοκράτη, Περί Εἰρήνης, 52 / 170
1. Ξενοφώντα, Ἱέρων ή Τυραννικός, 7, 3-5

2. Ξενοφώντα, Ἱέρων ή Τυραννικός, 11, 6-10
2.1. Παρατηρήσεις
1. Πλάτωνα, Συμπόσιον, 208, γ-δ
10. Πλάτωνα, Γοργίας, 483

ΕΝΟΤΗΤΑ 9 Η : ΔΙΠΤΩΤΑ ΡΗΜΑΤΑ

1. Ισοκράτη, Παναθηναϊκός, 79-80
1.1. Ισοκράτη, Παναθηναϊκός, 77-78
1.1. Παρατηρήσεις
2. Ξενοφώντα, Ἑλληνικά, Ε', 1, 13-15
1. Δημοσθένης, Ὑπέρ Μεγαλοπολιτῶν, 1-2
2. Δημοσθένης, Ὑπέρ Μεγαλοπολιτῶν, 3-4
2.1. Παρατηρήσεις
4. Πλουτάρχου, Περικλῆς, 36
5. Ισοκράτη, Παναθηναϊκος, 97-98
6. Ισοκράτη, Παναθηναϊκός, 54

ΕΝΟΤΗΤΑ 10 Η : ΔΟΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

1. Ξενοφώντα, Ἀπομνημονεύματα, Α', 6, 1-4
1. Λυσία, Κατ' Ἀλκιβιάδου, Α᾿, 16-17
2. Λυσία, Κατ' Ἀλκιβιάδου, Α᾿, 18-20
2.1. Παρατηρήσεις
1. Πλάτωνα, Μενέξενος, 246 δ ε

ΕΝΟΤΗΤΑ 11 Η : ΟΙ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ

1. Λυσία, Ὑπέρ Ἐρατοσθένους φόνου Ἀπολογία, 43-46
2. Λυσία, Ὑπέρ Ἐρατοσθένους φόνου Ἀπολογία, 47-50
2.1. Παρατηρήσεις
2. Λυσία, Κατά Νικομάχου, 23-2
1. Θουκυδίδη, Ἱστορίαι, Ζ', 11
2. Θουκυδίδη, Ἱστορίαι, Ζ', 12
2.1. Παρατηρήσεις
4. Ξενοφώντα, Κύρου Παιδεία, Δ', 6, 1-2
5. Δημοσθένη, Κατά Στεφάνου, Α', 67-68

ΕΝΟΤΗΤΑ 12 Η : ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ - ΕΝΔΟΙΑΣΤΙΚΕΣ

1. Δημοσθένη, Ὀλυνθιακός, Α', 16-17
2. Δημοσθένη, Ὀλυνθιακός, Α',14-15
2.1. Παρατηρήσεις
1. Δημοσθένη, Περί Ἁλοννήσου, 1-3
2. Δημοσθένη, Περί Ἁλοννήσου, 3-5
2.1. Παρατηρήσεις
1. Ισοκράτη, Ἀρεοπαγιτικός, 31-33
2. Ισοκράτη, Ἀρεοπαγιτικός, 29-30
2.1. Παρατηρήσεις
4. Δημοσθένη, Κατά Μειδίου, 128-129

ΕΝΟΤΗΤΑ 13 Η : ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΛΑΓΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ - ΤΕΛΙΚΕΣ

1. Θουκυδίδη, «Ἱστορίαι», Α', 72
2. Θουκυδίδη, «Ἱστορίαι», Α', 77-78
2.1. Παρατηρήσεις
2. Αἰσχίνης, «Κατά Κτησιφῶντος», 169-170
1. Ξενοφώντα, «Ἀπομνημονεύματα», Β', Ι, 23-25
2. Ξενοφώντα, «Ἀπομνημονεύματα», Β', Ι, 27-28
2.1. Παρατηρήσεις
4. Θουκυδίδη, «Ἱστορία», Η', 100
5. Ξενοφώντα, «Κύρου Ἀνάβασις», Α', 3, 11-13

ΕΝΟΤΗΤΑ 14 Η : ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ

1. Θουκυδίδη, «Ἱστορίαι», Α', 103
1. Λυσία, «Κατά Ἀγοράτου», 8-10
2. Λυσία, «Κατά Ἀγοράτου», 11-12
2.1. Παρατηρήσεις
3. Λυσία, «Κατά Φίλωνος», 1-3
4. Δημοσθένη, «Κατ' Ἀριστογείτονος», Α', 88-89

ΕΝΟΤΗΤΑ 15 Η : ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΕΣ

1. Ξενοφώντα, «Ἀπομνημονεύματα», Δ' , 1, 5
2. Θουκυδίδη, «Ἱστορία», Γ᾿, 3, 3
3. Δημοσθένη, «Ὀλυνθιακός», Γ', 3
4. Ξενοφώντα, «Κύρου Ἀνάβασις», Ε', 7, 5-7

5. Ισοκράτη, «Περί Εἰρήνης», 7

ΕΝΟΤΗΤΑ 16 Η : ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΝΑΝΤΙΩΜΑΤΙΚΕΣ - ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΙΚΕΣ - ΧΡΟΝΙΚΕΣ

1. Ανδοκίδη, «Περί τῶν μυστηρίων», 80-82
2. Δημοσθένη, «Περί Στεφάνου», 97-98
3. Λυκούργος, «Κατά Λεωκράτους», 134-135
4. Δημοσθένη, «Περί Συντάξεως», 34-36
5. Ξενοφώντα, «Ἑλληνικά», ΣΤ, 3, 4

ΕΝΟΤΗΤΑ 17 Η : ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ

1. Λυσία, «Ἐπιτάφιος», 70-73
2. Δημοσθένη, «Περί Παραπρεσβείας», 182-184
3. Ισοκράτη, «Περί Ἀντιδόσεως», 98-100
4. Ξενοφώντα, «Κύρου Ἀναβασις», Γ', 2, 33
5. Ξενοφώντα, «Λακεδαιμονίων Πολιτεία», 8, 4-5
6. Δημοσθένη, «Ἐπιτάφιος», 15-17
7. Θουκυδίδη, «Ἱστορία», Δ', 28
8. Ισοκράτη, «Περί Ἀντιδόσεως», 253-255

ΕΝΟΤΗΤΑ 18 Η : α) ΤΡΟΠΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ
β) ΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΗ

1. Ξενοφώντα, «Ἑλληνικά», Γ, 5, 24, - 25
2. Ξενοφώντα, «Ἑλληνικά», Γ, 5, 22, - 23
2.1. Παρατηρήσεις
2. Ισοκράτη, «Ἑλένη», 50
3. Ισοκράτη, «Ἀρχίδαμος», 52-53

ΕΝΟΤΗΤΑ 19 Η : ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ

1. Θουκυδίδης, Η,67,1-2
2. Θουκυδίδης, Β, 12
3. Θουκυδίδης, Γ, 2
4. Θουκυδίδης, Α, 118-119Χαρακτηριστικά

A' έκδοση:
  • Εκδόσεις Ώθηση
ISBN:
978-960-415-479-1
Συντακτική ομάδα:
  • Δοδοπούλου Μαρία
  • Κόκκινος Βασίλειος
  • Κόρδας Νικόλαος
  • Τάνταλος Νικόλαος
  • Τσιάτη Πολυξένη
Συντακτική επιμέλεια:
Τομέας Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας
Επιστημονικός υπεύθυνος:
  • Τσιάτη Πολυξένη