Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού Γ' Λυκείου

Τεύχος 3: Στοιχεία συνεχούς ηλεκτρικού ρεύματος – Ηλεκτρομαγνητισμός – Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή
21.20
Σε Απόθεμα
+

Στο βιβλίο αυτό περιέχεται ένα κεφάλαιο υποδομής (1 ο Κεφάλαιο: Στοιχεία συνεχούς ηλεκτρικού ρεύματος) και ένα μέρος της ύλης της Φυσικής Προσανατολισμού της Γ΄ Λυκείου (2 ο & 3ο Κεφάλαιο), που είναι διαμορφωμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Πανελλαδικών Εξετάσεων για την εισαγωγή των μαθητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Κάθε ενότητα του βιβλίου είναι

χωρισμένη στα εξής μέρη:

● Αναλυτική ανάπτυξη της θεωρίας, με εξομάλυνση των σημείων στα οποία αποδεδειγμένα συναντούν δυσκολίες οι υποψήφιοι.

● Μεθοδολογία μέσω Εφαρμογών, όπου παρουσιάζονται ενδεικτικοί τρόποι σκέψης για τη λύση των ασκήσεων από τους υποψηφίους, ενώ παράλληλα αναδεικνύονται μέθοδοι για την ανάπτυξη στρατηγικής στην επίλυση προβλημάτων.

● Ερωτήσεις κρίσεως, κλειστού και ανοιχτού τύπου, οι οποίες στοχεύουν στην ουσιαστικότερη κατανόηση της θεωρίας και στην ανάπτυξη της συνθετικής ικανότητας των υποψηφίων.

● Ασκήσεις – Προβλήματα κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας με τις απαντήσεις τους, που αποτελούν ένα πλήρες εφόδιο για την επιτυχία του υποψηφίου σε αυτό το μέρος της γραπτής εξέτασης.

Το συγκεκριμένο εγχείρημα αποτελεί μια προσπάθεια να διευκολύνουμε κατά το δυνατόν τους υποψηφίους στην προσέγγιση ενός μαθήματος υψηλών απαιτήσεων, όπως, κατά γενική ομολογία, είναι η Φυσική Προσανατολισμού. Παράλληλα, ωστόσο, αποφύγαμε να προβούμε σε υπεραπλουστεύσεις των επιστημονικών εννοιών που εισάγονται στο μάθημα αυτό.


Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους Φυσικούς της «Ώθησης» για την επιστημονική τους συμβολή και την ηθική τους συμπαράσταση στη διαδικασία συγγραφής του συγκεκριμένου πονήματος, τους εμπνευστές μας - συγγραφείς σημαντικών σχολικών βοηθημάτων, τους καλούς συναδέλφους που αναρτούν τους προβληματισμούς και τις εργασίες τους ανιδιοτελώς στο διαδίκτυο, αλλά και τους παλαιότερους μαθητές μας, που με τη συμμετοχή τους συνέβαλαν ώστε να διαπιστώσουμε τις όποιες αδυναμίες και ελλείψεις στις αρχικές μας σημειώσεις, οι οποίες αποτέλεσαν τον κορμό αυτού του βιβλίου.Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1: Στοιχεία συνεχούς ηλεκτρικού ρεύματος

1.1 Συνεχές Ηλεκτρικό Ρεύμα

1.2 Εφαρμογές στο Συνεχές Ηλεκτρικό Ρεύμα

Κεφάλαιο 2: Ηλεκτρομαγνητισμός

2.1 Μαγνητικό Πεδίο

2.1.1 Εισαγωγή

2.1.2 Περιγραφή του μαγνητικού πεδίου

2.1.3 Πείραμα Oersted - Το ηλεκτρικό ρεύμα δημιουργεί μαγνητικό πεδίο

2.1.4 Μαγνητικές ιδιότητες των σωμάτων - σύγχρονες απόψεις για τον μαγνητισμό

2.1.5 Μαγνήτιση – Απομαγνήτιση υλικών

2.1.6 Μαγνητικό πεδίο της Γης

2.2 Μαγνητικά Πεδία ρευματοφόρων αγωγών

2.2.1 Μαγνητικό πεδίο ευθύγραμμου ρευματοφόρου αγωγού «απείρου μήκους»

2.2.2 Μαγνητικό πεδίο κυκλικού ρευματοφόρου αγωγού

2.2.3 Μαγνητικό πεδίο σωληνοειδούς (πηνίου «απείρου μήκους»)

2.3 Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο

2.3.1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

2.3.2 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

2.4 Ηλεκτρομαγνητική δύναμη Laplace

2.4.1 Δύναμη σε ρευματοφόρο αγωγό από Ο.Μ.Π

2.4.2 Ορισμός έντασης ομογενούς μαγνητικού πεδίου

2.4.3 Δυνάμεις Μεταξύ Παράλληλων Ρευματοφόρων Αγωγών

2.4.4 Ορισμός του Ampere (A)

2.4.5 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Η/Μ ΔΥΝΑΜΗ LAPLACE ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΡΕΥΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

2.4.6 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗ LAPLACE

2.4.7 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΡΕΥΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

Κεφάλαιο 3: Ηλεκτρομαγνητική Επαγωγή

3.1 Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή

3.1.1 Μαγνητική ροή

3.1.2 Το φαινόμενο της Ηλεκτρομαγνητικής Επαγωγής

3.1.3 Νόμος επαγωγής του Faraday

3.1.4 Επαγωγικό ρεύμα. Νόμος Neumann για το επαγωγικό φορτίο

3.1.5 Κανόνας του Lenz

3.1.6 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ

3.1.7 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ

3.2 Το εναλλασσόμενο ρεύμα

3.2.1 Αρμονικά Εναλλασσόμενη Τάση

3.2.2 Παραγωγή Αρμονικά Εναλλασσόμενης Τάσης

3.2.3 Εναλλασσόμενο Ρεύμα

3.2.4 Ενεργός ένταση – Ενεργός τάση

3.2.5 Νόμος Jouℓe – Ισχύς του εναλλασσόμενου ρεύματος

3.2.6 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ Α.Ε.Ρ

3.2.7 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ

Χαρακτηριστικά

A' έκδοση:
  • Εκδόσεις Ώθηση
ISBN:
978–960–415–451–7
Συντακτική ομάδα:
  • Βερύκιος Ανδρέας
  • Λεμπέση Μαριάννα
  • Παπαδημητρίου Γιάννης
  • Τσιάρας Σπύρος
Συντακτική επιμέλεια:
Τομέας Φυσικής
Επιστημονικός υπεύθυνος:
  • Αποστολάκης Γιώργος

Νέα βιβλία