Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού Γ' Λυκείου

Τεύχος 1: Μηχανικές Ταλαντώσεις – Κρούσεις
26.70
Σε Απόθεμα
+

Σε αυτό το βιβλίο περιέχεται ένα μέρος της ύλης της Φυσικής Προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου, διαμορφωμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ισχύοντος εκπαιδευτικού συστήματος και των Πανελλαδικών Εξετάσεων για την εισαγωγή των μαθητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Κάθε ενότητα του βιβλίου είναι χωρισμένη στα εξής μέρη:

● Αναλυτική ανάπτυξη της θεωρίας, με εξομάλυνση των σημείων στα οποία αποδεδειγμένα συναντούν δυσκολίες οι υποψήφιοι.

● Λυμένα παραδείγματα, στα οποία εφαρμόζονται συγκεκριμένες θεωρητικές έννοιες (εξισώσεις, Νόμοι, Θεωρήματα), ώστε να διευκολυνθούν οι υποψήφιοι στην ανάπτυξη στρατηγικής για την επίλυση των προβλημάτων.

● Μεθοδολογία μέσω Εφαρμογών, όπου καταδεικνύονται ενδεικτικοί τρόποι σκέψης για τη λύση των προβλημάτων από τους υποψηφίους.

● Ερωτήσεις κρίσεως, κλειστού και ανοιχτού τύπου, οι οποίες στοχεύουν στην ουσιαστικότερη κατανόηση της θεωρίας και στην ανάπτυξη της συνθετικής ικανότητας των υποψηφίων.

● Ασκήσεις – Προβλήματα κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας με τις απαντήσεις τους, που αποτελούν ένα πλήρες εφόδιο για την επιτυχία του υποψηφίου σε αυτό το μέρος της γραπτής εξέτασης.

Το συγκεκριμένο εγχείρημα αποτελεί μια προσπάθεια να διευκολύνουμε κατά το δυνατόν τους υποψηφίους στην προσέγγιση ενός μαθήματος υψηλών απαιτήσεων, όπως, κατά γενική ομολογία, είναι η Φυσική Προσανατολισμού. Παράλληλα, όμως, αποφύγαμε το να προβούμε σε υπεραπλουστεύσεις των επιστημονικών εννοιών που εισάγονται στο μάθημα αυτό.

Τέλος, οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους Φυσικούς της «Ώθησης» για την επιστημονική τους συμβολή και την ηθική τους συμπαράσταση στη διαδικασία συγγραφής του συγκεκριμένου πονήματος, τους αγαπημένους εμπνευστές μας - συγγραφείς σημαντικών παλαιών σχολικών βοηθημάτων, αλλά και τους παλαιότερους μαθητές μας, που με τη συμμετοχή τους συνέβαλαν ώστε να διαπιστώσουμε τις όποιες αδυναμίες και ελλείψεις στις αρχικές μας σημειώσεις, οι οποίες αποτέλεσαν τον κορμό αυτού του βιβλίου.Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1: Μηχανικές Ταλαντώσεις

1.1 Γενικά

1.2 Στοιχεία μιας απλής αρμονικής ταλάντωσης

1.3 Χρονικές εξισώσεις μιας απλής αρμονικής ταλάντωσης

1.4 Δυναμική μελέτη της απλής αρμονικής ταλάντωσης

1.5 Υπολογισμός της περιόδου και της συχνότητας

1.6 Εξισώσεις σε συνάρτηση με την απομάκρυνση

1.7 Μελέτη Απλής Αρμονικής Ταλάντωσης (Α.Α.Τ.) με τον κύκλο αναφοράς

1.8 Διανυσματική παράσταση αρμονικά μεταβαλλόμενου μεγέθους

1.9 Διαφορά φάσης ανάμεσα σε δύο αρμονικά μεταβαλλόμενα μεγέθη της ίδιας συχνότητας

1.10 Απεικόνιση της απομάκρυνσης, της ταχύτητας, της επιτάχυνσης και της δύναμης επαναφοράς σε μια Α.Α.Τ. με στρεφόμενο διάνυσμα

1.11 Ενεργειακή μελέτη της απλής αρμονικής ταλάντωσης

1.12 Μελέτη μιας αρμονικής ταλάντωσης ως προς την αρχική φάση

1.13 Υπολογισμός χρονικών στιγμών και χρονικών διαρκειών

1.14 Γραφικές παραστάσεις

1.15 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ

1.16 Συστήματα που μπορούν να εκτελούν απλή αρμονική ταλάντωση

1.17 Άνωση

1.18 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΑΣΕΙΣ

1.19 ΚΙΝΗΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΑΛΛΟ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ

1.20 Φθίνουσα μηχανική ταλάντωση

1.21 Εξαναγκασμένη μηχανική ταλάντωση

1.22 Σύνθεση ταλαντώσεων που γίνονται στην ίδια ευθεία και γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας

1.23 Περίπτωση 1η : Οι ταλαντώσεις είναι της ίδιας κυκλικής συχνότητας

1.24 Περίπτωση 2η : Οι ταλαντώσεις έχουν το ίδιο πλάτος, μηδενική διαφορά φάσης και ελάχιστα διαφέρουσες συχνότητες

Κεφάλαιο 2: Κρούσεις

Προαπαιτούμενες έννοιες για τη μελέτη των κρούσεων

2.1 Γενικά

2.2 Πρώτη διάκριση των κρούσεων

2.2.1 Η διατήρηση της ορμής στις κρούσεις

2.2.2 Η ενέργεια στις κρούσεις

2.3 Δεύτερη διάκριση των κρούσεων

2.4 Μετωπική (κεντρική) ελαστική κρούση δυο σφαιρών

2.5 Πλάγια ελαστική κρούση με τοίχο

2.6 Προεκτάσεις στην έννοια της κρούσης

Εφαρμογές στη μελέτη της ανελαστικής κρούσης

Εφαρμογές στη μελέτη της ελαστικής κρούσης

Ειδικές περιπτώσεις εφαρμογής της Αρχής Διατήρησης της Ορμής

Χαρακτηριστικά

A' έκδοση:
  • Εκδόσεις Ώθηση
ISBN:
978-960-415-448-7
Συντακτική ομάδα:
  • Βερύκιος Ανδρέας
  • Παπαδημητρίου Γιάννης
  • Τσιάρας Σπύρος
Συντακτική επιμέλεια:
Τομέας Φυσικής
Επιστημονικός υπεύθυνος:
  • Αποστολάκης Γιώργος

Νέα βιβλία