ΤΟ ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ ΜΑΝΤΕΙΟΝ ΚΑΙ Η ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΚΗ ΜΑΝΙΑ

Τιμή Τιμοκαταλόγου: 3.00
1.00
Κερδίζετε: 2.00 (67%)
67%
Σε Απόθεμα
+

Η φύσις της Μαντικής δυνάμεως απησχόλησε προ παντός τους αρχαίους φιλοσόφους, οίτινες έθεσαν εν δευτερευούση μοίρα τους Μάντεις, θεωρούντες τα υπ' αυτών παρουσιαζόμενα εξαιρετικά φαινόμενα είτε ως φυσικήν συνέπειαν του Μαντικού πνεύματος είτε ως αποτέλεσμα φυσικής τινος αιτίας.

Απ' εναντίας οι Πατέρες της Χριστιανικής εκκλησίας κατά τους πρώτους αιώνας θεωρούντες την Μαντικήν δύναμιν ως ανάλογον προς την εν τη Γραφή απαντωμένην προφητικήν τοιαύτην, δεν ησχολήθησαν περί αυτήν αλλά περί τα χρηστήρια και τους μάντεις αυτών, ους επίστευον υπό κακού πνεύματος εμπνεομένους, κατ' αντίθεσιν προς τους Προφήτας των Ιουδαίων τους εμπνευσθέντας υπό του μόνου Θεού.

(από την έκδοση)

Χαρακτηριστικά

A' έκδοση:
  • Εκδόσεις Εκάτη
ISBN:
9789607437174
Συγγραφέας:
  • ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Νέα βιβλία