Σύντομη ανάλυση στη Μακροοικονομική θεωρία & εφαρμογές

18.00
Σε Απόθεμα
+

Το παρόν βιβλίο έχει ρόλο στο να κατανοήσει κανείς βασικές έννοιες μακροοικονομίας μέσω πρωτότυπης ακολουθίας ερωτήσεων  

Οι απαντήσεις που αφορούν σε ορισμούς δίνονται κυρίως με βάση το σχολικό βιβλίο των Α.Ο.Θ. (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας- Γ΄ Γενικού Λυκείου εκδόσεις ¨Διόφαντος¨)  προκειμένου να εξοικειωθεί ο μαθητής με το εγχειρίδιο της εξεταστέας ύλης.

Επιπλέον υπάρχουν πρόσθετες διευκρινίσεις, παραδείγματα, αναφορές και παράγραφοι που διευκολύνουν τη ροή, τον ειρμό της γνώσης και ενισχύουν την κατανόηση. 

Επίσης, το βιβλίο αυτό είναι εξίσου χρήσιμο για κάθε αναγνώστη που θέλει μια βασική γνώση στους σχετικούς όρους και έννοιες. Περιεχόμενα

Μέρος Α

Η Θεωρία σε 30 πλην μια ερωτήσεις             

Παράρτημα Ι – Οικονομική Πολιτική            

Παράρτημα ΙΙ – Πίνακες                                  

   ΑΕΠ ανά κράτος                                     

   Κ.κ.ΑΕΠ ανά κράτος                              

   Ανεργία ανά κράτος                               

   Ρυθμοί Ανάπτυξης                                   

   Πληθωρισμός                                          

   Δείκτης Τιμών Καταναλωτή                 

   Εξωτερικό Χρέος                                     

   Δημόσιο Χρέος                                        

Μέρος Β

Παραδείγματα Ασκήσεων                              

Εφαρμογές προς επίλυση

Ερωτήσεις