Ηλεκτρονική μάθηση

Θεωρητικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί
32.00
Σε Απόθεμα
+

To βιβλίο παρέχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση του επιστημονικού πεδίου της ηλεκτρονικής μάθησης και ένα συνεκτικό πλαίσιο μελέτης βασισμένο στις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, σε καθιερωμένα σχήματα και μοντέλα μαθησιακού σχεδιασμού, καθώς και στα πορίσματα της εκπαιδευτικής έρευνας. Η θεωρητική προβληματική θεμελιώνεται στην παραδοχή ότι η ηλεκτρονική μάθηση είναι διερευνητική, συνεργατική, αυτορρυθμιζόμενη, αναδυόμενη, κατανεμημένη, ευέλικτη και πανταχού παρούσα.

Αξιοποιώντας την πολυετή ερευνητική και διδακτική του εμπειρία στο πεδίο, ο συγγραφέας προτείνει την ολοκληρωμένη θεώρηση των τεχνολογικών, παιδαγωγικών και οργανωτικών παραγόντων, οι οποίοι διαμορφώνουν καλές πρακτικές σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης για τη σχολική και την ανώτατη εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση, την επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών και τη διά βίου μάθηση. Επιπλέον, υιοθετώντας τη φιλοσοφία της ανοικτής μάθησης και της οικοσυστημικής θεώρησης της εκπαίδευσης, πραγματεύεται τις σύγχρονες προσεγγίσεις της Ηλεκτρονικής Μάθησης 2.0 και προτείνει σχεδιασμούς οι οποίοι αξιοποιούν ανοικτούς και κατανεμημένους εκπαιδευτικούς πόρους, τη δικτύωση και τη συλλογική σκέψη των συμμετεχόντων, καθώς και πρακτικές κοινοτήτων μάθησης.

Το βιβλίο απευθύνεται τόσο σε έμπειρους διδάσκοντες και σχεδιαστές εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όσο και σε εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να ασχοληθούν με την ηλεκτρονική μάθηση και να σχεδιάσουν αυθεντικά τα δικά τους ηλεκτρονικά μαθήματα ή προγράμματα θεμελιώνοντας τους σχεδιασμούς τους σε στέρεες παιδαγωγικές αρχές και θεωρητικά πλαίσια. Αποτελεί, επίσης, έναν περιεκτικό τόμο αναφοράς, με πληθώρα παραδειγμάτων και βιβλιογραφικών αναφορών, ο οποίος είναι χρήσιμος σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, σε νέους ερευνητές στο πεδίο, σε εκπαιδευτικούς της πράξης, σε διδάσκοντες και σχεδιαστές προγραμμάτων για την ανώτατη εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση που ενδιαφέρονται να εντάξουν τεκμηριωμένα μεθόδους ηλεκτρονικής μάθησης στις εκπαιδευτικές τους πρακτικές.

Χαρακτηριστικά

A' έκδοση:
  • Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ
ISBN:
9789605861964
Συγγραφέας:
  • Αθανάσιος Τζιμογιάννης