Γλώσσα B' Δημοτικού

Τεύχος Β'
9.00
Σε Απόθεμα
+

Το βιβλίο Φύλλων εργασίας Γλώσσας ακολουθεί το σχολικό βιβλίο, περιλαμβάνει όλη την ύλη της τάξης, με έμφαση στην κλίση ρημάτων, ουσιαστικών, ασκήσεις με επιρρήματα, αριθμητικά και δημιουργία κειμένων. Το βιβλίο περιλαμβάνει συμπληρωματικές ασκήσεις, επαναληπτικά τεστ με θεωρία, εύστοχα παραδείγματα και όμορφα γραφικά με ζωηρά χρώματα

Χαρακτηριστικά

A' έκδοση:
  • ISCOOL
ISBN:
978-618-82719-3-7