Γλώσσα Ε' Δημοτικού

Τεύχος Β'
9.00
Σε Απόθεμα
+

Το μάθημα της τάξης, εύκολα και κατανοητά! Βιβλίο φύλλων εργασίας με ασκήσεις, επαναληπτικά τεστ, θεωρία και συμβουλές, εύστοχα παραδείγματα και γραφικά. Ακολουθεί το μάθημα στο σχολείο και προσφέρει επιπλέον εξάσκηση, καλύτερη κατανόηση και εμπέδωση του μαθήματος. Όλη η ύλη της τάξης!

Χαρακτηριστικά

A' έκδοση:
  • ISCOOL
ISBN:
978-618-5291-12-9