Γλώσσα ΣΤ' Δημοτικού

Τεύχος Β'
9.00
Σε Απόθεμα
+

Σύμφωνα με το νέο σχολικό βιβλίο

Το καθημερινό μάθημα εύκολα και κατανοητά! Βιβλίο φύλλων εργασίας της Γλώσσας, με συμπληρωματικές ασκήσεις, τεστ με συνοπτική θεωρία, παραδείγματα και έγχρωμα γραφικά. Ακολουθεί την ύλη του σχολείου και αποτελεί ένα εξαιρετικό ενισχυτικό βοήθημα για την εξάσκηση, την κατανόηση και την αφομοίωση του σχολικού μαθήματος.

Χαρακτηριστικά

A' έκδοση:
  • ISCOOL
ISBN:
978-618-5291-06-8