Άλγεβρα Α' Λυκείου

27.80
Σε Απόθεμα
+

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές της Α΄ Λυκείου. Καλύπτει όλο το φάσμα της ύλης όπως αυτή καθορίζεται κάθε χρονιά.

Σκοπός του βιβλίου είναι να βοηθήσει τους μαθητές στην όσο το δυνατόν πληρέστερη προετοιμασία τους στις εξετάσεις. Έχει δοθεί επίσης μεγάλη σημασία στον τρόπο παρουσίασης των εννοιών ώστε να εισάγεται αβίαστα ο μαθητής της A΄ Λυκείου στις έννοιες της B’ και Γ΄ Λυκείου.

Η ύλη είναι γραμμένη με απλότητα, σαφήνεια και κυρίως με συστηματικό τρόπο.

Σε κάθε κεφάλαιο ο μαθητής μπορεί να βρει:

● Συνοπτικά γραμμένη τη θεωρία, με ιδιαίτερο τονισμό των κύριων σημείων και άφθονα παραδείγματα για την καλύτερη κατανόησή της.

● Υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις, κατάλληλα σχόλια και παρατηρήσεις, τα οποία έχουν σκοπό να βοηθήσουν το μαθητή να οργανώσει την σκέψη του και να λύσει μόνος του ασκήσεις.

● Άλυτες ασκήσεις διαβαθμισμένες σε δύο κατηγορίες για την καλύτερη εξάσκηση του μαθητή.

Το βιβλίο αυτό αφιερώνεται σ΄ εκείνους τους μαθητές που τολμούν ακόμα να σκέφτονται και να ονειρεύονταιΠεριεχόμενα

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγικό Κεφάλαιο

1.1. Το Λεξιλόγιο της Λογικής

1.2. Σύνολα

Κεφάλαιο 2: Οι πραγματικοί αριθμοί

2.1. Οι πράξεις και οι Ιδιότητές τους

2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών

2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών

Κεφάλαιο 3: Εξισώσεις

3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού

3.2. Η Εξίσωση xν = α

3.3. Εξισώσεις 2ου βαθμού

Κεφάλαιο 4: Ανισώσεις

4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

Κεφάλαιο 5: Ακολουθίες

5.1. Ακολουθίες

5.2. Αριθμητική Πρόοδος

5.3. Γεωμετρική Πρόοδος

Κεφάλαιο 6: Βασικές έννοιες των συναρτήσεων

6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

6.3. Η Συνάρτηση f(x)= αx + β

Κεφάλαιο 7: Μελέτη βασικών συναρτήσεων

7.1. Μελέτη της συνάρτησης f(x)=αx2

7.2. Μελέτη της συνάρτησης f(x)=αx2x+γΞεφυλλίστε

Χαρακτηριστικά

A' έκδοση:
  • Εκδόσεις Ώθηση
ISBN:
978-960-415-421-0
Συντακτική ομάδα:
  • Ατσάρος Αντώνης
  • Γεωργίου Γιάννης
  • Θεοχάρης Λουκάς
  • Καλλιμάνη Χριστίνα
  • Καραγκούνης Νίκος
  • Παναγούλια Ιφιγένεια
Συντακτική επιμέλεια:
Τομέας Μαθηματικών
Επιστημονικός υπεύθυνος:
  • Κακαβάς Βασίλης