ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

28.90
Σε Απόθεμα
+

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές της Α΄ Λυκείου. Καλύπτει όλο το φάσμα της ύλης όπως αυτή καθορίζεται κάθε χρονιά.

Σκοπός του βιβλίου είναι να βοηθήσει τους μαθητές στην όσο το δυνατόν πληρέστερη προετοιμασία τους στις εξετάσεις. Έχει δοθεί επίσης μεγάλη σημασία στον τρόπο παρουσίασης των εννοιών ώστε να εισάγεται αβίαστα ο μαθητής της A΄ Λυκείου στις έννοιες της B’ και Γ΄ Λυκείου.

Η ύλη είναι γραμμένη με απλότητα, σαφήνεια και κυρίως με συστηματικό τρόπο.

Σε κάθε κεφάλαιο ο μαθητής μπορεί να βρει:

 • Συνοπτικά γραμμένη τη θεωρία, με ιδιαίτερο τονισμό των κύριων σημείων και άφθονα παραδείγματα για την καλύτερη κατανόησή της.
 • Υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις, κατάλληλα σχόλια και παρατηρήσεις, τα οποία έχουν σκοπό να βοηθήσουν το μαθητή να οργανώσει την σκέψη του και να λύσει μόνος του ασκήσεις.
 • Άλυτες ασκήσεις  για την  εξάσκηση του μαθητή.

Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν δύο παραρτήματα.

 • Στο πρώτο παράρτημα υπάρχουν επιπλέον ασκήσεις, ανά κεφάλαιο προκειμένου οι μαθητές να εξασκηθούν περισσότερο.
 • Στο δεύτερο παράρτημα έχουμε ενσωματώσει την τράπεζα θεμάτων, τα θέματα της οποίας έχουμε ομαδοποιήσει με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο, ώστε να γίνει πιο λειτουργική.

Ελπίζουμε το παρόν σύγγραμμα να επιτελέσει το στόχο του. Να βοηθήσει τον μαθητή στην κατανόηση και τον καθηγητή να έχει ένα χρήσιμο εργαλείο στην προσπάθειά του.Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγικό Κεφάλαιο

1.1. Το Λεξιλόγιο της Λογικής

1.2. Σύνολα

Κεφάλαιο 2: Οι πραγματικοί αριθμοί

2.1. Οι πράξεις και οι Ιδιότητές τους

2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών

2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών

Κεφάλαιο 3: Εξισώσεις

3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού

3.2. Η Εξίσωση xν = α

3.3. Εξισώσεις 2ου βαθμού

Κεφάλαιο 4: Ανισώσεις

4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

Κεφάλαιο 5: Ακολουθίες

5.1. Ακολουθίες

5.2. Αριθμητική Πρόοδος

5.3. Γεωμετρική Πρόοδος

Κεφάλαιο 6: Βασικές έννοιες των συναρτήσεων

6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

6.3. Η Συνάρτηση f(x)= αx + β

Παραρτήματα

Βιβλιογραφία

Χαρακτηριστικά

A' έκδοση:
 • ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΩΘΗΣΗ
ISBN:
978-618-5652-29-6
Συντακτική ομάδα:
 • ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
 • ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΣ
 • ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ ΣΤΕΛΛΑ - ΙΛΙΑΝΑ
 • ΛΙΟΛΙΟΥΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
 • ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
 • ΧΑΛΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Συντακτική επιμέλεια:
ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Επιστημονικός υπεύθυνος:
 • ΚΑΚΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ