ΦΥΣΙΚΗ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ
25.60
Σε Απόθεμα
+

Σε αυτό το βιβλίο περιέχονται τα κεφάλαια της Φυσικής A΄ Λυκείου, διαμορφωμένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ισχύοντος εκπαιδευτικού συστήματος, λαμβάνοντας υπόψιν τις μορφές αξιολόγησης των μαθητών (Τράπεζα Θεμάτων) και με απώτερο σκοπό την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

 Κάθε ενότητα του βιβλίου είναι χωρισμένη στα εξής μέρη:

  • Αναλυτική ανάπτυξη της θεωρίας, με εξομάλυνση των σημείων στα οποία αποδεδειγμένα συναντούν δυσκολίες οι υποψήφιοι.
  • Μεθοδολογία μέσω λυμένων παραδειγμάτων, στα οποία εφαρμόζονται συγκεκριμένες θεωρητικές έννοιες (εξισώσεις, Νόμοι, Θεωρήματα), ώστε να διευκολυνθούν οι μαθητές στην ανάπτυξη στρατηγικής για την επίλυση των προβλημάτων.
  • Ερωτήσεις κρίσεως, κλειστού και ανοιχτού τύπου, καθώς και ενδεικτικές ερωτήσεις από την Τράπεζα Θεμάτων, οι οποίες στοχεύουν  στην ουσιαστικότερη κατανόηση της θεωρίας και στην ανάπτυξη της συνθετικής ικανότητας των μαθητών.
  • Ασκήσεις – Προβλήματα, αλλά και ενδεικτικά προβλήματα από την Τράπεζα Θεμάτων, κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας με τις απαντήσεις τους, που αποτελούν ένα πλήρες εφόδιο για την απόκτηση εμπειρίας  και άνεσης των μαθητών σε αυτό το μέρος της γραπτής εξέτασης.

 Το συγκεκριμένο εγχείρημα αποτελεί μια προσπάθεια να διευκολύνουμε κατά το δυνατόν τους μαθητές στην προσέγγιση ενός μαθήματος υψηλών απαιτήσεων, όπως, κατά γενική ομολογία, είναι η Φυσική. Παράλληλα, όμως, αποφύγαμε το να προβούμε σε υπεραπλουστεύσεις των επιστημονικών εννοιών που εισάγονται στα αντίστοιχα κεφάλαια.

 Τέλος, οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους Φυσικούς της «Ώθησης» για την επιστημονική τους συμβολή και την ηθική τους συμπαράσταση στη διαδικασία συγγραφής του συγκεκριμένου πονήματος, τους αγαπημένους εμπνευστές μας - συγγραφείς  σημαντικών σχολικών βοηθημάτων,  αλλά και τους παλαιότερους μαθητές μας, που με τη συμμετοχή τους συνέβαλαν ώστε να διαπιστώσουμε τις όποιες αδυναμίες και ελλείψεις στις αρχικές μας σημειώσεις, οι οποίες αποτέλεσαν τον κορμό αυτού του βιβλίου.

 Περιεχόμενα

1ο Κεφάλαιο ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΑΠΟΣΤΑΣΗ – ΧΡΟΝΟΣ

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

 

2ο Κεφάλαιο ΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΥΟ ΟΜΟΕΠΙΠΕΔΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΕ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΛΛΩΝ ΟΜΟΕΠΙΠΕΔΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΕΙΔΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ

3ο Κεφάλαιο ΕΝΕΡΓΕΙΑ –  ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΡΓΟ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΙΣΧΥΣ

ΣΥΝΟΨΗ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Χαρακτηριστικά

A' έκδοση:
  • ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΩΘΗΣΗ
ISBN:
978-618-5652-31-9
Συντακτική ομάδα:
  • ΘΕΟΦΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
  • ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
  • ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
  • ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
Συντακτική επιμέλεια:
ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
Επιστημονικός υπεύθυνος:
  • ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Νέα προϊόντα