Χημεία Α' Λυκείου

22.30
Σε Απόθεμα
+

Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα πλήρες βοήθημα για τους μαθητές της Α’ Λυκείου, που περιλαμβάνει τη σχολική εξεταστέα ύλη της τάξης αυτής. Περιλαμβάνει τη θεωρία σε απλή μορφή, μεθοδολογία βήμα προς βήμα για την επίλυση των ασκήσεων, καθώς και ερωτήσεις και ασκήσεις για εξάσκηση. Επιπρόσθετα περιέχει ελεύθερα αναγνώσματα για μαθητές που θέλουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να εμπλουτίσουν το γνωστικό τους υπόβαθρο. Συγκεκριμένα τα ελεύθερα αναγνώσματα είναι ετυμολογικά σχόλια, επεξηγήσεις για την προέλευση επιστημονικών τύπων ή για πειράματα που έχουν πραγματοποιηθεί αποδεικνύοντας κάποιες θεωρίες, ακόμα και λεπτομέρειες που οι μαθητές θα συναντήσουν στην ύλη της Γ’ Λυκείου. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου υπάρχουν κριτήρια αξιολόγησης που μπορούν να λύσουν οι μαθητές, με σκοπό τον έλεγχο της κατανόησης της θεωρίας και της επίλυσης ασκήσεων. Στο τέλος του βιβλίου παρουσιάζονται επιλεγμένα θέματα για εξάσκηση από την τράπεζα θεμάτων.Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στη Χημεία-Βασικές Έννοιες

1.1 Εισαγωγή

1.2 Το Διεθνές Σύστημα Μονάδων (S.I.)

1.3 Γνωρίσματα της Ύλης

1.4 Σύσταση της Ύλης

1.5 Καταστάσεις της Ύλης

1.6 Μετατροπές Φυσικών Καταστάσεων

1.7 Φυσικές Σταθερές

1.8 Μεταβολές – Ιδιότητες της Ύλης

1.9 Ταξινόμηση της Ύλης

1.10 Διαλύματα

1.11 Μεθοδολογία Προβλημάτων με Διαλύματα

Ερωτήσεις – Ασκήσεις – Προβλήματα

Κεφάλαιο 2: Aτομική Θεωρία - Περιοδικός Πίνακας, Χημικοί Δεσμοί - Χημικοί Τύποι, Εισαγωγή στην Ονοματολογία

2.1 Ατομική Θεωρία

2.2 Περιοδικός Πίνακας

2.3 Χημικοί Δεσμοί

2.4 Χημικοί Τύποι

2.5 Αριθμός Οξείδωσης

2.6 Ονοματολογία Απλών Ανόργανων Ενώσεων

Ερωτήσεις – Ασκήσεις – Προβλήματα

Κεφάλαιο 3: Οξέα-Βάσεις-Άλατα-Οξείδια, Χημικές Αντιδράσεις

3.1 Εισαγωγή

3.2 Οξέα

3.3 Βάσεις

3.4 Όξινος και βασικός χαρακτήρας

3.5 Οξείδια

3.6 Άλατα

3.7 Χημικές αντιδράσεις

3.8 Είδη χημικών αντιδράσεων

Ερωτήσεις – Ασκήσεις – Προβλήματα

Κεφάλαιο 4: Στοιχειομετρία

4.1 Εισαγωγή

4.2 Βασικές έννοιες

4.3 Αέρια – Νόμοι των αερίων

4.4 Συγκέντρωση διαλύματος

4.5 Στοιχειομετρικοί υπολογισμοί

Ερωτήσεις – Ασκήσεις – Προβλήματα

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

Επιλογές από 2ο θέμα

Επιλογές από 4ο θέμα

Χαρακτηριστικά

A' έκδοση:
  • Εκδόσεις Ώθηση
ISBN:
978-960-415-441-8
Συντακτική ομάδα:
  • Παντζιαρίδης Μάριος
Συντακτική επιμέλεια:
Τομέας Χημείας
Επιστημονικός υπεύθυνος:
  • Τσιμπούκης Γιάννης
  • Παντζιαρίδης Μάριος