ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Β' & Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
27.80
Σε Απόθεμα
+

Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει 156 κείμενα από συγγραφείς της Ιστορίας (Κεφάλαιο 1ο), της Ρητορικής (Κεφάλαιο 2ο) και της Φιλοσοφίας (Κεφάλαιο 3ο) της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας των κλασικών χρόνων.

Τα κείμενα ταξινομούνται με βάση το συγγραφικό είδος, τον συγγραφέα και το έργο. Στην αρχή κάθε ενότητας τίθενται εισαγωγικές πληροφορίες για τον συγγραφέα, καθώς και μία συνοπτική παρουσίαση της υπόθεσης του έργου, στο οποίο ανήκουν τα κείμενα που ακολουθούν. Κάθε αδίδακτο προλογίζεται από ένα σύντομο εισαγωγικό σημείωμα, το οποίο παρέχει πληροφορίες για το ευρύτερο επικοινωνιακό του πλαίσιο, και συνοδεύεται από ασκήσεις μετάφρασης και κατανόησης του κειμένου.

Η θεματογραφία αυτή αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για την προετοιμασία των υποψηφίων στην εξέταση του αδίδακτου κειμένου, όχι μόνο γιατί είναι προσαρμοσμένη στα νέα δεδομένα εξέτασης του αντικειμένου, αλλά και γιατί επιχειρεί μια συνολική και εις βάθος εξέταση του αρχαίου λόγου. Περιεχόμενα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ξενοφῶν

Ξενοφῶν, Κύρου Ἀνάβασις, Α, 1.9-10
Ξενοφῶν, Κύρου Ἀνάβασις, Α, 3.1-3
Ξενοφῶν, Κύρου Ἀνάβασις, Α, 3.4-6
Ξενοφῶν, Κύρου Ἀνάβασις, Α, 3.11-13
Ξενοφῶν, Κύρου Ἀνάβασις, Α, 4.13-17
Ξενοφῶν, Κύρου Ἀνάβασις, Α, 9.1-4
Ξενοφῶν, Κύρου Ἀνάβασις, Β, 6.2-6
Ξενοφῶν, Κύρου Ἀνάβασις, Β, 6.16-19
Ξενοφῶν, Κύρου Ἀνάβασις, Γ, 1.15-19
Ξενοφῶν, Κύρου Ἀνάβασις, Γ, 2.10-11
Ξενοφῶν, Κύρου Ἀνάβασις, Γ, 2.18-19
Ξενοφῶν, Κύρου Ἀνάβασις, Δ, 7.21-25
Ξενοφῶν, Κύρου Ἀνάβασις, Ε, 4.3-7
Ξενοφῶν, Κύρου Παιδεία, A, 2.6-7
Ξενοφῶν, Κύρου Παιδεία, A, 2.8
Ξενοφῶν, Κύρου Παιδεία, Ζ, 5.72-75
Ξενοφῶν, Κύρου Παιδεία, Η, 1.9-11
Ξενοφῶν, Ἑλληνικά, Α, 6.33-35
Ξενοφῶν, Ἑλληνικά, Α, 7.3-5
Ξενοφῶν, Ἑλληνικά, Α, 7.34-35
Ξενοφῶν, Ἑλληνικά, Β, 1.13-15
Ξενοφῶν, Ἑλληνικά, Β, 4.1-3
Ξενοφῶν, Ἑλληνικά, Γ, 3.3-4
Ξενοφῶν, Ἑλληνικά, Γ, 5.22-25
Ξενοφῶν, Ἑλληνικά, Δ, 8.4
Ξενοφῶν, Ἑλληνικά, Δ, 8.1-3
Ξενοφῶν, Ἑλληνικά, ΣΤ, 3.4
Ξενοφῶν, Ἑλληνικά, ΣΤ, 3.7-8
Ξενοφῶν, Ἑλληνικά, ΣΤ, 4.4-6
Ξενοφῶν, Ἑλληνικά, ΣΤ, 5.38-40
Ξενοφῶν, Ἑλληνικά, Ζ, 1.39-40
Ξενοφῶν, Ἀγησίλαος, Α, 10-12
Ξενοφῶν, Ἀγησίλαος, Α, 13-14
Ξενοφῶν, Ἀγησίλαος, Α, 20-22
Ξενοφῶν, Ἀγησίλαος, Α, 23-25

 
Θουκυδίδης
Θουκυδίδης, Ἱστορίαι, Α, 25
Θουκυδίδης, Ἱστορίαι, Α, 28
Θουκυδίδης, Ἱστορίαι, Α, 53
Θουκυδίδης, Ἱστορίαι, Α, 70.2-9
Θουκυδίδης, Ἱστορίαι, Α, 72
Θουκυδίδης, Ἱστορίαι, Α, 80-81
Θουκυδίδης, Ἱστορίαι, Α, 94-95
Θουκυδίδης, Ἱστορίαι, Α, 103
Θουκυδίδης, Ἱστορίαι, Α, 118.3 – 119
Θουκυδίδης, Ἱστορίαι, Α, 128.7 – 129.1-3
Θουκυδίδης, Ἱστορίαι, Α, 130.1-2
Θουκυδίδης, Ἱστορίαι, Α, 134.1-3
Θουκυδίδης, Ἱστορίαι, Α, 135.2-3 – 136.1-3
Θουκυδίδης, Ἱστορίαι, Β, 2.3 – 3.2
Θουκυδίδης, Ἱστορίαι, Β, 10.3 – 11.2
Θουκυδίδης, Ἱστορίαι, Β, 12.1-3
Θουκυδίδης, Ἱστορίαι, Γ, 3.3
Θουκυδίδης, Ἱστορίαι, Γ, 27.1-3 – 28.1
Θουκυδίδης, Ἱστορίαι, Γ, 49 – 50.1-3
Θουκυδίδης, Ἱστορίαι, Δ, 15.1-2 – 16.1
Θουκυδίδης, Ἱστορίαι, Ε, 91 – 95
Θουκυδίδης, Ἱστορίαι, ΣΤ, 53.3 – 54.1-4
Θουκυδίδης, Ἱστορίαι, ΣΤ, 57.1-4, 58.1-2, 59.1-2
Θουκυδίδης, Ἱστορίαι, Ζ, 3.1-5
Θουκυδίδης, Ἱστορίαι, Ζ, 17
Θουκυδίδης, Ἱστορίαι, Z, 43.3-6
Θουκυδίδης, Ἱστορίαι, Ζ, 72

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΡΗΤΟΡΙΚΗ
Ἀντιφῶν
Ἀντιφῶν, Περὶ τοῦ Ἡρώδου φόνου, 74-76
Ἀντιφῶν, Περὶ τοῦ χορευτοῦ, 3-4
Ἀντιφῶν, Περὶ τοῦ χορευτοῦ, 17-18
Ἀντιφῶν, Περὶ τοῦ χορευτοῦ, 24-25 
Ἀνδοκίδης
Ἀνδοκίδης, Περὶ τῶν μυστηρίων, 1-2 
Ἀνδοκίδης, Περὶ τῶν μυστηρίων, 36-37
Ἀνδοκίδης, Περὶ τῶν μυστηρίων, 80-81

 
Λυσίας
Λυσίας, Κατὰ Ἐρατοσθένους, 1-2
Λυσίας, Κατὰ Ἐρατοσθένους, 5-7
Λυσίας, Δήμου καταλύσεως ἀπολογία, 3-5
Λυσίας, Δήμου καταλύσεως ἀπολογία, 15-17
Λυσίας, Κατὰ Ἀγοράτου ἐνδείξεως, 8-10
Λυσίας, Κατὰ Ἀλκιβιάδου Α’, 16-17
Λυσίας, Κατὰ Ἀλκιβιάδου Α’, 22-24
Λυσίας, Κατὰ Φίλωνος δοκιμασία, 1-3
Λυσίας, Ὑπὲρ τοῦ Ἐρατοσθένους φόνου ἀπολογία, 43-46
Λυσίας, Ὑπὲρ τοῦ Ἐρατοσθένους φόνου ἀπολογία, 47-50

 
Ἰσοκράτης
Ἰσοκράτης, Εὐαγόρας, 66-68
Ἰσοκράτης, Πρὸς Νικοκλέα, 13-16
Ἰσοκράτης, Πρὸς Νικοκλέα, 48-50
Ἰσοκράτης, Ἀρεοπαγιτικός, 21-23
Ἰσοκράτης, Ἀρεοπαγιτικός, 72-74
Ἰσοκράτης, Περὶ ἀντιδόσεως, 18-20
Ἰσοκράτης, Περὶ ἀντιδόσεως, 271-273
Ἰσοκράτης, Παναθηναϊκός, 78-80
Ἰσοκράτης, Παναθηναϊκός, 142-144
Ἰσοκράτης, Ἀρχίδαμος, 2-4
Ἰσοκράτης, Ἀρχίδαμος, 11-13
Ἰσοκράτης, Κατὰ Λοχίτου, 9-11
Ἰσοκράτης, Πανηγυρικός, 129-131
Ἰσοκράτης, Πανηγυρικός, 173-174

Δημοσθένης
Δημοσθένης, Κατ’ Ἀριστογείτονος Α’, 15-17
Δημοσθένης, Κατ’ Ἀριστογείτονος Α’, 88-89
Δημοσθένης, Κατ’ Ἀριστογείτονος Β’, 1-3
Δημοσθένης, Κατὰ Ὀλυμπιοδώρου βλάβης, 1-2
Δημοσθένης, Κατὰ Ὀλυμπιοδώρου βλάβης, 4-6
Δημοσθένης, Περὶ τῆς ἀτελείας πρὸς Λεπτίνην, 11-12
Δημοσθένης, Περὶ τῆς ἀτελείας πρὸς Λεπτίνην, 153-155
Δημοσθένης, Περὶ Ἀλοννήσου, 1-3
Δημοσθένης, Ὀλυνθιακός Γ’, 23-25
Δημοσθένης, Κατὰ Φιλίππου Β’, 6-7
Δημοσθένης, Κατὰ Φιλίππου Β’, 11-12
Δημοσθένης, Κατὰ Φιλίππου Γ’,  6-8 

Αἰσχίνης
Αἰσχίνης, Κατὰ Τιμάρχου, 145-146
Αἰσχίνης, Περὶ τῆς παραπρεσβείας, 1-3
Αἰσχίνης, Περὶ τῆς παραπρεσβείας, 15-18

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3O : ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Ξενοφῶν

Ξενοφῶν, Ἀπομνημονεύματα, Α.1.2-3
Ξενοφῶν, Ἀπομνημονεύματα, Α.1.10-12
Ξενοφῶν, Ἀπομνημονεύματα, Α.3.5-8
Ξενοφῶν, Ἀπομνημονεύματα, Α.3.12-14
Ξενοφῶν, Ἀπομνημονεύματα, Α.6.2-4 
Ξενοφῶν, Ἀπομνημονεύματα, Α.6.13-14
Ξενοφῶν, Ἀπομνημονεύματα, Β.1. 23-25
Ξενοφῶν, Ἀπομνημονεύματα, Γ.1.2-4
Ξενοφῶν, Ἀπομνημονεύματα, Γ.9.1-3
Ξενοφῶν, Ἀπομνημονεύματα, Γ.9.5-6
Ξενοφῶν, Ἀπομνημονεύματα, Δ.2.24-26
Ξενοφῶν, Ἀπολογία Σωκράτους, 1-3
Ξενοφῶν, Ἀπολογία Σωκράτους, 4-5
Ξενοφῶν, Ἀπολογία Σωκράτους, 22-24
Ξενοφῶν, Ἀπολογία Σωκράτους, 26-27
Ξενοφῶν, Οἰκονομικός, 7.35-37
Ξενοφῶν, Οἰκονομικός, 7.38-40
Ξενοφῶν, Οἰκονομικός, 7.41-43
Ξενοφῶν, Συμπόσιον, 2.16-18
Ξενοφῶν, Συμπόσιον, 2.19-20
Ξενοφῶν, Συμπόσιον, 4.34-37
Ξενοφῶν, Συμπόσιον, 8.12-14

Πλάτων

Πλάτων, Ἱππίας Μείζων, 281a - 281c
Πλάτων, Ἱππίας Μείζων, 304b-304e
Πλάτων, Ἱππίας Ἐλάσσων, 363c -364a
Πλάτων, Χαρμίδης, 155b-155c
Πλάτων, Χαρμίδης, 156a- 156c
Πλάτων, Χαρμίδης, 156d- 157a
Πλάτων, Λύσις, 206e-207b
Πλάτων, Μενέξενος, 238c1-238d8
Πλάτων, Εὑθύφρων, 2c-2d
Πλάτων, Εὑθύφρων, 4c-4d
Πλάτων, Ἀπολογία Σωκράτους, 30a-30c
Πλάτων, Ἀπολογία Σωκράτους, 38e-39b
Πλάτων, Κρίτων, 45c- 45d
Πλάτων, Κρίτων, 54b - 54d
Πλάτων, Φαίδων, 58e – 59b
Πλάτων, Φαίδων, 66b – d
Πλάτων, Φαίδων, 72e-73b
Πλάτων, Φαίδων, 117d-118a
Πλάτων, Μένων, 71e-72a
Πλάτων, Γοργίας, 452e-453a
Πλάτων, Γοργίας, 483b-d
Πλάτων, Ἐπιστολαί, 324d –325a
Πλάτων, Ἐπιστολαί, 341b – e
Πλάτων, Νόµοι, 631b.3-d.2
Πλάτων, Συμπόσιον, 208c-d
Πλάτων, Συμπόσιον, 215d-216a

Χαρακτηριστικά

A' έκδοση:
  • ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΩΘΗΣΗ
ISBN:
978-618-5652-61-6
Συγγραφέας:
  • ΓΙΑΛΟΥΡΗ ΜΑΡΙΛΕΙΑ
  • ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΔΑΝΑΗ
  • ΤΣΙΑΤΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Συντακτική επιμέλεια:
ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Επιστημονικός υπεύθυνος:
  • ΤΣΙΑΤΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ