ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

25.00
Σε Απόθεμα
+

Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει την ύλη της Χημείας Γενικής Παιδείας της Β’ Λυκείου, καθώς και το κεφάλαιο της ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗΣ από την ύλη της Γ’ Λυκείου. Απευθύνεται σε όλους τους μαθητές της Β ́ λυκείου και έχει στόχο την ομαλή μετάβαση των μαθητών από την ύλη της Β’ λυκείου σε αυτή της Γ ́ Λυκείου.

Σε κάθε κεφάλαιο παρουσιάζεται η θεωρία, σημαντικές παρατηρήσεις, μεθοδολογίες και λυμένα παραδείγματα, ανά ενότητα. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου παρατίθενται ερωτήσεις και ασκήσεις, κλιμακούμενης δυσκολίας προς λύση και εξάσκηση. Ο μαθητής μπορεί να ασχοληθεί με τη λύση απλών ερωτήσεων και θεμάτων που στόχο έχουν τον έλεγχο κατανόησης της θεωρίας και την εξοικείωση του με τη μεθοδολογία. Μπορεί όμως να προχωρήσει στην επίλυση και των πιο απαιτητικών και συνδυαστικών θεμάτων στο τέλος κάθε ενότητας.

Τα τέσσερα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου έχουν ως αντικείμενο την Οργανική Χημεία, τα οποία σταδιακά εισάγουν τους μαθητές στο ύφος των θεμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Περιέχουν την τρέχουσα εξεταστέα σχολική ύλη της Β ́ Λυκείου αλλά και πρόσθετο υλικό, απαραίτητο για την Γ’ Λυκείου. Το κεφάλαιο της Οξειδοαναγωγής που ακολουθεί, αντιστοιχεί στην ύλη της Γ’ Λυκείου. Σε αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνεται επιπρόσθετα, ερωτήσεις και θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων.Περιεχόμενα

Βασικές γνώσεις από την Α' Λυκείου

Κεφάλαιο 1ο: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

1.1 Εισαγωγή
1.2 Ταξινόμηση των οργανικών ενώσεων
1.3 Ομόλογες Σειρές
1.4 Ονοματολογία άκυκλων οργανικών ενώσεων
1.5 Ισομέρεια 
Ερωτήσεις κατανόησης – Ασκήσεις

Κεφάλαιο 2ο: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ - ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ

2.1 Πετρέλαιο
2.2 Βενζίνη 
2.3 Νάφθα - Πετροχημικά 
2.4 Καύση 
Λυμένα παραδείγματα στην καύση οργανικών ενώσεων
2.5 Καύσιμα - Καταλύτες
2.6 Αλκάνια
2.7 Αλκένια
2.8 Αλκίνια – Αιθίνιο
Λυμένα παραδείγματα με στοιχειομετρικούς υπολογισμούς
2.9 Ταυτοποιήσεις
2.10 Βενζόλιο 
2.11 Ατμοσφαιρική ρύπανση – Φωτοχημικό νέφος
2.12 Φαινόμενο θερμοκηπίου
2.13 Φαινόμενο της τρύπας του όζοντος
Ερωτήσεις κατανόησης – Θεωρητικές ασκήσεις
Ασκήσεις με στοιχειομετρικούς υπολογισμούς

Κεφάλαιο 3ο: ΑΛΚΟΟΛΕΣ - ΦΑΙΝΟΛΕΣ

3.1 Εισαγωγή 
3.2 Ταξινόμηση των Αλκοολών
3.3 Κορεσμένες μονοσθενείς αλκοόλες 
Λυμένα παραδείγματα με στοιχειομετρικούς υπολογισμούς
3.4 Καρβονυλικές ενώσεις
3.5 Φαινόλες
3.6 Ταυτοποιήσεις
Ερωτήσεις κατανόησης – Θεωρητικές ασκήσεις
Ασκήσεις με στοιχειομετρικούς υπολογισμούς

Κεφάλαιο 4ο: ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ

4.1 Ταξινόμηση των Καρβοξυλικών Οξέων
4.2 Κορεσμένα Μονοκαρβοξυλικά Οξέα 
4.3 Γαλακτικό οξύ ή 2-υδροξυπροπανικό οξύ 
Λυμένα παραδείγματα με στοιχειομετρικούς υπολογισμούς 
4.4 Ταυτοποιήσεις 
Ερωτήσεις κατανόησης – Θεωρητικές ασκήσεις 
Ασκήσεις με στοιχειομετρικούς υπολογισμούς 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Κεφάλαιο 5ο: ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ

5.1 Αριθμός οξείδωσης (ΑΟ)
5.2 Οξείδωση - Αναγωγή
5.3 Οξειδωτικά και αναγωγικά σώματα 
5.4 Εύρεση συντελεστών σε μια οξειδοαναγωγική αντίδραση 
5.5 Απλή αντικατάσταση 
Λυμένα παραδείγματα με στοιχειομετρικούς υπολογισμούς
5.6 Οξειδωτικά σώματα που χρησιμοποιούνται στις οργανικές
αντιδράσεις 
5.7 Οξείδωση οργανικών ενώσεων 
Λυμένα παραδείγματα με στοιχειομετρικούς υπολογισμούς
Ερωτήσεις κατανόησης – Θεωρητικές ασκήσεις 
Ασκήσεις με στοιχειομετρικούς υπολογισμούς

Χαρακτηριστικά

A' έκδοση:
  • ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΩΘΗΣΗ
ISBN:
978-960-415-436-4
Συντακτική ομάδα:
  • ΣΚΛΗΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  • ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Συντακτική επιμέλεια:
ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
Επιστημονικός υπεύθυνος:
  • ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
  • ΣΚΛΗΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Νέα προϊόντα