Χημεία Γενικής Παιδείας Β' Λυκείου

25.60
Σε Απόθεμα
+

Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει την ύλη της Χημείας Γενικής Παιδείας της Β’ Λυκείου, καθώς και τέσσερα κεφάλαια από την ύλη της Γ’ Λυκείου. Απευθύνεται σε όλους τους μαθητές της Β΄ λυκείου αλλά ιδιαιτέρως σε αυτούς που ξεκινούν την προετοιμασία τους για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις από την τάξη της Β’ Λυκείου. Το βιβλίο αυτό έχει στόχο την ομαλή μετάβαση των μαθητών από την ύλη της Β’ λυκείου, σε αυτή της Γ΄ Λυκείου. Ολοκληρώνοντας την σχολική ύλη, περνούν απ’ ευθείας στα πρώτα κεφάλαια της Γ΄ Λυκείου χωρίς καθυστέρηση.

Σε κάθε κεφάλαιο παρουσιάζεται η θεωρία, σημαντικές παρατηρήσεις, μεθοδολογίες και λυμένα παραδείγματα, ανά ενότητα. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου παρατίθενται ερωτήσεις και ασκήσεις, κλιμακούμενης δυσκολίας προς λύση και εξάσκηση. Ο μαθητής μπορεί να ασχοληθεί με τη λύση απλών ερωτήσεων και θεμάτων που στόχο έχουν τον έλεγχο κατανόησης της θεωρίας και την εξοικείωση του με τη μεθοδολογία. Μπορεί όμως να προχωρήσει στην επίλυση και των πιο απαιτητικών και συνδυαστικών θεμάτων στο τέλος κάθε ενότητας.

Τα τέσσερα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου έχουν ως αντικείμενο την Οργανική Χημεία, τα οποία σταδιακά εισάγουν τους μαθητές στο ύφος των θεμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Περιέχουν την τρέχουσα εξεταστέα σχολική ύλη της Β΄ Λυκείου αλλά και πρόσθετο υλικό, απαραίτητο για την Γ’ Λυκείου. Τα κεφάλαια Οξειδοαναγωγή, Θερμοχημεία, Χημική Κινητική και Χημική Ισορροπία, που ακολουθούν, αντιστοιχούν στην ύλη της Γ’ Λυκείου. Σε αυτά τα κεφάλαια περιλαμβάνονται επιπρόσθετα, ερωτήσεις και θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων.Περιεχόμενα

Βασικές γνώσεις από την Α΄ λυκείου

Κεφάλαιο 1 : ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

1.1 Εισαγωγή

1.2 Ταξινόμηση των οργανικών ενώσεων

1.3 Ομόλογες Σειρές

1.4 Ονοματολογία άκυκλων οργανικών ενώσεων

1.5 Ισομέρεια

Ερωτήσεις κατανόησης – Ασκήσεις

Κεφάλαιο 2: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ - ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ

2.1 Πετρέλαιο

2.2 Βενζίνη

2.3 Νάφθα - Πετροχημικά

2.4 Καύση

Λυμένα παραδείγματα στην καύση οργανικών οξέων

2.5 Καύσιμα - Καταλύτες

2.6 Αλκάνια

2.7 Αλκένια

2.8 Αλκίνια – Αιθίνιο

Λυμένα παραδείγματα με στοιχειομετρικούς υπολογισμούς

2.9 Ταυτοποιήσεις

2.10 Βενζόλιο

2.11 Ατμοσφαιρική ρύπανση – Φωτοχημικό νέφος

2.12 Φαινόμενο θερμοκηπίου

2.13 Φαινόμενο της τρύπας του όζοντος

Ερωτήσεις κατανόησης – Θεωρητικές ασκήσεις

Ασκήσεις με στοιχειομετρικούς υπολογισμούς

Κεφάλαιο 3 : ΑΛΚΟΟΛΕΣ – ΦΑΙΝΟΛΕΣ

3.1 Εισαγωγή

3.2 Ταξινόμηση των Αλκοολών

3.3 Κορεσμένες μονοσθενείς αλκοόλες

Λυμένα παραδείγματα με στοιχειομετρικούς υπολογισμούς

3.4 Καρβονυλικές ενώσεις

3.5 Φαινόλες

3.6 Ταυτοποιήσεις

Ερωτήσεις κατανόησης – Θεωρητικές ασκήσεις

Ασκήσεις με στοιχειομετρικούς υπολογισμούς

Κεφάλαιο 4 : ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ

4.1 Ταξινόμηση των Καρβοξυλικών Οξέων

4.2 Κορεσμένα Μονοκαρβοξυλικά Οξέα

4.3 Γαλακτικό οξύ ή 2-υδροξυπροπανικό οξύ

Λυμένα παραδείγματα με στοιχειομετρικούς υπολογισμούς

4.4 Ταυτοποιήσεις

Ερωτήσεις κατανόησης – Θεωρητικές ασκήσεις

Ασκήσεις με στοιχειομετρικούς υπολογισμούς

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Κεφάλαιο 5: ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ

5.1 Αριθμός οξείδωσης (ΑΟ)

5.2 Οξείδωση - Αναγωγή

5.3 Οξειδωτικά και αναγωγικά σώματα

5.4 Εύρεση συντελεστών σε μια οξειδοαναγωγική αντίδραση

5.5 Απλή αντικατάσταση

5.6 Οξειδωτικά σώματα που χρησιμοποιούνται στις οργανικές αντιδράσεις

5.7 Οξείδωση οργανικών ενώσεων

Λυμένες ασκήσεις με στοιχειομετρικούς υπολογισμούς

Ερωτήσεις κατανόησης – Θεωρητικές ασκήσεις

Ασκήσεις με στοιχειομετρικούς υπολογισμούς

Κεφάλαιο 6: ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ

6.1 Εισαγωγή

6.2 Ενθαλπία

6.3 Ενθαλπία αντίδρασης (ΔΗ)

6.4 Νόμοι της θερμοχημείας

Ερωτήσεις κατανόησης – ασκήσεις

Κεφάλαιο 7: ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ

7.1 Εισαγωγή

7.2 Θεωρία συγκρούσεων – Θεωρία μεταβατικής κατάστασης

7.3 Ταχύτητα αντίδρασης

7.4 Καμπύλη αντίδρασης

7.5 Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα αντίδρασης

7.6 Μηχανισμός αντίδρασης

7.7 Νόμος ταχύτητας - Σταθερά ταχύτητας - Τάξη αντίδρασης

Ερωτήσεις κατανόησης – Ασκήσεις

Κεφάλαιο 8: ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

8.1 Μονόδρομες – Αμφίδρομες αντιδράσεις

8.2 Απόδοση μιας αντίδρασης

8.3 Παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση χημικής ισορροπίας– Αρχή Le Chateier

8.4 Nόμος της χημικής ισορροπίας

8.5 Πηλίκο αντίδρασης

Λυμένα παραδείγματα με μετατόπιση της θέσης χημικής ισορροπίας

Ερωτήσεις κατανόησης – Ασκήσεις

Χαρακτηριστικά

A' έκδοση:
  • Εκδόσεις Ώθηση
ISBN:
978-960-415-436-4
Συντακτική ομάδα:
  • Σκλήρης Παναγιώτης
  • Τσιμπούκης Γιάννης
Συντακτική επιμέλεια:
Τομέας Χημείας
Επιστημονικός υπεύθυνος:
  • Τσιμπούκης Γιάννης
  • Σκλήρης Παναγιώτης