ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
27.80
Σε Απόθεμα
+

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια συνέχεια του βιβλίου Πληροφορική των εκδόσεων Ώθησης. Σκοπός του είναι να βοηθήσει τον μαθητή στη τελική προετοιμασία του στο μάθημα της Πληροφορικής, των πανελλαδικών εξετάσεων. Είναι διαμορφωμένο με βάση τα τέσσερα (4) ζητήματα των εξετάσεων και περιλαμβάνει όλες τις απαντήσεις (υποδείξεις λύσεων) για όλα τα θέματα.

Ερωτήσεις και ασκήσεις κατανόησης της θεωρίας ανά κεφάλαιο όπως για παράδειγμα: σωστά – λάθος, ασκήσεις αντιστοίχισης πολλαπλών επιλογών, ασκήσεις συμπλήρωσης κενών, σταυρόλεξα κ.ά
Ασκήσεις μετατροπής διαγράμματος ροής σε κώδικα (και το αντίστροφο), ασκήσεις εκτέλεσης αλγορίθμων (οι γνωστοί πίνακες τιμών), μετατροπές μεταξύ των εντολών επιλογής – επανάληψης
Προβλήματα ανά κεφάλαιο προσαρμοσμένα στα Θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων
Επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης εφ’ όλης της ύλης
Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων Πληροφορικής, Ημερησίων, Επαναληπτικών και των ΕΠΑΛ, κ.ά.
Αναλυτικές μεθοδολογίες ως προς την επίλυση απλών ή σύνθετων προβλημάτωνΠεριεχόμενα

ΜΕΡΟΣ Ι 

Ορισμοί 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ
Μεθοδολογίες 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
Ερωτήσεις Σωστού - Λάθους 

ΜΕΡΟΣ ΙV
Συμπλήρωση κενών – Αντιστοίχιση - Πράξεις 

ΜΕΡΟΣ V
Διαγράμματα ροής – Μετατροπές 

ΜΕΡΟΣ VΙ
Πίνακας τιμών – Αριθμός επαναλήψεων 

ΜΕΡΟΣ VΙΙ
Εκσφαλμάτωση

ΜΕΡΟΣ VΙΙΙ
Θεωρητικές ασκήσεις Στοίβα – Ουρά 
Δυναμικές Δομές Δεδομένων

ΜΕΡΟΣ ΙΧ
Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός 

ΜΕΡΟΣ Χ
Προβλήματα 

ΜΕΡΟΣ ΧΙ
Διαγωνίσματα - Θέματα Πανελληνίων 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
Βιβλιογραφία

Χαρακτηριστικά

A' έκδοση:
  • ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΩΘΗΣΗ
ISBN:
978–960–415–439–5
Συντακτική ομάδα:
  • ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΕΥΗ
  • ΚΑΝΤΖΑΒΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
  • ΧΟΥΠΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
Συντακτική επιμέλεια:
ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Επιστημονικός υπεύθυνος:
  • ΚΑΝΤΖΑΒΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Νέα προϊόντα