ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

26.70
Σε Απόθεμα
+

Η επίδραση και η αναγκαιότητα χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών σε όλο και περισσότερους τομείς της ανθρώπινης ζωής είναι αναμφισβήτητη, εντυπωσιακή και διαρκώς αυξανόμενη. Είναι αναμενόμενο, λοιπόν, η Πληροφορική να καλείται να αναλάβει αναβαθμισμένο ρόλο στα εκπαιδευτικά συστήματα όλων των χωρών, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

Ωστόσο, το μάθημα της Πληροφορικής παγκοσμίως στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση δεν έχει να κάνει τόσο με την απλή χρήση προγραμμάτων και συσκευών όπως κάποιοι θα νόμιζαν. Αντικείμενο της Πληροφορικής, ιδιαίτερα στο Λύκειο, είναι η επίλυση προβλημάτων και η συγγραφή συγκεκριμένου προγράμματος σε κάποια γλώσσα προγραμματισμού ώστε να εκτελεστεί και να υπάρξει συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Στο παρόν βιβλίο επιχειρήσαμε να οργανώσουμε την ύλη του σχολικού βιβλίου με τρόπο λειτουργικό, εύληπτο και εύχρηστο για τους μαθητές. Στηρίζεται στο σχολικό βιβλίο, καλύπτοντας την εξεταστέα ύλη των εξετάσεων όπως αυτή ορίστηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Στο βιβλίο αυτό περιλαμβάνονται:

● Ερωτήσεις πάνω στη θεωρία του σχολικού βιβλίου ταξινομημένες ανά κεφάλαιο και ακολουθούμενες από τις αντίστοιχες απαντήσεις

● Ερωτήσεις σωστού λάθους ανά κεφάλαιο

● Μεθοδολογίες που απαιτούνται για την επίλυση και ανάπτυξη των αντίστοιχων αλγορίθμων συνοδευόμενες από αντίστοιχα λυμένα παραδείγματα

● Ασκήσεις ανά κεφάλαιο καθώς και τα θέματα πανελλαδικών εξετάσεων που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο κομμάτι της ύλη

● Επιλεγμένες ασκήσεις από το αντίστοιχο τετράδιο του μαθητήΠεριεχόμενα

Περιεχόμενα

Εισαγωγή                                                                             

Κεφάλαιο 1

Ανάλυση προβλήματος                                                        

ασκήσεις για επίλυση                                                             

Κεφάλαιο 2

Αλγόριθμος & Βασικές Εντολές                                        

ασκήσεις για επίλυση                                                             

Κεφάλαιο 3

Δομή Ακολουθίας & Επιλογής                                           

ασκήσεις για επίλυση                                                             

Κεφάλαιο 4

Δομή Επανάληψης                                                              

ασκήσεις για επίλυση                                                             

Κεφάλαιο 5

Δομές Δεδομένων: Πίνακες                                                 

ασκήσεις για επίλυση                                                             

Κεφάλαιο 6

Τεχνικές Σχεδίασης Αλγορίθμων                                          

Κεφάλαιο 7

Εισαγωγή στον προγραμματισμό                                      

ασκήσεις για επίλυση                                                             

Κεφάλαιο 8

Υποπρογράμματα - τμηματικός προγραμματισμός         

ασκήσεις για επίλυση                                                             

Κεφάλαιο 9

Δομές Δεδομένων: Στοίβα-ουρά–λίστα- δένδρο-γράφος  

ασκήσεις για επίλυση                                                             

Κεφάλαιο 10

Εκσφαλμάτωση                                                                   

ασκήσεις για επίλυση                                                             

Κεφάλαιο 11

Σύγχρονα Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα                       

ασκήσεις για επίλυση                                                             

Βιβλιογραφία

Χαρακτηριστικά

A' έκδοση:
  • ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΩΘΗΣΗ
ISBN:
978–960–415–438–8
Συντακτική ομάδα:
  • ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΕΥΗ
  • ΚΑΝΤΖΑΒΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
  • ΧΟΥΠΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
Συντακτική επιμέλεια:
ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Επιστημονικός υπεύθυνος:
  • ΚΑΝΤΖΑΒΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Νέα προϊόντα