ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
30.00
Σε Απόθεμα
+

Οι Αρχές της Οικονομικής αποτελεί τη ναυαρχίδα του τομέα των Οικονομικών του εκπαιδευτικού ομίλου της Ώθησης. Είναι το βιβλίο με το οποίο από την αρχική του έκδοση έως την παρούσα Δ’ έκδοση προετοιμάστηκαν επιτυχώς χιλιάδες υποψήφιοι οικονομικών σχολών.

Περιλαμβάνει αναλυτική θεωρία για όλα τα εντός ύλης κεφάλαια της Μικροοικονομίας, 350 ερωτήσεις κλειστού τύπου, 100 ανοιχτού και 335 Ασκήσεις προς επίλυση.Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1ο Εισαγωγικές Έννοιες - ΚΠΔ

1.1 Οι ανθρώπινες ανάγκες

1.2 Αγαθά

1.3 Οι παραγωγικοί συντελεστές

1.4 Το κύριο Οικονομικό Πρόβλημα

1.5 Το Οικονομικό Κύκλωμα

1.6 Η γέννηση του κόστους και η πραγματική του έννοια

1.7 Η οικονομική σημασία του κόστους

1.8 Όρια Παραγωγικών Δυνατοτήτων (Κ.Π.Δ.)

1.8.1 Μέγιστοι εφικτοί και ανέφικτοι συνδυασμοί

1.8.2 Μετατόπιση της ΚΠΔ

1.9 Κ.Π.Δ. και κόστος ευκαιρίας

1.9.1 Η μαθηματική υπόσταση του κόστους ευκαιρίας

1.10 Μορφές ΚΠΔ

1.10.1 Αυξανόμενου κόστους ευκαιρίας

1.10.2 ΚΠΔ σταθερού κόστους ευκαιρίας

1.10.3 ΚΠΔ φθίνοντος κόστους ευκαιρίας

1.11 Πότε έχουμε κόστος Ευκαιρίας

1.12 Σχέση πραγματικού και χρηματικού κόστους

1.13 Υποδειγματικές ασκήσεις.

1.14 Ασκήσεις – Προβλήματα για εξάσκηση

1.15 Ερωτήσεις κατανόησης

1.15.1 Ερωτήσεις κλειστού τύπου

1.15.2 Ερωτήσεις ανοιχτού τύπου

Κεφάλαιο 2ο Η ζήτηση των αγαθών

2.1 Εισαγωγή

2.1.1 Υποθέσεις

2.2 Η ζήτηση των αγαθών

2.2.1 Γιατί μια καμπύλη ζήτησης βρίσκεται οριζόμενη σε μια συγκεκριμένη θέση και όχι σε μια άλλη

2.2.2 Πώς το αντεστραμμένο σύστημα αντιστρέφει την κλίση της ζήτησης.

2.2.3 Πώς υπολογίζεται η κλίση της καμπύλης ζήτησης.

2.2.4 Τι αλλάζει τι ζήτηση του αγαθού;

2.3 Νόμος της ζήτησης

2.4 Σημαντικές έννοιες που συμπληρώνουν τα παραπάνω

2.5 Τι είναι η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή.

2.5.1 Που είναι χρήσιμη η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή;

2.5.2 Υπολογισμός ελαστικότητας ζήτησης ως προς την τιμή

2.5.3 Προσδιοριστικοί παράγοντες της ελαστικότητας ζήτησης

2.5.4 Υπάρχουν άλλες ελαστικότητες;

2.6 Χρήσιμες αποδείξεις

2.7 Υποδειγματικές ασκήσεις

2.8 Ασκήσεις – Προβλήματα για εξάσκηση

2.9 Ερωτήσεις κατανόησης

2.9.1 Ερωτήσεις κλειστού τύπου

2.9.2 Ερωτήσεις ανοιχτού τύπου

Κεφάλαιο 3ο Η παραγωγή και το κόστος

3.1 Η παραγωγή

3.1.1 Συνάρτηση παραγωγής

3.1.2 Από τι εξαρτάται η μεταβολή του Q

3.1.3 Χρονικός ορίζοντας της επιχείρησης

3.1.4 Παρατηρήσεις – υποθέσεις.

3.2 Η παραγωγή βραχυχρόνια

3.2.1 Μεγέθη παραγωγής βραχυχρόνια

3.2.2 Χαρακτηριστικά βραχυχρόνιας περιόδου

3.2.3 Γραφική παράσταση και συμπεριφορά συνάρτηση παραγωγής

3.3 Το κόστος στη βραχυχρόνια περίοδο

3.3.1 Μεγέθη κόστους στη βραχυχρόνια

3.3.2 Γραφική παράσταση των καμπυλών κόστους στη βραχυχρόνια περίοδο

3.3.3 Μέσο και οριακό Κόστος στη βραχυχρόνια.

3.3.4. Γραφική παράσταση των καμπυλών μέσου και οριακού κόστους βραχυχρόνια.

3.4 Σχέσεις μεταξύ μεγεθών.

3.4.1 Ερμηνεία συμπεριφοράς μέσου και οριακού κόστους.

3.4.2 Σχέση μέσου και οριακού προϊόντος

3.4.3 Σχέση AVC και ΜC.

3.4.4 Σχέση ATC και MC

3.4.5 Σχέση μεγεθών παραγωγής και Κόστους

3.5 Το κόστος στη Μακροχρόνια περίοδο.

3.6 Υποδειγματικές ασκήσεις

3.7 Ασκήσεις – Προβλήματα για εξάσκηση

3.8 Ερωτήσεις κατανόησης

3.8.1 Ερωτήσεις κλειστού τύπου

3.8.2 Ερωτήσεις ανοιχτού τύπου

Κεφάλαιο 4ο Η προσφορά των αγαθών

4.1 Εισαγωγή

4.1.1 Υποθέσεις

4.1.2 Θεωρητικό παράδειγμα για την εξαγωγή της καμπύλης προσφοράς

4.2 Η προσφορά των αγαθών

4.2.1 Γιατί μια καμπύλη προσφοράς βρίσκεται οριζόμενη σε μια συγκεκριμένη θέση και όχι σε μια άλλη;

4.2.2 Πώς το αντεστραμμένο σύστημα αξόνων αντιστρέφει την κλίση της προσφοράς

4.2.3 Πώς υπολογίζεται η κλίση της προφοράς.

4.2.4 Τι αλλάζει την προσφορά.

4.3 Ο νόμος της προσφοράς

4.3.1 Υπόλοιποι προσδιοριστικοί παράγοντες της προσφοράς

4.3.2 Η μεταβολή του εναλλακτικά παραγόμενου αγαθού

4.4 Ελαστικότητα της προσφοράς

4.4.1 Τύπος ελαστικότητας προσφοράς τόξου

4.4.2 Υπολογισμός ελαστικότητας προσφοράς

4.5 Ειδικές περιπτώσεις ελαστικότητας προσφοράς

4.5.1 Σταθερή ελαστικότητα προσφοράς

4.5.2 Ανελαστική – Ελαστική Προσφορά

4.6 Υποδειγματικές ασκήσεις

4.7 Ασκήσεις – Προβλήματα για εξάσκηση

4.8 Ερωτήσεις κατανόησης

4.8.1 Ερωτήσεις κλειστού τύπου

4.8.2 Ερωτήσεις ανοιχτού τύπου

Κεφάλαιο 5ο Η Ισορροπία της αγοράς

5.1 Ισορροπία της αγοράς χωρίς κρατική παρέμβαση.

5.2 Γιατί μεταβάλλονται οι τιμές

5.3 Γιατί παρεμβαίνει το κράτος

5.4 Πλεόνασμα παραγωγού και πλεόνασμα καταναλωτή.

5.5 Υποδειγματικές ασκήσεις

5.6 Ασκήσεις – Προβλήματα για εξάσκηση

5.7 Ερωτήσεις κατανόησης

5.7.1 Ερωτήσεις κλειστού τύπου

5.7.2 Ερωτήσεις ανοιχτού τύπου

Κεφάλαιο 6ο Μορφές αγοράς

6.1 Εισαγωγή

6.2 Βασικές μορφές αγοράς και τα χαρακτηριστικά τους

6.3 Βραχυχρόνια προσφορά επιχείρησης στον τέλειο ανταγωνισμό.

6.4 Η επιχείρηση στον πλήρη ανταγωνισμό.

6.5 Μονοπώλιο

Μαθηματικό Παράρτημα

1. Συναρτήσεις y = f(x)

2. Συνάρτηση πρώτου βαθμού

3. Εύρεση γραμμικής εξίσωσης

4. Εφαρμογές προς επίλυση

5. Ισοσκελής υπερβολή

6. Ποσοστά – Ποσοστιαίες μεταβολές

7. Εφαρμογές προς επίλυση με ποσοστά

Χαρακτηριστικά

A' έκδοση:
  • ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΩΘΗΣΗ
ISBN:
978-960-415-419-7
Συντακτική ομάδα:
  • ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
  • ΜΑΡΚΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
  • ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  • ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΦΑΙΗ
Συντακτική επιμέλεια:
ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Επιστημονικός υπεύθυνος:
  • ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Νέα προϊόντα