Βιολογία Ομάδας Προσανατολισμού Γ' Λυκείου

Τεύχος ΙΙ
32.30
Σε Απόθεμα
+

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές της Γ’ Λυκείου που ακολουθούν την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας και συγκεκριμένα το πεδίο επιστήμες υγείας και ζωής.

Στο δεύτερο τεύχος περιέχονται τέσσερα κεφάλαια της εξεταστέας ύλης του β' τεύχους του σχολικού βιβλίου (Κεφάλαιο 6: Μεταλλάξεις, Κεφάλαιο 7: Αρχές και μεθοδολογία της Βιοτεχνολογίας , Κεφάλαιο 8: Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στην Ιατρική και Κεφάλαιο 9: Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στη γεωργία και την κτηνοτροφία), καθώς και επανάληψη στα κεφάλαια του α' τεύχους του σχολικού βιβλίου (Κεφάλαιο 1: Χημική σύσταση του κυττάρου, Κεφάλαιο 2: Κύτταρο - Η θεμελιώδης μονάδα της ζωής, Κεφάλαιο 3: Μεταβολισμός και Κεφάλαιο 4: Γενετική) ενώ κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει:
(α) αναλυτικά τη θεωρία του αντίστοιχου κεφαλαίου και παρατηρήσεις πάνω στη θεωρία
(β) απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου
(γ) συνδυαστικές ερωτήσεις θεωρίας – ερωτήσεις κρίσεως
(δ) ερωτήσεις κλειστού τύπου (πολλαπλής επιλογής και σωστού-λάθους) διαβαθμισμένης δυσκολίας (Ομάδες Α,Β,Γ)
(ε) ασκήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας (Ομάδες Α,Β,Γ και ασκήσεις διαγωνισμάτων)

Στο τέλος του βιβλίου παρατίθενται επιλεγμένα θέματα από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις παρελθόντων ετών.

Σκοπός του βιβλίου είναι να διευκολύνει τους μαθητές να αποκωδικοποιήσουν τη θεωρία του σχολικού βιβλίου αποκτώντας τις απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις και μέσω των ερωτήσεων και των ασκήσεων να αναπτύξουν τη συνδυαστική τους ικανότητα, αφού κατανοήσουν σε βάθος τις βασικές έννοιες που απαιτούνται. Οι διαβαθμισμένης δυσκολίας ερωτήσεις κλειστού τύπου και αντίστοιχα οι διαβαθμισμένης δυσκολίας ασκήσεις, βοηθούν το μαθητή να οδηγηθεί προοδευτικά σε όλο και βαθύτερη κατανόηση της ύλης, φτάνοντας τελικά στις εξετάσεις απόλυτα προετοιμασμένος.
Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 6: Μεταλλάξεις

6.1 Στοιχεία Θεωρίας
6.2 Παρατηρήσεις πάνω στη θεωρία του 6ου κεφαλαίου
6.3 Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου
6.4 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
6.5 Ερωτήσεις σωστού - λάθους
6.6 Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενών
6.7 Ερωτήσεις αντιστοίχισης
6.8 Ερωτήσεις θεωρίας
6.9 Ασκήσεις
6.10 Ασκήσεις από διαγωνίσματα

Κεφάλαιο 7 : Αρχές και μεθοδολογία της Βιοτεχνολογίας

7.1 Στοιχεία Θεωρίας
7.2 Παρατηρήσεις πάνω στη θεωρία του 7ου κεφαλαίου
7.3 Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου
7.4 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
7.5 Ερωτήσεις σωστού-λάθους
7.6 Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενών
7.7 Ερωτήσεις αντιστοίχισης - διάταξης
7.8 Ερωτήσεις θεωρίας
7.9 Ασκήσεις
7.10 Ασκήσεις από διαγωνίσματα

Κεφάλαιο 8 : Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στην Ιατρική

8.1 Στοιχεία Θεωρίας
8.2 Παρατηρήσεις πάνω στη θεωρία του 8ου κεφαλαίου
8.3 Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου
8.4 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
8.5 Ερωτήσεις σωστού - λάθους
8.6 Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενών
8.7 Ερωτήσεις αντιστοίχισης - διάταξης
8.8 Ερωτήσεις θεωρίας
8.9 Ασκήσεις
8.10 Ασκήσεις από διαγωνίσματα

Κεφάλαιο 9 : Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στη γεωργία και την κτηνοτροφία

9.1 Στοιχεία Θεωρίας
9.2 Παρατηρήσεις πάνω στη θεωρία του 9 ου κεφαλαίου
9.3 Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου
9.4 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
9.5 Ερωτήσεις σωστού-λάθους
9.6 Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενών
9.7 Ερωτήσεις αντιστοίχισης
9.8 Ερωτήσεις θεωρίας

9.9 Ασκήσεις
9.10 Ασκήσεις από διαγωνίσματα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ Α΄ ΤΕΥΧΟΥΣ

Κεφάλαιο 1 : Χημική Σύσταση του Κυττάρου

1.1 Στοιχεία Θεωρίας
1.2 Παρατηρήσεις πάνω στη θεωρία του 6 ου κεφαλαίου
1.3 Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου
1.4 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
1.5 Ερωτήσεις σωστού-λάθους
1.6 Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενών
1.7 Ερωτήσεις αντιστοίχισης
1.8 Ερωτήσεις θεωρίας
1.9 Ασκήσεις

Κεφάλαιο 2 : Κύτταρο : Η θεμελιώδης μονάδα της ζωής

2.1 Στοιχεία Θεωρίας 
2.2 Παρατηρήσεις πάνω στη θεωρία του 6 ου κεφαλαίου
2.3 Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου
2.4 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
2.5 Ερωτήσεις σωστού-λάθους
2.6 Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενών
2.7 Ερωτήσεις αντιστοίχισης
2.8 Ερωτήσεις θεωρίας
2.9 Ασκήσεις

Κεφάλαιο 3 ο : Μεταβολισμός

3.1 Στοιχεία Θεωρίας
3.2 Παρατηρήσεις πάνω στη θεωρία του 6 ου κεφαλαίου
3.3 Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου
3.4 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
3.5 Ερωτήσεις σωστού-λάθους
3.6 Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενών
3.7 Ερωτήσεις αντιστοίχισης
3.8 Ερωτήσεις θεωρίας
3.9 Ασκήσεις

Κεφάλαιο 4 ο : Γενετική

4.1 Στοιχεία Θεωρίας
4.2 Παρατηρήσεις πάνω στη θεωρία του 6 ου κεφαλαίου
4.3 Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου
4.4 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
4.5 Ερωτήσεις σωστού-λάθους 
4.6 Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενών 
4.7 Ερωτήσεις αντιστοίχισης
4.8 Ερωτήσεις θεωρίας
4.9 Ασκήσειςσελ. 383

Επιλεγμένα Θέματα Παρελθόντων Ετών (2000 – 2021)


Χαρακτηριστικά

A' έκδοση:
  • Εκδόσεις Ώθηση
ISBN:
978-960-415-429-6
Συντακτική ομάδα:
  • Ξαγοράρης Ιορδάνης
  • Παπαχαραλάμπους Ειρήνη
  • Σαργιάνος Νίκος
Συντακτική επιμέλεια:
Τομέας Βιολογίας
Επιστημονικός υπεύθυνος:
  • Σαργιάνος Νίκος