ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Α΄ΤΕΥΧΟΣ
32.80
Σε Απόθεμα
+

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές της Γ’ Λυκείου που ακολουθούν την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας και συγκεκριμένα το πεδίο επιστήμες υγείας και ζωής.

Στο πρώτο τεύχος περιέχονται τα τέσσερα πρώτα κεφάλαια της εξεταστέας ύλης (Κεφάλαιο 1: Το Γενετικό Υλικό, Κεφάλαιο 2: Αντιγραφή, έκφραση και ρύθμιση της γενετικής πληροφορίας, Κεφάλαιο 4: Τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA , Κεφάλαιο 5: Μενδελική κληρονομικότητα) ενώ κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει:
(α) αναλυτικά τη θεωρία του αντίστοιχου κεφαλαίου και παρατηρήσεις πάνω στη θεωρία
(β) απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου
(γ) συνδυαστικές ερωτήσεις θεωρίας – ερωτήσεις κρίσεως
(δ) ερωτήσεις κλειστού τύπου (πολλαπλής επιλογής και σωστού-λάθους) διαβαθμισμένης δυσκολίας (Ομάδες Α,Β,Γ)
(ε) ασκήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας (Ομάδες Α,Β,Γ και ασκήσεις διαγωνισμάτων)

Σκοπός του βιβλίου είναι να διευκολύνει τους μαθητές να αποκωδικοποιήσουν τη θεωρία του σχολικού βιβλίου αποκτώντας τις απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις και μέσω των ερωτήσεων και των ασκήσεων να αναπτύξουν τη συνδυαστική τους ικανότητα, αφού κατανοήσουν σε βάθος τις βασικές έννοιες που απαιτούνται. Οι διαβαθμισμένης δυσκολίας ερωτήσεις κλειστού τύπου και αντίστοιχα οι διαβαθμισμένης δυσκολίας ασκήσεις, βοηθούν το μαθητή να οδηγηθεί προοδευτικά σε όλο και βαθύτερη κατανόηση της ύλης, φτάνοντας τελικά στις εξετάσεις απόλυτα προετοιμασμένος.Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1 : Το Γενετικό Υλικό

1.1 Στοιχεία θεωρίας 1ου κεφαλαίου
1.2 Παρατηρήσεις πάνω στη θεωρία του 1ου κεφαλαίου
1.3 Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου
1.4 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
1.5 Ερωτήσεις σωστού - λάθους
1.6 Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενών
1.7 Ερωτήσεις αντιστοίχισης
1.8 Ερωτήσεις θεωρίας
1.9 Ασκήσεις
1.10 Ασκήσεις από διαγωνίσματα

Κεφάλαιο 2 : Αντιγραφή, έκφραση και ρύθμιση της γενετικής πληροφορίας

2.1 Στοιχεία θεωρίας 2ου κεφαλαίου
2.2 Παρατηρήσεις πάνω στη θεωρία του 2ου κεφαλαίου
2.3 Χρήσιμες πληροφορίες για επίλυση ασκήσεων 2ου κεφαλαίου
2.4 Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου
2.5 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
2.6 Ερωτήσεις σωστού - λάθους
2.7 Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενών
2.8 Ερωτήσεις αντιστοίχισης
2.9 Ερωτήσεις θεωρίας
2.10 Ασκήσεις
2.11 Ασκήσεις από διαγωνίσματα

Κεφάλαιο 4 : Τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA

4.1 Στοιχεία θεωρίας 4ου κεφαλαίου
4.2 Παρατηρήσεις πάνω στη θεωρία του 4ου κεφαλαίου
4.3 Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου
4.4 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
4.5 Ερωτήσεις σωστού - λάθους
4.6 Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενών
4.7 Ερωτήσεις αντιστοίχισης
4.8 Ερωτήσεις θεωρίας
4.9 Ασκήσεις
4.10 Ασκήσεις από διαγωνίσματα

Κεφάλαιο 5 : Μενδελική κληρονομικότητα

5.1 Στοιχεία θεωρίας 5ου κεφαλαίου
5.2 Παρατηρήσεις πάνω στη θεωρία του 5ου κεφαλαίου
5.3 Χρήσιμες πληροφορίες για την επίλυση ασκήσεων 5ου κεφαλαίου
5.4 Λυμένα παραδείγματα ασκήσεων γενετικής
5.5 Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου
5.6 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
5.7 Ερωτήσεις σωστού - λάθους
5.8 Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενών

5.9 Ερωτήσεις αντιστοίχισης
5.10 Ερωτήσεις θεωρίας
5.11 Ασκήσεις
5.12 Ασκήσεις από διαγωνίσματα

Χαρακτηριστικά

A' έκδοση:
  • ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΩΘΗΣΗ
ISBN:
978-960-415-447-0
Συντακτική ομάδα:
  • ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΦΩΤΗΣ
  • ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
  • ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ
  • ΣΑΡΓΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ
Συντακτική επιμέλεια:
ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Επιστημονικός υπεύθυνος:
  • ΣΑΡΓΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ