Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού Γ' Λυκείου

Επαναληπτικά Θέματα
23.40
Σε Απόθεμα
+

Το βιβλίο αυτό γράφτηκε με σκοπό να αποτελέσει οδηγό για την τελική αφομοίωση και επανάληψη της εξεταστέας ύλης του μαθήματος της Φυσικής Γ’ Λυκείου των Ομάδων Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας. Με σκοπό ο υποψήφιος να κάνει τη σωστή επανάληψη της θεωρίας, κάθε ενότητα της ύλης αποτελεί ξεχωριστό κεφάλαιο του βιβλίου το οποίο ξεκινάει με αναλυτικό τυπολόγιο και υποενότητες που έχουν την ονομασία Θέμα Α και Θέμα Β, όπως ακριβώς εμφανίζονται στο διαγώνισμα των πανελληνίων. Οι ασκήσεις σε αυτές τις υποενότητες έχουν δομηθεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να ανακαλέσουν στην μνήμη τους όλη τη θεωρία αλλά και να εξασκηθούν στις απαραίτητες μεθοδολογίες που χρειάζεται να αναπτύξουν για την επίλυσή τους, ειδικά των Θεμάτων Β. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου δίνονται αναλυτικά οι λύσεις, με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να τις διατυπώσει ένας υποψήφιος στο γραπτό των πανελληνίων εξετάσεων.


Στη συνέχεια, υπάρχει το κεφάλαιο Ασκήσεις – Προβλήματα το οποίο περιλαμβάνει ασκήσεις από όλη την ύλη όπως ακριβώς εμφανίζονται στο διαγώνισμα των πανελληνίων σαν Θέμα Γ και Θέμα Δ. Το κεφάλαιο που ακολουθεί δίνει αναλυτικά τις λύσεις αυτών των ασκήσεων – προβλημάτων, με τον τρόπο που πρέπει να απαντηθούν από τους υποψηφίους στις πανελλήνιες εξετάσεις. Τελικός στόχος είναι μετά την επίλυση αυτών των Ασκήσεων – Προβλημάτων ο υποψήφιος να είναι σε θέση να απαντήσει σε οποιοδήποτε ερώτημα του Γ και Δ θέματος των πανελληνίων εξετάσεων.

Τέλος, παρατίθενται έξι τρίωρα διαγωνίσματα, ίδιων απαιτήσεων με των πανελληνίων εξετάσεων μαζί με τις αναλυτικές λύσεις τους. Ο σκοπός αυτών των διαγωνισμάτων είναι να θέσει τον υποψήφιο σε μια διαδικασία ίδια με αυτή των πανελληνίων εξετάσεων και να τον προετοιμάσει τόσο στον τρόπο επίλυσης όσο και στη χρονική διάρκεια επίλυσης.Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1: ΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

1.1 ΘΕΜΑ Α

1.2 ΘΕΜΑ B

1.3 Απαντήσεις - Θέμα Α, Β

Κεφάλαιο 2: ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

2.1 ΘΕΜΑ Α

2.2 ΘΕΜΑ B

2.3 Απαντήσεις - Θέμα Α, Β

Κεφάλαιο 3: ΡΕΥΣΤΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

3.1 ΘΕΜΑ Α

3.2 ΘΕΜΑ B

3.3 Απαντήσεις - Θέμα Α, Β

Κεφάλαιο 4: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

4.1 ΘΕΜΑ Α

4.2 ΘΕΜΑ B

4.3 Απαντήσεις - Θέμα Α, Β

Κεφάλαιο 5: ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

5.1 ΘΕΜΑ Α

5.2 ΘΕΜΑ B

5.3 Απαντήσεις - Θέμα Α, Β

Κεφάλαιο 6: ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

6.1 ΘΕΜΑ Α

6.2 ΘΕΜΑ B

6.3 Απαντήσεις - Θέμα Α, Β

Ασκήσεις – Προβλήματα (ΘΕΜΑΤΑ Γ & Δ)

Λύσεις Ασκήσεων – Προβλημάτων

Διαγωνίσματα διάρκειας τριών ωρών

Απαντήσεις – Λύσεις Διαγωνισμάτων

Χαρακτηριστικά

A' έκδοση:
  • Εκδόσεις Ώθηση
ISBN:
978–960–415–430-2
Συντακτική ομάδα:
  • Βερύκιος Ανδρέας
  • Παπαδημητρίου Γιάννης
  • Τσιάρας Σπύρος
Συντακτική επιμέλεια:
Τομέας Φυσικής
Επιστημονικός υπεύθυνος:
  • Αποστολάκης Γιώργος

Νέα βιβλία