ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
25.60
Σε Απόθεμα
+

Το βιβλίο αυτό έχει γραφεί με σκοπό να αποτελέσει οδηγό για την τελική επανάληψη της εξεταστέας ύλης του μαθήματος της Φυσικής Γ’ Λυκείου των Ομάδων Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας.
Το βιβλίο χωρίζεται σε τρία μέρη:
1. Θέματα Α και Β ανά κεφάλαιο (θεωρητικά θέματα)
2. Θέματα Γ και Δ (ασκήσεις – προβλήματα), που δεν ακολουθούν πιστά τη διαδοχή της εξεταστέας ύλης, γιατί πολλά από αυτά αποτελούν συνδυαστικά θέματα.
3. Διαγωνίσματα διάρκειας τριών ωρών με τις λύσεις τους.
Συγκεκριμένα, το βιβλίο περιλαμβάνει:
• Αναλυτικά τυπολόγια με θεωρητικές επισημάνσεις ανά κεφάλαιο.
• Ενότητες που επιγράφονται Θέμα Α και Θέμα Β, όπως τα αντίστοιχα θέματα στις πανελλαδικές. Τα θέματα σε αυτές τις ενότητες έχουν δομηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε οι υποψήφιοι να ανακαλέσουν στη μνήμη τους το σύνολο της θεωρίας αλλά και να εξασκηθούν στην τεχνική για την επιτυχή αντιμετώπιση του Θέματος Β. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου δίνονται αναλυτικά οι απαντήσεις, με τρόπο που υποδεικνύει την ενδεδειγμένη διατύπωση σε γραπτό των Πανελλαδικών εξετάσεων.
• Ασκήσεις – Προβλήματα, σε ξεχωριστή ενότητα, το οποίο περιλαμβάνει Θέματα Γ ή Δ, όπως αυτά εμφανίζονται στο διαγώνισμα των εξετάσεων.
• Αναλυτικές λύσεις των ασκήσεων – προβλημάτων, με τον τρόπο που ενδείκνυται να απαντηθούν από τους υποψηφίους στις εξετάσεις.
• Τέλος, παρατίθενται έξι τρίωρα διαγωνίσματα, που αντιστοιχούν στις απαιτήσεις των πανελλαδικών εξετάσεων, με τις λύσεις τους. Ο σκοπός αυτών των διαγωνισμάτων είναι να προσομοιώσει ο υποψήφιος τη διαδικασία και τις απαιτήσεις των εξετάσεων, ώστε να είναι ενήμερος και όσο το δυνατόν εξοικειωμένος τόσο ως προς το ύφος και τον τρόπο επίλυσης των θεμάτων όσο και ως προς τη διαχείριση του χρόνου που θα απαιτηθεί.Περιεχόμενα

ΚΡΟΥΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ Α
ΘΕΜΑ B
Απαντήσεις - Θέμα Α, Β

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ Α
ΘΕΜΑ B
Απαντήσεις - Θέμα Α, Β

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ Α
ΘΕΜΑ B
Απαντήσεις - Θέμα Α, Β

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ Α
ΘΕΜΑ B
Απαντήσεις - Θέμα Α, Β

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ Α
ΘΕΜΑ B
Απαντήσεις - Θέμα Α, Β

ΚΥΜΑΤΑ (ΜΗΧΑΝΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ)
ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ Α
ΘΕΜΑ B
Απαντήσεις - Θέμα Α, Β

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ Α
ΘΕΜΑ B
Απαντήσεις - Θέμα Α, Β

ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (ΘΕΜΑΤΑ Γ & Δ)

ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ ΩΡΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ – ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

Χαρακτηριστικά

A' έκδοση:
  • ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΩΘΗΣΗ
ISBN:
978 - 618 - 5652 - 47 - 0
Συντακτική ομάδα:
  • ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
  • ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
  • ΤΣΙΑΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
Συντακτική επιμέλεια:
ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
Επιστημονικός υπεύθυνος:
  • ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Νέα προϊόντα