ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ 1ο: ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
28.90
Σε Απόθεμα
+

Σε αυτό το βιβλίο περιέχεται ένα μέρος της ύλης της Φυσικής Προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου, διαμορφωμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ισχύοντος εκπαιδευτικού συστήματος και των Πανελλαδικών Εξετάσεων για την εισαγωγή των μαθητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Κάθε ενότητα του βιβλίου είναι χωρισμένη στα εξής μέρη:

● Αναλυτική ανάπτυξη της θεωρίας, με εξομάλυνση των σημείων στα οποία αποδεδειγμένα συναντούν δυσκολίες οι υποψήφιοι.

● Λυμένα παραδείγματα, στα οποία εφαρμόζονται συγκεκριμένες θεωρητικές έννοιες (εξισώσεις, Νόμοι, Θεωρήματα), ώστε να διευκολυνθούν οι υποψήφιοι στην ανάπτυξη στρατηγικής για την επίλυση των προβλημάτων.

● Μεθοδολογία μέσω Εφαρμογών, όπου καταδεικνύονται ενδεικτικοί τρόποι σκέψης για τη λύση των προβλημάτων από τους υποψηφίους.

● Ερωτήσεις κρίσεως, κλειστού και ανοιχτού τύπου, οι οποίες στοχεύουν στην ουσιαστικότερη κατανόηση της θεωρίας και στην ανάπτυξη της συνθετικής ικανότητας των υποψηφίων.

● Ασκήσεις – Προβλήματα κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας με τις απαντήσεις τους, που αποτελούν ένα πλήρες εφόδιο για την επιτυχία του υποψηφίου σε αυτό το μέρος της γραπτής εξέτασης.

Το συγκεκριμένο εγχείρημα αποτελεί μια προσπάθεια να διευκολύνουμε κατά το δυνατόν τους υποψηφίους στην προσέγγιση ενός μαθήματος υψηλών απαιτήσεων, όπως, κατά γενική ομολογία, είναι η Φυσική Προσανατολισμού. Παράλληλα, όμως, αποφύγαμε το να προβούμε σε υπεραπλουστεύσεις των επιστημονικών εννοιών που εισάγονται στο μάθημα αυτό.

Τέλος, οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους Φυσικούς της «Ώθησης» για την επιστημονική τους συμβολή και την ηθική τους συμπαράσταση στη διαδικασία συγγραφής του συγκεκριμένου πονήματος, τους αγαπημένους εμπνευστές μας - συγγραφείς σημαντικών παλαιών σχολικών βοηθημάτων, αλλά και τους παλαιότερους μαθητές μας, που με τη συμμετοχή τους συνέβαλαν ώστε να διαπιστώσουμε τις όποιες αδυναμίες και ελλείψεις στις αρχικές μας σημειώσεις, οι οποίες αποτέλεσαν τον κορμό αυτού του βιβλίου.Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1: Μηχανικές Ταλαντώσεις

1.1 Γενικά

1.2 Στοιχεία μιας απλής αρμονικής ταλάντωσης

1.3 Χρονικές εξισώσεις μιας απλής αρμονικής ταλάντωσης

1.4 Δυναμική μελέτη της απλής αρμονικής ταλάντωσης

1.5 Υπολογισμός της περιόδου και της συχνότητας

1.6 Εξισώσεις σε συνάρτηση με την απομάκρυνση

1.7 Μελέτη Απλής Αρμονικής Ταλάντωσης (Α.Α.Τ.) με τον κύκλο αναφοράς

1.8 Διανυσματική παράσταση αρμονικά μεταβαλλόμενου μεγέθους

1.9 Διαφορά φάσης ανάμεσα σε δύο αρμονικά μεταβαλλόμενα μεγέθη της ίδιας συχνότητας

1.10 Απεικόνιση της απομάκρυνσης, της ταχύτητας, της επιτάχυνσης και της δύναμης επαναφοράς σε μια Α.Α.Τ. με στρεφόμενο διάνυσμα

1.11 Ενεργειακή μελέτη της απλής αρμονικής ταλάντωσης

1.12 Μελέτη μιας αρμονικής ταλάντωσης ως προς την αρχική φάση

1.13 Υπολογισμός χρονικών στιγμών και χρονικών διαρκειών

1.14 Γραφικές παραστάσεις

1.15 Εφαρμογές στην ταλάντωση Υλικού Σημείου

1.16 Συστήματα που μπορούν να εκτελούν απλή αρμονική ταλάντωση

1.17 Άνωση

1.18 Συνδυασμός ταλαντώσεων με κρούσεις και διασπάσεις

1.19 Κίνηση σώματος σε επαφή με άλλο που εκτελεί ταλάντωση

1.20 Φθίνουσα μηχανική ταλάντωση

1.21 Εξαναγκασμένη μηχανική ταλάντωση

 

Κεφάλαιο 2: Κρούσεις

Προαπαιτούμενες έννοιες για τη μελέτη των κρούσεων

2.1 Γενικά

2.2 Πρώτη διάκριση των κρούσεων

2.2.1 Η διατήρηση της ορμής στις κρούσεις

2.2.2 Η ενέργεια στις κρούσεις

2.3 Δεύτερη διάκριση των κρούσεων

2.4 Μετωπική (κεντρική) ελαστική κρούση δυο σφαιρών

2.5 Πλάγια ελαστική κρούση με τοίχο

2.6 Προεκτάσεις στην έννοια της κρούσης

Εφαρμογές στη μελέτη της ανελαστικής κρούσης

Εφαρμογές στη μελέτη της ελαστικής κρούσης

Ειδικές περιπτώσεις εφαρμογής της Αρχής Διατήρησης της Ορμής

 

Κεφάλαιο 3 : Μηχανική του Στερεού Σώματος

Κυκλική Κίνηση Υλικού Σημείου

Κινηματική του Στερεού Σώματος

Γενικά

3.1 Μεταφορική Κίνηση Στερεού Σώματος

3.2 Περιστροφική Κίνηση

3.3 Σύνθετη Κίνηση

3.4 Η Κύλιση του τροχού

3.5 Σχέση γωνιακής ταχύτητας και ταχύτητας του κέντρου μάζας κατά την κύλιση

3.6 Προσδιορισμός της ταχύτητας διαφόρων σημείων του τροχού

3.7 Σχέση επιτάχυνσης του κέντρου μάζας λόγω μεταφορικής κίνησης με τη γωνιακή επιτάχυνση λόγω περιστροφής γύρω από άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας

Εφαρμογές στην κινηματική της περιστροφής

Ροπή Δύναμης – Ισορροπία του Στερεού Σώματος

3.9 Ροπή Δύναμης

3.9.1 Ροπή Δύναμης ως προς άξονα

3.9.2 Ροπή Δύναμης ως προς σημείο

3.9.3 Θεώρημα των Ροπών

3.9.4 Ζεύγος δυνάμεων και ροπή ζεύγους δυνάμεων

3.10 Ισορροπία Στερεού υπό την επίδραση ομοεπίπεδων δυνάμεων

Εφαρμογές στην ισορροπία Στερεού Σώματος

Στροφορμή – Διατήρηση της στροφορμής

3.11 Στροφορμή

3.11.1 Στροφορμή Υλικού Σημείου

3.11.2 Στροφορμή συστήματος σωμάτων

3.11.3 Σχέση συνισταμένης ροπής και ρυθμού μεταβολής στροφορμής

3.11.4 Διατήρηση της στροφορμής 

Χαρακτηριστικά

A' έκδοση:
  • ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΩΘΗΣΗ
ISBN:
978-618-5652-37-1
Συντακτική ομάδα:
  • ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
  • ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
  • ΤΣΙΑΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
Συντακτική επιμέλεια:
ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
Επιστημονικός υπεύθυνος:
  • ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Νέα προϊόντα