ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ 2o: ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ - ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ - ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ
30.00
Σε Απόθεμα
+

Στο βιβλίο αυτό περιέχεται ένα κεφάλαιο υποδομής (1  ο  Κεφάλαιο: Στοιχεία συνεχούς ηλεκτρικού ρεύματος) και ένα μέρος της ύλης της Φυσικής Προσανατολισμού της Γ΄ Λυκείου (2  ο και 3 ο  Κεφάλαιο), που είναι διαμορφωμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Πανελλαδικών Εξετάσεων για την εισαγωγή των μαθητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Κάθε ενότητα του βιβλίου είναι χωρισμένη στα εξής μέρη:
● Αναλυτική ανάπτυξη της θεωρίας, με εξομάλυνση των σημείων στα οποία αποδεδειγμένα συναντούν δυσκολίες οι υποψήφιοι.
● Μεθοδολογία μέσω Εφαρμογών, όπου παρουσιάζονται ενδεικτικοί τρόποι σκέψης για τη λύση των ασκήσεων από τους υποψηφίους, ενώ παράλληλα αναδεικνύονται μέθοδοι για την ανάπτυξη στρατηγικής στην επίλυση προβλημάτων.
● Ερωτήσεις κρίσεως, κλειστού και ανοιχτού τύπου, οι οποίες στοχεύουν στην ουσιαστικότερη κατανόηση της θεωρίας και στην ανάπτυξη της συνθετικής ικανότητας των υποψηφίων.
● Ασκήσεις – Προβλήματα κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας με τις απαντήσεις τους, που αποτελούν ένα πλήρες εφόδιο για την επιτυχία του υποψηφίου σε αυτό το μέρος της γραπτής εξέτασης.

Το συγκεκριμένο εγχείρημα αποτελεί μια προσπάθεια να διευκολύνουμε κατά το δυνατόν τους υποψηφίους στην προσέγγιση ενός μαθήματος υψηλών απαιτήσεων, όπως, κατά γενική ομολογία, είναι η Φυσική Προσανατολισμού. Παράλληλα, ωστόσο, αποφύγαμε να προβούμε σε υπεραπλουστεύσεις των επιστημονικών εννοιών που εισάγονται στο μάθημα αυτό.

Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους Φυσικούς της «Ώθησης» για την επιστημονική τους συμβολή και την ηθική τους συμπαράσταση στη διαδικασία συγγραφής του συγκεκριμένου πονήματος. Ευχαριστίες οφείλουμε και στους εμπνευστές μας Έλληνες και ξένους συγγραφείς πανεπιστημιακών βιβλίων, καθώς και στους καλούς συναδέλφους που αναρτούν τους προβληματισμούς και τις εργασίες τους ανιδιοτελώς στο διαδίκτυο. Τέλος, πολύτιμη υπήρξε και η συμβολή των παλαιότερων μαθητών μας, που μας βοήθησαν να διαπιστώσουμε τις όποιες αδυναμίες και ελλείψεις στις αρχικές μας σημειώσεις, οι οποίες αποτέλεσαν τον κορμό αυτού του βιβλίου.Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1: Στοιχεία συνεχούς ηλεκτρικού ρεύματος
1.1 Συνεχές Ηλεκτρικό Ρεύμα
1.2 Εφαρμογές στο Συνεχές Ηλεκτρικό Ρεύμα


Κεφάλαιο 2: Μαγνητικό Πεδίο
Εισαγωγή
2.1 Νόμος των Biot-Savart
2.1.1 Μαγνητικό πεδίο ευθύγραμμου ρευματοφόρου αγωγού
2.1.2 Μαγνητικό πεδίο κυκλικού ρευματοφόρου αγωγού
2.2 Νόμος του Ampere (Αμπέρ)
Μεθοδολογία στη μελέτη μαγνητικών πεδίων
Εφαρμογές στις πηγές μαγνητικών πεδίων
2.3 Δυναμική του φορτισμένου σωματιδίου σε Ο.Μ.Π
2.3.1 Δύναμη που δέχεται κινούμενο φορτισμένο σωματίδιο από
ομογενές μαγνητικό πεδίο (Δύναμη Lorentz)
2.3.2 Περιπτώσεις κίνησης φορτισμένων σωματιδίων σε ομογενές
μαγνητικό πεδίο
Μεθοδολογία για την επίλυση ασκήσεων στη δυναμική του φορτισμένου
σωματιδίου σε Ο.Μ.Π
2.4 Δύναμη Laplace – Ορισμός έντασης Μαγνητικού πεδίου
2.4.1 Τα χαρακτηριστικά της δύναμης που δέχεται ένας ευθύγραμμος
ρευματοφόρος αγωγός μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο
2.4.2 Θεωρητική απόδειξη της μαθηματικής έκφρασης του μέτρου της
Δύναμης Laplace – Μικροσκοπική ερμηνεία
2.4.3 Ορισμός της έντασης μαγνητικού πεδίου (μαγνητικής επαγωγής) 
2.5 Δυνάμεις μεταξύ παράλληλων ρευματοφόρων αγωγών – ορισμός του
Ampere
2.5.1 Δυνάμεις μεταξύ παράλληλων ρευματοφόρων αγωγών
2.5.2 Ορισμός του Ampere (A) 

Μεθοδολογία για τη λύση των ασκήσεων στη Δύναμη Laplace και στις δυνάμεις μεταξύ παράλληλων ρευματοφόρων αγωγών
Εφαρμογές

Κεφάλαιο 3: Ηλεκτρομαγνητική Επαγωγή
Εισαγωγή
3.1 Μαγνητική ροή
3.2 Το φαινόμενο της Ηλεκτρομαγνητικής Επαγωγής
3.3 Κανόνας του Lenz
3.4 Ένταση επαγωγικού ρεύματος – επαγωγικό ηλεκτρικό φορτίο
Μεθοδολογία για τη λύση ασκήσεων στη γενική μορφή του νόμου της επαγωγής
Εφαρμογές στη γενική μορφή του νόμου της επαγωγής
3.5 Μεταφορική κίνηση αγωγού σε Ο.Μ.Π
3.6 Κανόνας Lenz – Ποσοτική μελέτη
Μεθοδολογία για τη λύση ασκήσεων στη μεταφορική κίνηση αγωγού σε Ο.Μ.Π
Εφαρμογές στη μεταφορική κίνηση αγωγού σε Ο.Μ.Π
3.7 Στρεφόμενος αγωγός
3.8 Εναλλασσόμενο Ρεύμα
Μεθοδολογία στο Α.Ε.Ρ
Εφαρμογές στο Εναλλασσόμενο Ρεύμα
3.9 Αυτεπαγωγή
Μεθοδολογία για τη λύση ασκήσεων στο φαινόμενο της αυτεπαγωγής

Χαρακτηριστικά

A' έκδοση:
  • ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΩΘΗΣΗ
ISBN:
978-618-5652-48-7
Συντακτική ομάδα:
  • ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
  • ΛΕΜΠΕΣΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
  • ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
  • ΤΣΙΑΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
Συντακτική επιμέλεια:
ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
Επιστημονικός υπεύθυνος:
  • ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Νέα προϊόντα