ΧΗΜΕΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Α' ΤΕΥΧΟΣ: ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ - ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ - ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ - ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ, ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ - ΩΣΜΩΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ
30.00
Σε Απόθεμα
+

Το παρόν βιβλίο αποτελεί το πρώτο τεύχος Χημείας, της σειράς βιβλίων των Εκδόσεων Ώθηση της Γ ́ Λυκείου και περιλαμβάνει τα κεφάλαια: ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ – ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ – ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ – ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ – ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ, ΩΣΜΩΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ.

Στο κάθε κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά η θεωρία, οι ορισμοί και οι αποδείξεις καθώς επίσης και ολοκληρωμένες παρατηρήσεις και μεθοδολογικά βήματα που απαιτούνται στη σωστή εφαρμογή της. Περιέχεται πλήρης σειρά (όλες οι περιπτώσεις) λυμένων θεωρητικών και υπολογιστικών ασκήσεων, με υποδειγματικό τρόπο, για εμπέδωση και κατανόηση της ύλης. Επιπλέον υπάρχει ολοκληρωμένη σειρά ασκήσεων (πρωτότυπες, σύνθετες, κλιμακούμενης δυσκολίας) για λύση καθώς και τα θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων που βοηθούν στη σωστή εξάσκηση των υποψηφίων.

Το βιβλίο αυτό αποτελεί εργαλείο Χημείας, που είναι όσο το δυνατόν πιο πλήρες, περιεκτικό και σαφές, απόλυτα ενταγμένο στο πνεύμα της σχολικής ύλης, που χρειάζεται ένας υποψήφιος. Με το βιβλίο αυτό καθώς και με τα επόμενα τεύχη της σειράς στοχεύουμε στην ολοκληρωμένη παρουσίαση της εξεταστέας ύλης της Χημείας της Γ ́ Λυκείου και στην επιτυχία των υποψηφίων μαθητών.Περιεχόμενα

Βασικές γνώσεις από την Α ́ Λυκείου 

Κεφάλαιο 1ο: Oξειδοαναγωγή

1.1 Αριθμός οξείδωσης
1.2 Οξείδωση-αναγωγή
1.3 Οξειδωτικά και αναγωγικά σώματα 
1.4 Εύρεση συντελεστών 
1.5 Ειδικές κατηγορίες αντιδράσεων οξειδοαναγωγής 
Ερωτήσεις κατανόησης – Ασκήσεις 

Κεφάλαιο 2ο: Θερμοχημεία

2.1 Εισαγωγή
2.2 Ενθαλπία 
2.3 Ενθαλπία αντίδρασης (ΔΗ)
2.4 Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού (ΔΗf) 
2.5 Πρότυπη ενθαλπία καύσης (ΔΗc)
2.6 Πρότυπη ενθαλπία εξουδετέρωσης (ΔΗn) 
2.7 Νόμοι της θερμοχημείας 
Ερωτήσεις κατανόησης – Ασκήσεις 

Κεφάλαιο 3ο: Χημική Κινητική

3.1 Εισαγωγή
3.2 Θεωρία συγκρούσεων – Θεωρία μεταβατικής κατάστασης
3.3 Ταχύτητα αντίδρασης 
3.4 Καμπύλη αντίδρασης
3.5 Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα αντίδρασης
3.6 Μηχανισμός αντίδρασης
3.7 Νόμος ταχύτητας-Σταθερά ταχύτητας-Τάξη αντίδρασης
Ερωτήσεις κατανόησης – Ασκήσεις 

Κεφάλαιο 4ο: Χημική Ισορροπία

4.1 Μονόδρομες – Αμφίδρομες αντιδράσεις
4.2 Απόδοση μιας αντίδρασης 
4.3 Παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση χημικής ισορροπίας
– Αρχή Le Chatelier 
4.4 Nόμος της χημικής ισορροπίας 
4.5 Πηλίκο αντίδρασης 
Λυμένα παραδείγματα με μετατόπιση της θέσης χημικής ισορροπίας 
Ερωτήσεις κατανόησης – Ασκήσεις 
Γενικές ασκήσεις στα κεφάλαια 1, 2, 3 και 4 

Κεφάλαιο 8ο: Διαμοριακές Δυνάμεις – Ωσμωτική Πίεση

8.1 Εισαγωγή 
8.2 Διπολική Ροπή 
8.3 Διαμοριακές Δυνάμεις 
8.4 Ώσμωση και Ωσμωτική Πίεση 
Ερωτήσεις Κατανόησης – Ασκήσεις 

Χαρακτηριστικά

A' έκδοση:
  • ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΩΘΗΣΗ
ISBN:
978-960-415-435-7
Συντακτική ομάδα:
  • ΣΚΛΗΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  • ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Συντακτική επιμέλεια:
ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
Επιστημονικός υπεύθυνος:
  • ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
  • ΣΚΛΗΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Νέα προϊόντα