ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Γ' ΤΕΥΧΟΣ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
30.00
Σε Απόθεμα
+

Το βιβλίο αυτό προορίζεται για τους μαθητές της Γ ́ Λυκείου που έχουν επιλέξει την 1η ή 3η ομάδα προσανατολισμού. Είναι το 3ο τεύχος από τα τρία τεύχη της σειράς για την τάξη αυτή και αποτελεί μια βελτιωμένη έκδοση των προηγούμενων.

Στόχος και σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να βοηθήσει τους μαθητές, ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τις έννοιες που περιέχονται στο αντίστοιχο σχολικό βιβλίο, παρουσιάζοντας, όλες τις λεπτομέρειες που “κρύβονται” σε αυτό, καθοδηγώντας τη σκέψη, έτσι ώστε να γίνει όσο το δυνατόν ευκολότερη η διαδρομή στην προετοιμασία τους για τις εξετάσεις.
Για το λόγο αυτό το βιβλίο είναι χωρισμένο σε μέρη.

• Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τον ολοκληρωτικό λογισμό όπως αυτός περιγράφεται στο σχολικό βιβλίο και περιέχει:

✓ Τα απαραίτητα από τη θεωρία στοιχεία, μαζί με τα σχόλια, παρατηρήσεις και επισημάνσεις που έχουν στόχο να συμπληρώσουν τις γνώσεις τους και να τους βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόησή τους.

✓ Παραδείγματα − Μεθόδους ταξινομημένα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχολικού βιβλίου ακολουθούμενα από ασκήσεις κατανόησης για ορθή χρήση και εφαρμογή των αντίστοιχων εννοιών.

✓ Ασκήσεις για λύση ώστε οι μαθητές να εξασκηθούν στην εφαρμογή των αντίστοιχων εννοιών.

✓ Το Παράρτημα Α, όπου περιέχονται επιπλέον ασκήσεις αυξημένου ενδιαφέροντος για όσους θέλουν περαιτέρω εξάσκηση ή και εμβάθυνση στις αντίστοιχες έννοιες.

✓ Το Παράρτημα Β, το οποίο περιέχει μια συλλογή ιδιαίτερων θεμάτων.

• Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει την απαραίτητη Επανάληψη Όλης της Ύλης και περιέχει:

✓ Κριτήρια Αξιολόγησης χωρισμένα ανά θεματική ενότητα.

✓ Θέματα Ευρείας Επανάληψης, χωρισμένα ανά θεματική ενότητα και βαθμό δυσκολίας (θέματα Β, Γ, Δ).

✓ Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων, χωρισμένα ανά διαγωνισμό (ομογενών, ΓΕΛ).

✓ Ομάδες Επαναληπτικών θεμάτων.

✓ Επαναληπτικά Διαγωνίσματα σε Όλη την Ύλη.

Η προσπάθεια αυτή είναι δημιούργημα της μακροχρόνιας εμπειρίας μας μέσα στην τάξη, παρουσιάζοντας κατά κάποιο τρόπο το απόσταγμα των απαραίτητων γνώσεων μέσα από τη δυναμική των απαιτήσεων των μαθητών μας και του ορίζοντα των εξετάσεων. Η “καλύτερη” και επιστημονικότερη καταγραφή της ύλης ξεφεύγει από τους σκοπούς και τους στόχους αυτού του βιβλίου. Όπως κάθε ανθρώπινο δημιούργημα δεν μπορεί να είναι τέλειο. Ελπίζουμε και ευχόμαστε πως αυτοί που θα το μελετήσουν, θα ωφεληθούν σημαντικά στην προσπάθεια να πετύχουν στους στόχους τους.
Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1: Ολοκληρωτικός Λογισμός

1.1. Αρχική Συνάρτηση

1.2. Ορισμένο Ολοκλήρωμα

1.3. Συνάρτηση Ολοκλήρωμα - Μέθοδοι Ολοκλήρωσης

1.4. Ειδικά Θέματα Αλλαγής Μεταβλητής

1.5. Εμβαδόν Επιπέδου Χωρίου

1.6. Παραρτήματα

1.6.1. Παράρτημα Α

1.6.2. Παράρτημα Β

Κεφάλαιο 2: Επανάληψη

2.1. Κριτήρια Αξιολόγησης

2.2. Θέματα ευρείας επανάληψης

2.2.1. Συναρτήσεις

2.2.2. Όρια

2.2.3. Συνέχεια

2.2.4. Παράγωγοι

2.2.5. Ολοκληρώματα

2.3. Θέματα Εξετάσεων

2.3.1. Θέματα Πανελλαδικών Ομογενών

2.3.2. Θέματα Πανελλαδικών ΓΕΛ

2.4. Ομάδες Θεμάτων

2.4.1. Α’ Ομάδα Θεμάτων

2.4.2. Β’ Ομάδα Θεμάτων

2.4.3. Γ’ Ομάδα Θεμάτων

2.4.4. Διαγωνίσματα ευρείας επανάληψης

Χαρακτηριστικά

A' έκδοση:
  • ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΩΘΗΣΗ
ISBN:
978-618-5652-00-5
Συντακτική ομάδα:
  • ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
  • ΓΚΙΡΤΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
  • ΔΟΥΣΚΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
  • ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
  • ΚΑΚΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
  • ΜΕΝΕΔΙΑΤΟΥ ΕΛΕΝΑ
  • ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
Συντακτική επιμέλεια:
ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Επιστημονικός υπεύθυνος:
  • ΚΑΚΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
  • ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

Νέα προϊόντα