Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού Γ' Λυκείου

Διαφορικός Λογισμός
27.80
Σε Απόθεμα
+

Το βιβλίο αυτό προορίζεται για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου που έχουν επιλέξει τo 2o ή 4o επιστημονικό πεδίο. Είναι το 2ο τεύχος από τα τρία τεύχη της σειράς για την τάξη αυτή και αποτελεί μια βελτιωμένη έκδοση των προηγούμενων.

Στόχος και σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να βοηθήσει τους μαθητές, ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τις έννοιες που περιέχονται στο αντίστοιχο σχολικό βιβλίο, παρουσιάζοντας, όλες τις λεπτομέρειες που “κρύβονται” σε αυτό, καθοδηγώντας τη σκέψη, έτσι ώστε να γίνει όσο το δυνατόν ευκολότερη η διαδρομή στην προετοιμασία τους για τις εξετάσεις.

Για το λόγο αυτό το βιβλίο είναι χωρισμένο σε μέρη.

  • Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει:
  • Στο δεύτερο μέρος (Παράρτημα Α) περιέχονται επιπλέον ασκήσεις αυξημένου ενδιαφέροντος για όσους θέλουν περαιτέρω εξάσκηση ή και εμβάθυνση στις αντίστοιχες έννοιες.
  • Στο τρίτο μέρος (Παράρτημα Β) περιέχονται Κριτήρια Αξιολόγησης. Μια καλή ευκαιρία για τον μαθητή να ανακεφαλαιώσει μεγαλύτερα τμήματα της ύλης.
  • Στο τέταρτο μέρος (Παράρτημα Γ) περιέχονται Συνδυαστικά Θέματα 1ου  & 2ου κεφαλαίου. 

 

  • Τα απαραίτητα από τη θεωρία στοιχεία, μαζί με τα σχόλια, παρατηρήσεις και επισημάνσεις που έχουν στόχο να συμπληρώσουν τις γνώσεις τους και να τους βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόησή τους.
  • Παραδείγματα - Μεθόδους ταξινομημένα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχολικού βιβλίου ακολουθούμενα από ασκήσεις κατανόησης για ορθή χρήση και εφαρμογή των αντίστοιχων εννοιών.
  • Ασκήσεις για λύση ώστε οι μαθητές να εξασκηθούν στην εφαρμογή των αντίστοιχων εννοιών.

 

Η προσπάθεια αυτή είναι δημιούργημα της μακροχρόνιας εμπειρίας μας μέσα στην τάξη, παρουσιάζοντας κατά κάποιο τρόπο το απόσταγμα των απαραίτητων γνώσεων μέσα από τη δυναμική των απαιτήσεων των μαθητών μας και του ορίζοντα των εξετάσεων. Η “καλύτερη” και επιστημονικότερη καταγραφή της ύλης ξεφεύγει από τους σκοπούς και τους στόχους αυτού του βιβλίου. Όπως κάθε ανθρώπινο δημιούργημα δεν μπορεί να είναι τέλειο. Ελπίζουμε και ευχόμαστε πως αυτοί που θα το μελετήσουν, θα ωφεληθούν σημαντικά στην προσπάθεια να πετύχουν στους στόχους τους.Περιεχόμενα

Πρόλογος 

Θεωρία Παράγωγος Αριθμός 

Λυμένα Παραδείγματα     

Ασκήσεις για κατανόηση 

Ασκήσεις για λύση

Θεωρία Παράγωγος Συνάρτηση

Λυμένα Παραδείγματα

Ασκήσεις για κατανόηση

Ασκήσεις για λύση

Θεωρία Κανόνας De L΄ Hospital

Λυμένα Παραδείγματα

Ασκήσεις για κατανόηση

Ασκήσεις για λύση

Θεωρία Τοπικά ακρότατα συνάρτησης 

Λυμένα Παραδείγματα

Ασκήσεις για λύση 

Θεωρία Θεμελιώδη Θεωρήματα Διαφορικού λογισμού

Θεωρία Θεωρήμα Rolle

Λυμένα Παραδείγματα 

Θεωρία Θεωρήμα Μέσης Τιμής

Λυμένα Παραδείγματα

Ασκήσεις για λύση

Θεωρία 1Η Συνέπεια του Θεωρήματος Μέσης Τιμής

Λυμένα Παραδείγματα

Ασκήσεις για λύση

Θεωρία 2Η Συνέπεια του Θεωρήματος Μέσης Τιμής

Προσδιορισμός ακροτάτων τιμών συνάρτησης

Λυμένα Παραδείγματα

Ασκήσεις για κατανόηση

Ασκήσεις για λύση

Θεωρία Κυρτότητα - Σημεία Καμπής

Λυμένα Παραδείγματα

Ασκήσεις για κατανόηση

Ασκήσεις για λύση

Θεωρία Μελέτη και Χάραξη Γραφικής Παράστασης μίας Συνάρτησης

Λυμένα Παραδείγματα

Ασκήσεις για λύση

Θεωρία Εφαρμογές Παραγώγων

Λυμένα Παραδείγματα

Ασκήσεις για λύση

Παραρτήματα

Παράρτημα Α 

Παράρτημα Β 

Παράρτημα Γ

Βιβλιογραφία

Περιεχόμενα

Χαρακτηριστικά

A' έκδοση:
  • Εκδόσεις Ώθηση
ISBN:
978-618-5652-32-6
Συγγραφέας:
  • Καρδαμίτση Σ.
Συντακτική ομάδα:
  • Τομέας Μαθηματικών
Συντακτική επιμέλεια:
Καλλιμάνη Χ., Καρδαμίτση Σ., Λιολιούση Αγ., Μενεδιάτου Ελ., Χάλαρη Π., Σιμιτσοπούλου Κ.