Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού Γ' Λυκείου

Συναρτήσεις - Όρια - Συνέχεια
29.60
Σε Απόθεμα
+

Το βιβλίο αυτό προορίζεται για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου που έχουν επιλέξει τη 2η ή 3η Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών. Είναι το 1ο τεύχος από τα τρία τεύχη της σειράς για την τάξη αυτή και αποτελεί μια βελτιωμένη έκδοση των προηγούμενων.

Στόχος και σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να βοηθήσει τους μαθητές, ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τις έννοιες που περιέχονται στο αντίστοιχο σχολικό βιβλίο, παρουσιάζοντας, όλες τις λεπτομέρειες που “κρύβονται” σε αυτό, καθοδηγώντας τη σκέψη, έτσι ώστε να γίνει όσο το δυνατόν ευκολότερη η διαδρομή στην προετοιμασία τους για τις εξετάσεις.

Για το λόγο αυτό το βιβλίο είναι χωρισμένο σε μέρη.

Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει:

● Τα απαραίτητα από τη θεωρία στοιχεία, μαζί με τα σχόλια, παρατηρήσεις και επισημάνσεις που έχουν στόχο να συμπληρώσουν τις γνώσεις τους και να τους βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόησή τους.

● Παραδείγματα - Μεθόδους ταξινομημένα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχολικού βιβλίου ακολουθούμενα από ασκήσεις κατανόησης για ορθή χρήση και εφαρμογή των αντίστοιχων εννοιών.

● Ασκήσεις για λύση ώστε οι μαθητές να εξασκηθούν στην εφαρμογή των αντίστοιχων εννοιών.

Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει:

● Το παράρτημα Α όπου περιέχονται επιπλέον ασκήσεις αυξημένου ενδιαφέροντος για όσους θέλουν περαιτέρω εξάσκηση ή και εμβάθυνση στις αντίστοιχες έννοιες.

● Το παράρτημα Β όπου περιέχονται Κριτήρια Αξιολόγησης. Μια καλή ευκαιρία για τον μαθητή να ανακεφαλαιώσει μεγαλύτερα τμήματα της ύλης.

● Το παράρτημα Γ όπου περιέχονται κάποιες βοηθητικές προτάσεις που θα χρησιμεύσουν στην περαιτέρω κατανόηση κάποιων σημαντικών μαθηματικών θεμάτων και θα ικανοποιήσουν τον απαιτητικό μαθητή που θέλει περισσότερη εμβάθυνση.

Η προσπάθεια αυτή είναι δημιούργημα της μακροχρόνιας εμπειρίας μας μέσα στην τάξη, παρουσιάζοντας κατά κάποιο τρόπο το απόσταγμα των απαραίτητων γνώσεων μέσα από τη δυναμική των απαιτήσεων των μαθητών μας και του ορίζοντα των εξετάσεων. Η “καλύτερη” και επιστημονικότερη καταγραφή της ύλης ξεφεύγει από τους σκοπούς και τους στόχους αυτού του βιβλίου. Όπως κάθε ανθρώπινο δημιούργημα δεν μπορεί να είναι τέλειο. Ελπίζουμε και ευχόμαστε πως αυτοί που θα το μελετήσουν, θα ωφεληθούν σημαντικά στην προσπάθεια να πετύχουν στους στόχους τους.Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1: Συναρτήσεις

1.1. Συναρτήσεις

1.2. Ισότητα Συναρτήσεων

1.3. Σύνθεση Συναρτήσεων

1.4. Μονότονες Συναρτήσεις - Ακρότατα

1.5. Συνάρτηση “1-1” - Αντίστροφη Συνάρτηση

Κεφάλαιο 2: Όρια

2.1. Πεπερασμένο όριο στο x0ÎR

2.2. Ιδιότητες των Ορίων

2.3. Μη πεπερασμένο όριο στο x0ÎR

2.4. Όριο Συνάρτησης στο άπειρο

2.5. Ασύμπτωτες

Κεφάλαιο 3: Συνέχεια

3.1. Συνέχεια Συνάρτησης

3.2. Θεώρημα Bolzano

3.3. Θεώρημα Ενδιαμέσων Τιμών - Μέγιστης και Ελάχιστης Τιμής

Κεφάλαιο 4: Παραρτήματα

4.1. Παράρτημα Α

4.2. Παράρτημα Β

4.3. Παράρτημα Γ

Χαρακτηριστικά

ISBN:
978-960-415-432-6
Συντακτική ομάδα:
 • Βαβαδάκης Ειρηναίος - Αντώνιος
 • Γεωργίου Γιάννης
 • Γιασημάκης Κοσμάς
 • Γκίρτζος Γιώργος
 • Δούσκος Θανάσης
 • Θεοχάρης Γιώργος
 • Κακαβάς Βασίλης
 • Λιολιούση Αγγελική
 • Ορφανός Λευτέρης
 • Πρώιας Δημήτρης
 • Ρουμελιώτη Νίκη
 • Ρουμελιώτης Σπύρος
 • Στριγγλής Γιάννης
Συντακτική επιμέλεια:
Τομέας Μαθηματικών
Επιστημονικός υπεύθυνος:
 • Κακαβάς Βασίλης
 • Ρουμελιώτης Σπύρος