ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Α' ΤΕΥΧΟΣ: ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ - ΟΡΙΑ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ
30.60
Σε Απόθεμα
+

Το βιβλίο αυτό προορίζεται για τους μαθητές της Γ ́ Λυκείου που έχουν επιλέξει τη 2η ή 3η Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών. Είναι το 1ο τεύχος από τα τρία τεύχη της σειράς για την τάξη αυτή και αποτελεί μια βελτιωμένη έκδοση των προηγούμενων.

Στόχος και σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να βοηθήσει τους μαθητές, ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τις έννοιες που περιέχονται στο αντίστοιχο σχολικό βιβλίο, παρουσιάζοντας, όλες τις λεπτομέρειες που “κρύβονται” σε αυτό, καθοδηγώντας τη σκέψη, έτσι ώστε να γίνει όσο το δυνατόν ευκολότερη η διαδρομή στην προετοιμασία τους για τις εξετάσεις.
Για το λόγο αυτό το βιβλίο είναι χωρισμένο σε μέρη.

• Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει:

✓ Τα απαραίτητα από τη θεωρία στοιχεία, μαζί με τα σχόλια, παρατηρήσεις και επισημάνσεις που έχουν στόχο να συμπληρώσουν τις γνώσεις τους και να τους βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόησή τους.
✓ Παραδείγματα − Μεθόδους ταξινομημένα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχολικού βιβλίου ακολουθούμενα από ασκήσεις κατανόησης για ορθή χρήση και εφαρμογή των αντίστοιχων εννοιών.
✓ Ασκήσεις για λύση ώστε οι μαθητές να εξασκηθούν στην εφαρμογή των αντίστοιχων εννοιών.

• Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει:

✓ Το παράρτημα Α όπου περιέχονται επιπλέον ασκήσεις αυξημένου ενδιαφέροντος για όσους θέλουν περαιτέρω εξάσκηση ή και εμβάθυνση στις αντίστοιχες έννοιες.
✓ Το παράρτημα Β όπου περιέχονται Κριτήρια Αξιολόγησης. Μια καλή ευκαιρία για τον μαθητή να ανακεφαλαιώσει μεγαλύτερα τμήματα της ύλης.
✓ Το παράρτημα Γ όπου περιέχονται κάποιες βοηθητικές προτάσεις που θα χρησιμεύσουν στην περαιτέρω κατανόηση κάποιων σημαντικών μαθηματικών θεμάτων και θα ικανοποιήσουν τον απαιτητικό μαθητή που θέλει περισσότερη εμβάθυνση.

Η προσπάθεια αυτή είναι δημιούργημα της μακροχρόνιας εμπειρίας μας μέσα στην τάξη, παρουσιάζοντας κατά κάποιο τρόπο το απόσταγμα των απαραίτητων γνώσεων μέσα από τη δυναμική των απαιτήσεων των μαθητών μας και του ορίζοντα των εξετάσεων. Η “καλύτερη” και επιστημονικότερη καταγραφή της ύλης ξεφεύγει από τους σκοπούς και τους στόχους αυτού του βιβλίου. Όπως κάθε ανθρώπινο δημιούργημα δεν μπορεί να είναι τέλειο.

Ελπίζουμε και ευχόμαστε πως αυτοί που θα το μελετήσουν, θα ωφεληθούν σημαντικά στην προσπάθεια να πετύχουν στους στόχους τους.Περιεχόμενα

Πρόλογος
Συναρτήσεις

Θεωρία Συναρτήσεις 
Λυμένα Παραδείγματα
Ασκήσεις για κατανόηση
Ασκήσεις για λύση
Θεωρία Ισότητα Συναρτήσεων
Λυμένα Παραδείγματα
Ασκήσεις για κατανόηση

Ασκήσεις για λύση
Θεωρία Σύνθεση Συναρτήσεων
Λυμένα Παραδείγματα
Ασκήσεις για κατανόηση
Ασκήσεις για λύση
Θεωρία Μονότονες Συναρτήσεις − Ακρότατα
Λυμένα Παραδείγματα
Ασκήσεις για κατανόηση
Ασκήσεις για λύση
Θεωρία Συνάρτηση “1−1” − Αντίστροφη Συνάρτηση
Λυμένα Παραδείγματα
Ασκήσεις για κατανόηση
Ασκήσεις για λύση

Πεπερασμένο όριο στο x0R
Θεωρία πεπερασμένο όριο στο x0R
Λυμένα Παραδείγματα
Ασκήσεις για κατανόηση
Ασκήσεις για λύση

Ιδιότητες των Ορίων
Θεωρία Ιδιότητες των ορίων
Λυμένα Παραδείγματα
Ασκήσεις για κατανόηση
Ασκήσεις για λύση

Μη πεπερασμένο όριο στο x0R
Θεωρία Μη πεπερασμένο όριο στο x0R
Λυμένα Παραδείγματα
Ασκήσεις για κατανόηση
Ασκήσεις για λύση

Όριο Συνάρτησης στο άπειρο
Θεωρία Όριο Συνάρτησης στο άπειρο
Λυμένα Παραδείγματα
Ασκήσεις για κατανόηση
Ασκήσεις για λύση

Ασύμπτωτες
Θεωρία Ασύμπτωτες
Λυμένα Παραδείγματα
Ασκήσεις για λύση

Συνέχεια Συνάρτησης
Θεωρία Συνέχεια Συνάρτησης
Λυμένα Παραδείγματα 
Ασκήσεις για κατανόηση
Ασκήσεις για λύση
Θεωρία Θεώρημα Bolzano
Λυμένα Παραδείγματα
Ασκήσεις για κατανόηση
Ασκήσεις για λύση

Θεωρία Ενδιαμέσων Τιμών −
Μέγιστης και Ελάχιστης Τιμής
Λυμένα Παραδείγματα
Ασκήσεις για κατανόηση
Ασκήσεις για λύση

Παραρτήματα
Παράρτημα Α 
Παράρτημα Β
Παράρτημα Γ
Βιβλιογραφία
Περιεχόμενα

Χαρακτηριστικά

A' έκδοση:
 • ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΩΘΗΣΗ
ISBN:
978-960-415-432-6
Συντακτική ομάδα:
 • ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
 • ΔΟΥΣΚΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
 • ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
 • ΚΑΚΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
 • ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
 • ΟΡΦΑΝΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
 • ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΝΙΚΗ
 • ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
 • ΣΤΡΙΓΓΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Συντακτική επιμέλεια:
ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Επιστημονικός υπεύθυνος:
 • ΚΑΚΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Νέα προϊόντα