ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
26.70
Σε Απόθεμα
+

Το παρόν βιβλίο Θεματικοί Κύκλοι και Κριτήρια Αξιολόγησης για τη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία αποτελεί σημαντικό βοήθημα για τους/τις μαθητές/τριες της Α’ Λυκείου καθώς επίσης και τον/την εκπαιδευτικό που καταπιάνεται με τη διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος. Διαιρείται σε δύο μέρη («Θεματικοί Κύκλοι» και «Κριτήρια Αξιολόγησης»), η διάρθρωση και σκοποθεσία των οποίων εναρμονίζονται πλήρως με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας. Ειδικότερα:

  • στους «Θεματικούς Κύκλους» αναλύονται έννοιες-κλειδιά, για θέματα/ προβλήματα/ φαινόμενα/ αλλαγές που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη εποχή και αφορούν στη γλώσσα, τη γλωσσική ποικιλία, την οπτική και δημιουργικότητα της γλώσσας, τη γλωσσομάθεια, τον αναλφαβητισμό, τον διάλογο, την εφηβεία, την αγάπη και τον έρωτα, την ενδυμασία και τη μόδα, τα γηρατειά και τη νεότητα, το κωμικό και τη σημασία του γέλιου,
  • το δεύτερο μέρος του βοηθήματος περιλαμβάνει 40 κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία στηρίζονται στις θεματικές ενότητες του πρώτου μέρους. Η δομή και το τυπολόγιο των ασκήσεων αφενός ευθυγραμμίζονται με τον νέο τρόπο αξιολόγησης του μαθήματος, αφετέρου προετοιμάζουν τον/την μαθητή/τρια για την ομαλή του/της εξοικείωση με τις ανάγκες του μαθήματος όπως αυτές διαμορφώνονται στο Λύκειο.

Θεωρώντας πως η γλώσσα αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για τη βαθύτερη κατανόηση της πολυεπίπεδης και συχνά αντιφατικής σύγχρονης πραγματικότητας αλλά και μέσο αυτοπραγμάτωσης, καθώς η κατάκτησή της συνδέεται με όλες εκείνες τις νοητικές διεργασίες που καθιστούν τον άνθρωπο σκεπτόμενο ον, η συντακτική ομάδα ευελπιστεί πως το παρόν βιβλίο θα συμβάλει μεταξύ άλλων: στην ανάπτυξη βασικού και ειδικού λεξιλογίου των μαθητών/τριών, στην κατανόηση διαφορετικών κειμενικών ειδών, στην ανάπτυξη της επικοινωνιακής τους ευχέρειας και γλωσσικής ακρίβειας, στη βελτίωση των ικανοτήτων τους για παραγωγή γραπτού λόγου (σύνταξη, ορθογραφία, διαμόρφωση ιδίας αντίληψης και προσωπικής τοποθέτησης), ώστε να «μεταβούν» τελικά από τη διαίσθηση στη συνειδητοποίηση του γλωσσικού συστήματος και της αντικειμενικής πραγματικότητας. Περιεχόμενα

Περιεχόμενα

1. Γλώσσα, γλωσσική ποικιλία, οπτική γωνία, δημιουργία της γλώσσας

2. Γλωσσομάθεια

3. Αναλφαβητισμός

4. Διάλογος

5. Εφηβεία

6. Αγάπη και έρωτας

7. Ενδυμασία και μόδα

8. Γηρατειά και νεότητα

9. Το κωμικό και η σημασία του γέλιου

Νέα προϊόντα